Papyri.info

sign in

sb.1.5559 = HGV SB 1 5559 = Trismegistos 23179DDbDP transcription: sb.1.5559 [xml]

AD 758 Thebes

A
† ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος
πατρὸς καὶ υ(ἱ)ο(ῦ) καὶ ἁγίου πνεύματος. ἐγράφ(η) μ(ηνὸς) Μεσορὴ κα, ἰνδ(ικτίωνος) ια.
† ἐπὶ τῷ δεσπό(τῃ) ἡμῶν Φλαυ̣ίου Κῶμες υἱο(ῦ) μακ(αρίου) Χαὴλ διοικ(ητοῦ)
κάστρο(υ) Μεμνω(νείου).
B
† διʼ ἐμοῦ Σουαὶ υἱο(ῦ) μακ(αρίου) Φιλοθ(έου) ἐγράψα(*) †.

Apparatus


^ B.1. l. ἐγράφη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.kru.6 [xml]

AD 758 Thebes

r
Arabic 3 lines
1† ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος
πατρὸς καὶ υ(ἱ)ο(ῦ) καὶ ἁγίου πνεύματος. ἐγράφ(η) μ(ηνὸς) Μεσορὴ κα, ἰνδ(ικτίωνος) ια
† ἐπὶ τῷ δεσπό(τῃ) ἡμῶν Φλαυ̣ίου Κῶμες υἱο(ῦ) μακ(αρίου) Χαὴλ διοικ(ητοῦ)
κάστρο(υ) Μεμνω(νίων)
ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ) ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*)
5ⲉⲛⲟⲭ ⲡⲣⲙ ⲡⲕⲁⲣⲥⲧⲣⲟ(ⲛ)(*) ϫⲏⲙⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ(*)
ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ⲙⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟ-
ⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲛ ⲛⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛϣⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ(*)
ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲣⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲁⲏⲧⲉⲥⲓⲥ(*) ⲧⲟⲛ̣
ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲧⲁⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ(*) ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲗⲁⲩⲉ
10ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲏ(*) ϩⲓ ⲥⲓⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*)
ϩⲓ ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ⲉⲙⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧⲉ ⲕⲩ(*) ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ
ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲁⲱϣⲉ(*) ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛ ⲧⲁⲡⲣⲟϩⲩⲣⲉⲥⲓⲥ(*)
ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲱⲕ ⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*)
ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ) ⲙⲡⲁⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁⲛϩ ϩⲙ ⲡⲁⲛⲉϩ ⲛⲣⲙ ⲡϣⲱⲙⲁⲣⲉ
15ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ ϩⲁ ⲛⲁⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲛⲁⲉⲓⲁⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩ(*) ⲛⲉϥⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉϥⲑⲉⲥⲓⲥ(*)
ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ(*) ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲛⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ
ⲡⲉⲉⲓⲃⲧⲉ ⲡϩⲓⲣ ⲃⲗⲗⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ ⲡϩⲏⲧ ⲇⲁⲉⲓⲇ(*) ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟ̣ⲩ̣
ⲡⲣⲏⲥ ⲡϩⲓⲣ ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ⲧⲧⲓⲙⲏ(*) ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲛ-
20ⲧⲁⲛⲥⲙⲫⲱⲛⲉⲓ(*) ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲙⲡⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲥⲛⲁⲩ
ⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲙⲓ̣(ⲥⲓⲟⲛ)(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ γί(νεται) βγ δίμοιρον ὄβρυζον ζυγῷ κάστ(ρ)ο(υ)
Μεμνω(νίων)
ⲧⲧⲓⲙⲏ(*) ⲛⲧⲉⲗ[ⲓⲁ](*) [ⲁ]ⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲛϭⲓϫ ⲉϭⲓϫ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ
ϫⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ(*) ⲉⲣⲱⲕ ⲛⲧⲱⲕ ⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ) ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ
ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
25ⲛⲕⲉⲗⲉⲓⲉⲩⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲉⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲁⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲡⲁⲛⲉϩ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲣⲁ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲱⲉⲓϣ
ϩⲓⲱⲕ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛⲥⲱⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲕ
ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲏⲣⲉ ⲉⲡⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲥⲟⲛ ⲉⲡⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ
ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲡⲣⲟⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲛ(*) ⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ(*) ⲟⲫⲩⲗⲉⲓ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ
30ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲙⲙⲱ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ(*) ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲙⲛⲥⲱⲥ ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲉⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϩⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓⲭⲁⲣⲧⲏⲥ(*) ⲭⲱⲣⲓⲥ(*)
ⲧⲉⲡⲉⲓⲧⲉⲙⲓⲁ(*) ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϩⲟⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲟⲟⲩ
ⲉⲡⲉⲕⲟⲣϫ ⲟⲩⲛ(*) ⲁⲛⲥⲙⲛ ⲧⲉⲓⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲁⲕ ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ
ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲛⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲧⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*) ⲱⲥ(*) ⲡⲣⲟⲕ(ⲉⲓⲧⲁⲓ)(*)
35† ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲓⲗⲱⲑⲓⲥ ⲧⲓⲱ ⲙⲙⲛ-
ⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲗⲉⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*)
ⲁⲣⲓⲥⲧⲱⲫⲁⲛⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ †
† διʼ ἐμοῦ Σουαὶ υἱο(ῦ) μακ(αρίου) Φιλοθ(έου) ἐγράψα(*)
v
† ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ) ⲡϣⲏⲣⲉ ⲓ̣ⲉⲛⲟⲭ
40ⲡⲁⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲡⲁⲛϩ ⲉⲧϩⲓ ⲡϩⲓⲣ ⲛⲣⲙ ⲡϣⲟⲙⲁⲣⲉ
ⲛⲉⲩⲧⲟϣ ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣ\ⲟⲩ/ ⲍⲁⲭ(ⲁⲣⲓⲁ) ⲡⲉⲉⲓⲃⲧⲉ ⲡϩⲓⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲡϩⲏⲧ ⲡⲏⲓ ⲇⲁⲉⲓⲇ(*) ⲫⲓⲗ(ⲓⲡⲡⲟⲥ) ⲡⲣⲏⲥ ⲡϩⲓⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛ[ⲧⲏⲥ] ⲧⲧⲓⲙⲏ(*) νομίσματος βγ

Apparatus


^ r.4. i.e. Greek μακάριος
^ r.5. i.e. Greek κάστρον
^ r.5. i.e. Greek νομός
^ r.5. i.e. Greek πόλις
^ r.6. i.e. Greek ὑπογραφή
^ r.6-7. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ r.7. i.e. Greek μάρτυρος
^ r.7. i.e. Greek πιστός
^ r.7. i.e. Greek πιστεύειν
^ r.8. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ r.8. i.e. Greek πρός
^ r.8. i.e. Greek αἴτησις
^ r.9. i.e. Greek ἐπιτροπή
^ r.9. i.e. Greek χωρίς
^ r.10. i.e. Greek ἀπάτη
^ r.10. i.e. Greek συναρπαγή
^ r.11. i.e. Greek περιγραφή
^ r.11. i.e. Greek ἀνάγκη
^ r.11. l. ⲕⲏ
^ r.12. i.e. Greek ἀλλά
^ r.12. l. ⲡⲁⲟⲩⲱϣⲉ
^ r.12. i.e. Greek προαίρεσις
^ r.13. i.e. Greek μακάριος
^ r.14. i.e. Greek μέρος
^ r.15. i.e. Greek μακάριος
^ r.16. l. ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩ
^ r.16. i.e. Greek πρός
^ r.16. i.e. Greek θέσις
^ r.17. i.e. Greek ἀρχαῖος
^ r.18. l. ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ
^ r.19. i.e. Greek δημόσιον
^ r.19. i.e. Greek τιμή
^ r.20. i.e. Greek συμφωνεῖν
^ r.20. i.e. Greek μέρος
^ r.21. i.e. Greek τριμήσιον
^ r.22. i.e. Greek τιμή
^ r.22. i.e. Greek τέλειος
^ r.23. i.e. Greek δέ
^ r.24. i.e. Greek ὀνομάζειν
^ r.25. i.e. Greek κελεύεσθαι
^ r.25. i.e. Greek μέρος
^ r.27. i.e. Greek τολμᾶν
^ r.28. i.e. Greek εἴτε
^ r.29. i.e. Greek εἴτε
^ r.29. i.e. Greek πρῶτον
^ r.29. i.e. Greek μέν
^ r.29. l. ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
^ r.29. i.e. Greek ὠφελεῖν
^ r.30. i.e. Greek ἀλλά
^ r.30. l. ⲙⲛ
^ r.30. i.e. Greek πνεῦμα
^ r.31. i.e. Greek παρασκευάζειν
^ r.31. i.e. Greek χάρτης
^ r.31. i.e. Greek χωρίς
^ r.32. i.e. Greek ἐπιτιμία
^ r.32. i.e. Greek πρόστιμον
^ r.32. i.e. Greek ὁρίζειν
^ r.33. i.e. Greek οὖν
^ r.33. i.e. Greek πρᾶσις
^ r.34. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ r.34. i.e. Greek ὡς
^ r.34. i.e. Greek προκεῖσθαι
^ r.36. i.e. Greek μακάριος
^ r.38. l. ἐγράφη
^ v.40. i.e. Greek μέρος
^ v.42. l. ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ
^ v.42. i.e. Greek τιμή

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.