Papyri.info

sign in

p.kru.97 = HGV P.KRU 97 = Trismegistos 85998DDbDP transcription: p.kru.97 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲛⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙ[ⲱⲛ]
ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲛⲥⲟⲡⲥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ
ϩⲛ ⲡ<ⲧ>ⲣⲉϥ<ⲡⲣⲟ>ⲕⲟⲡⲧⲉ(*) ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲁⲡⲙⲁⲥⲧ ⲡⲉⲧ-
ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲓⲙ ⲛⲟϫⲥ ⲉⲡⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲛⲕⲧⲟⲛ
5ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ϩⲛ ⲡⲛⲉⲣⲏⲧ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ(*) ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲧⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁϥϯ ⲥⲃⲱ
ⲛⲁⲛ ⲛⲧⲉϩⲉ ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ(*) ⲣⲉϩⲧ ⲡⲛϣⲏⲣⲉ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⲛⲥⲁ-
ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲣ ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
10ⲁⲛⲥⲡⲥⲱⲡϥ ⲙⲙⲟⲛ ⲁϥⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ(*)
ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲕⲧⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲛⲙⲟϥ
\ⲛⲁⲛ/ ⲉϥⲟⲛϩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲥⲟⲡⲥ ⲛ-
ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ(*) ϭⲙ ϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ϥⲉⲛⲏⲣⲅⲉ(*) ⲗⲟⲓⲡⲱⲛ(*)
ϩⲛ ⲡⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲙⲙⲓⲛ ⲛⲙⲟⲛ ⲁⲛⲧⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲛ-
15ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲑⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ
ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ⲙⲛⲧ-
ϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲑⲉ ⲛ-
ⲟⲩϭⲁⲩⲟⲛ ⲛϣⲱⲡ ϩⲁ ϩⲟⲙⲛⲧ ⲉⲧⲣⲉϥ-
20ϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲡⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁ ⲧⲛⲯⲩⲭⲏ(*) ⲁⲛⲟⲛ
ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲱϥ ϩⲱϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ
ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲗⲟⲥ(*) ⲉϣ
ⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲛϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲏⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ
25ϩⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲓⲱⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉϥⲉⲓⲟ-
ⲧⲉ ⲉⲓ<ⲧⲉ>(*) ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲗⲟⲥ(*) ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛ-
ⲡⲛⲡⲣⲱⲥⲟⲡⲟⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ(*) [[ⲛϥ]]
ⲉⲡⲉϩⲱⲃ ⲡⲁⲓ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ(*) ⲉϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ
ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩ-
30ⲁⲁⲃ ⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ(*) ⲛⲁⲧⲡⲱⲣϫⲧ ϩⲛ ⲡⲉⲉⲓⲱⲛ(*)
ⲡⲁⲓ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲛϥⲫⲓ-
ⲗⲓⲥⲧⲟⲩ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲗⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲛ
ⲡⲉⲕⲟⲥⲙⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉⲭⲁⲣ-
ⲧⲏⲥ(*) ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓ-
35ⲃⲁⲙⲱⲛ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϥ-
ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲙⲛ
ⲡⲉϣⲟⲡ(*) ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲓⲛ ⲟⲩⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲱⲛ(*)
ϣⲁ ⲟⲩⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ(*) ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉ{ⲡⲉ}-
ⲡⲉⲓⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ(*) ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲣ-
40ϫⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲛ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩ-
ⲛⲁⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲛⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲃⲉ
ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲏⲧ ⲛⲙⲟϥ ⲉϥϩⲛ ⲛⲉϭⲓⲛⲇⲓⲛⲟ[ⲥ](*)
ⲛⲧⲉⲙⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲉⲛⲱⲣⲕ ⲛⲡⲛⲟⲩ-
ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲡⲛⲧⲁⲩⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲙⲏⲧⲉ(*) ⲉⲡⲛⲧⲁϥ-
45ϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲣⲕⲟ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛ-
ⲛⲉⲝⲟⲥⲓⲁ(*) ⲛⲓⲙ ⲛⲡⲣⲁⲛ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛⲧⲱ-
ⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*) ⲉⲣⲉ\ⲡⲉ/ⲇⲱⲣⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ(*) ⲛⲁⲉⲓ
ⲉⲧⲟⲧϥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ
ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲛⲫⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓ-
50ⲃⲁⲙⲱⲛ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ
ⲙⲛ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ
ϫⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲭⲱⲣⲉ(*) ⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲛϥⲛ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲉⲓⲙⲁ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁ-
55ϩⲟϥ ⲁⲁϥ ⲛϭⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲉϣⲗⲏⲗ
ⲛⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
ⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲛⲁⲛ ⲛⲙⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓ
ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ(*) ϩⲱⲛⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲧϭⲟⲙ ⲛⲡⲉⲧⲟⲉⲣⲁⲥⲇⲓⲕⲟⲛ(*) ⲉϥⲟⲩ-
60ⲟϫ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϩⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ
ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ(*) ⲉⲥⲟⲣϫ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϭⲙϭⲟⲙ
ⲉⲙⲛⲕⲧⲟ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉⲛⲛⲉ-
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲛⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲡⲉϥⲛⲟϭ ⲛⲃⲏⲙⲁ(*)
ⲉⲧϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉ \ⲙⲛ/ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲣⲛⲏ-
65ⲥⲓⲥ(*) ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉ(*) ⲉⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲫⲁ(*)
ⲉⲧϣⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲁϩⲟ ⲡⲉ-
ⲭⲁⲣⲧⲏⲥ(*) ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉ\ⲣⲉ/ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*)
ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲛ
ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲛϥϫⲓ-
70ⲧϥ ⲛϩⲙⲟⲧ ϩⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲡϩⲁⲡ ⲛⲙⲉ
ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲛϯ ⲡⲛϣⲏⲣⲉ
ⲉϩⲟⲩⲛ \ⲉ/ⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲉ\ⲣⲉ/ⲡⲑⲉⲱⲧⲓⲙⲏⲧⲁⲧⲟⲥ(*) ⲁⲃⲃⲁ ⲕⲱⲗⲟⲩⲑ(ⲉ)
ⲱ ⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲣⲙⲟⲛⲧ
75ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲧⲟϣ ⲉⲣⲉⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲡⲇⲓ-
ⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)(*) ⲱ ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ(*) ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩ-
ⲁⲁⲃ ⲉⲧⲙ\ⲙ/ⲁⲩ ⲉⲣⲉⲡⲯⲙⲱ ⲱ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ(*)
ⲉϫⲛ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ
ⲟⲩⲛ(*) ⲛⲡⲇⲓⲕⲁⲓ\ⲟⲛ/(*) ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
80ⲁⲛⲥⲙⲛ ⲡⲉⲭⲁⲣⲧⲏⲥ(*) ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲏ(*)
ⲉϥⲟⲣϫ ⲁⲩⲱ ⲉϥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲛ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ
ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲉⲣⲟϥ ϩⲉ ⲑⲉ(*) ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*)
ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉ(*)
ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲏⲧⲉ(*) ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁ-
85ⲝⲓⲱⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲁⲩⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲉⲥⲑⲉ(*) ⲉⲣⲟϥ
ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲣⲱⲛ ⲙⲛ ϫⲉⲗⲕⲧ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ
ⲛⲉⲧϣⲣ<ⲡ> ⲥϩⲁⲓ ⲧⲛⲥⲧⲉⲭⲉ(*)
† ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁϩⲱⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲩⲛⲑ(ⲉ)
ⲧⲉⲓⲥⲧⲉⲓⲭⲉ(*)
90† ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓ ⲡϣⲓ ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲥⲟⲩⲁⲓ ϩⲙ
ⲡⲁⲡⲁⲣ ⲧⲓⲟⲩⲟ ⲙⲛⲧⲧⲣⲉ †
† ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*)
ⲡⲁⲡⲁ ϩⲙ ⲡⲁⲕⲏⲕ ⲡⲓⲥⲓⲛⲁⲓ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ †
† ⲁⲛⲁⲕ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲛ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲣⲙ ⲧⲙ-
95ⲩⲉⲓ ⲙⲡⲉⲓⲥⲉⲛⲁⲓ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
  ̣  ̣ πεσατ̣ . ιου σανακαπη ἔγραψα

Apparatus


^ 1. i.e. Greek τόπος
^ 3. i.e. Greek προκόπτειν
^ 5. i.e. Greek λοιπόν
^ 7. i.e. Greek διάβολος
^ 10. i.e. Greek ἀναλίσκεσθαι
^ 11. i.e. Greek χαρίζειν
^ 12. i.e. Greek κατά
^ 13. i.e. Greek δίκαιος
^ 13. i.e. Greek ἐνεργεῖν
^ 13. i.e. Greek λοιπόν
^ 14. i.e. Greek δωρίζειν
^ 16. i.e. Greek κατά
^ 20. i.e. Greek ἐξουσία
^ 20. i.e. Greek μοναστήριον
^ 21. i.e. Greek ψυχή
^ 23. i.e. Greek ὅλως
^ 24. i.e. Greek τολμᾶν
^ 25. i.e. Greek τόπος
^ 25. i.e. Greek εἴτε
^ 26. i.e. Greek εἴτε
^ 26. i.e. Greek ὅλως
^ 27. i.e. Greek πρόσωπον
^ 27. i.e. Greek τολμᾶν
^ 28. i.e. Greek μέν
^ 29. i.e. Greek πνεῦμα
^ 30. i.e. Greek τριάς
^ 30. i.e. Greek αἰών
^ 31-32. i.e. Greek ὠφελεῖσθαι
^ 33. i.e. Greek κόσμος
^ 33-34. i.e. Greek χάρτης
^ 34. i.e. Greek ἅγιος
^ 37. l. ⲡⲉⲧϣⲟⲡ
^ 37. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 38. i.e. Greek κεφάλαιος
^ 39. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 41. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ 42. i.e. Greek κίνδυνος
^ 44. i.e. Greek εἰ μή τι
^ 46. i.e. Greek ἐξουσία
^ 46-47. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ 47. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 49. i.e. Greek τόπος
^ 49. l. ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ (l. ἅγιος)
^ 52. i.e. Greek συγχωρεῖν
^ 56. i.e. Greek μάρτυρος
^ 58. i.e. Greek δίκαιος
^ 59. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ 61. i.e. Greek πίστις
^ 63. i.e. Greek βῆμα
^ 64-65. i.e. Greek ἄρνησις
^ 65. i.e. Greek εἰ μή τι
^ 65. i.e. Greek ἀπόφασις
^ 67. i.e. Greek χάρτης
^ 67. i.e. Greek ἅγιος
^ 72. i.e. Greek μοναστήριον
^ 73. i.e. Greek θεοτιμήτατος
^ 74. i.e. Greek ἐπίσκοπος
^ 74. i.e. Greek πόλις
^ 75-76. i.e. Greek διάκονος
^ 76. i.e. Greek προεστῶς
^ 76. i.e. Greek τόπος
^ 77. i.e. Greek ἄρχων
^ 78. i.e. Greek κάστρον
^ 79. i.e. Greek οὖν
^ 79. i.e. Greek δίκαιον
^ 80. i.e. Greek χάρτης
^ 80. i.e. Greek δωρεαστικός
^ 82. l. ϩⲓ ⲑⲏ
^ 82. i.e. Greek ἐξουσία
^ 83. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ 84. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 84-85. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 85. i.e. Greek μαρτυρεῖν
^ 87. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 89. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 90. i.e. Greek μακάριος
^ 92. i.e. Greek μακάριος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.