Papyri.info

sign in

p.koeln.3.151 = HGV P.Köln 3 151 = Trismegistos 21224DDbDP transcription: p.koeln.3.151 [xml]

AD423 Kynopolite

r
μετὰ τὴν ὑ(*)πατίαν(*) τω(*) δεσποτῶν ἡμῶν
Ὁννωρίου τὸ ιγ καὶ Θεοδοσίου τὸ ιτῶν αἰων-
είων(*) Αὐγούστων Ἐπεὶφ λ ἀρχῇ ἑβδόμης
(*)νδικτίωνος. Αὐρήλιος Λούκιος Ἑρμῆτος
5μητρὸς Ἀρωνᾶς ἀπὸ κώμης Τερύθε̣[ως]
τοῦ Ἄνω Κυνοπολείτ̣[ου] ν̣ομοῦ Αὐ̣[ρηλίῳ]
Πασαλυμίῳ \Παπνουθίου/ μονάζοντι ἀπὸ τῆς αὐτ̣ῆ̣ς̣
κώμης χαίρειν. ὁμολογῶ ὀφίλειν(*) σοι
καὶ ἐσχηκέναι παρὰ σοῦ ἰ(*)ς(*)(*)δίαν μου κα[ὶ]
10ἀναγκαίαν χρείαν χρυσοῦ δόκιμα δεσ-
ποτικὰ εὔσταθμα νομισμάτια δύ(*)ο,
(γίνεται) χρυσοῦ νο(μισμάτια) β, ἐπεὶ(*) τῷ μαι(*) ἐκ τούτων
δωσω(*) σοι ἐν στυππίου(*) ἐν τῇ πολειτευομεν[ῃ](*)
τιμῇ τῆς μελλούσης τῷ καιρῷ τω(*) ἐκτι-
15ναγμῶ(*) τῆς ὀκτόης(*) ἰνδικτίωνος(*) τ̣ὸ̣ ἓ̣[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ου, τὸ δὲ ἄλλον χρυσοῦ νο[μ]ι[σ-]
μάτιον ἓν δώσω σοι ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς νεο-
μηνίας τῆς αὐτῆς ὀκτόης(*)(*)νδικτίωνος·
παρελθούσης δὲ τῆς προκειμένης προ-
20θεσμίας καὶ μὴ ἀποδώσω σοι, τόκον σοι
χωρηγήσω(*) {σετου} ἑκάστου νομισμα-
τίου καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀργυρίου
μυριάδ̣ας τετρακοσίας ὀκτοήκοντα(*)
ἄχρει(*) ἀποδόσεως τοῦ προκειμένου
25κεφαλαίου χωρὶς πάσας(*) ἀντιλογίας ἢ ὑπερ-
θέσεως, τῆς πρά̣ξ̣ε̣ως̣ σοι γιγνομένης ἔκ τε̣ [ἐ-]
μοῦ̣ καὶ ἐκ τῶ̣ν̣ ὑ̣π̣αρχόντων μο̣[ι] πάν-
των παντοίων καθάπερ ἐκ δίκης. κ[ύ-]
ριον καὶ βεον(*) ἁπλοῦν γραφὲν καὶ ἐπε[ρ-]
30ωτηθεὶς ὡμ[ολ]ό̣γησα. (hand 2) Αὐρήλιος Λο̣[ύκιος]
Ἑρμῆτο̣ς̣ ὁ προ̣[κ]είμενος ἔσχον καὶ ὀφίλ[ω](*)
τὰ τοῦ χ[ρ]υσοῦ [νο]μισμάτια δύ(*)ο καὶ ἀ̣[ποδώ-]
σω ὡς πρόκειται. Αὐρήλιος Φλαυι(*)ανὸς
Ἠλίου ἀπὸ κώμης Θμοινπέλ̣λ̣α̣ ἀξιωθεὶ̣ς̣
35ἔγραψα̣ ὑ̣[πὲρ αὐ]τοῦ γράμματα μὴ ἰ(*)δότος(*).
v
(hand 1) χ(ει)ρ(όγραφον) Λούκιος(*) Ἑρμῆτος vac. ? χρυσοῦ νο(μισμάτια) β.

Apparatus


^ r.1. l. ὑπατείαν : ϋπατιαν papyrus
^ r.1. l. τῶ<ν>
^ r.2-3. l. αἰων|ίων
^ r.4. ϊνδικτιωνοσ. papyrus
^ r.8. l. ὀφείλειν
^ r.9. l. εἰς : ϊσ papyrus
^ r.9. ϊδιαν papyrus
^ r.11. δϋο, papyrus
^ r.12. l. ἐπὶ
^ r.12. l. με
^ r.13. l. δώσειν
^ r.13. l. στυππίῳ
^ r.13. l. πολιτευομένῃ
^ r.14. l. τοῦ
^ r.14-15. l. ἐκτι|ναγμοῦ
^ r.15. l. ὀγδόης
^ r.15. corr. ex ι(ϊ)νδιοτιωνος
^ r.18. l. ὀγδόης
^ r.18. ϊνδικτιωνοσ· papyrus
^ r.21. l. χορηγήσω
^ r.23. l. ὀγδοήκοντα
^ r.24. l. ἄχρι
^ r.25. l. πάσης
^ r.29. l. βέ<βαιον τὸ γραμματεῖ>ον
^ r.31. l. ὀφείλω
^ r.32. δϋο papyrus
^ r.33. φλαυϊανοσ papyrus
^ r.35. l. εἰδότος : ϊδοτοσ papyrus
^ v.36. l. Λουκίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.