Papyri.info

sign in

p.laur.2.21 = HGV P.Laur. 2 21 = Trismegistos 21239DDbDP transcription: p.laur.2.21 [xml]

AD 81-96 Hermoupolis Magna

προσκ(εκόμικεν) ἐπὶ θησ(αυρὸν) [Σι]ν̣α̣γ̣ή̣(ρεως) γενή(ματος) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (ἔτους(?)) Δομιτ[ι]ανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου ὑ̣π(ὲρ)
Πατ(εμίτου) κά(τω) Θαλλο(ῦ) κο(λλήματος) κϛ Διό(σκορος) [  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣ιο(υ) ὑπ(ὲρ) Εὐδ(αιμονίδος) τ̣ῆ̣ς κ(αὶ) Τσενώ(βσιος) Διοσκ(όρου) (πυροῦ) πέντε, (γίνονται) (πυροῦ) ε,
τξθ Πατ(εμίτου) κ̣ά̣(τω) Ι  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ ὑ̣π̣(ὲρ) Κολ(λούθου) πρεσβ(υτέρου) Ἀπολ(λωνίου) ὑπ(ὲρ) τῶν (πρότερον) Ἡραιδοῦ̣τος
Ἡρακλ(  ) (πυροῦ) εἴκοσι 𐅵 γ̣´ ιβ´, (γίνονται) (πυροῦ) κ̣ 𐅵̣ γ̣´ ιβ´, καὶ ὑπ(ὲρ) Εὐδαιμονίδ(ος) τῆς κ(αὶ) Τσενώβσιος
5Διοσκό̣ρ̣ο(υ) (πυροῦ) δύο κδ´, (γίνονται) (πυροῦ(?)) [β] κ̣δ̣´ Πατ(ε)μ(ίτου) κά(τω) Τοοῦ κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) τῶν (πρότερον) Ἡραιδοῦτ̣(ος)
(πυροῦ(?)) εἴκο[σ]ι̣ δύο η´, (γίνονται) (πυροῦ) κ[β η´] (κριθῆς(?)) δέκα, (γίνονται) (κριθῆς) ι, Ταναὺ κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) Τ[α]ή̣σι(ος) (πυροῦ)
[πέν]τε [ιβ´], (γίνονται) (πυροῦ) ε ι̣β̣´   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) τῆς (αὐτῆς) (πυροῦ) ἐννέα ϛ´, (γίνονται) (πυροῦ) θ ϛ´ Νότου
[Πα]υήσι(ος) (πυροῦ) δέκα ϛ´, [(γίνονται)] (πυροῦ) ι ϛ´, Τοο̣ῦ κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) Εὐδαιμονίδ(ος) τῆς κ(αὶ)
[Τ]σ̣ε̣ν̣ώβσιο(ς) Διοσκόρο(υ) (πυροῦ(?)) τ̣ρ̣ιάκοντα τρεῖς, (γίνονται) (πυροῦ) λγ, (κριθῆς) ἕξ η̣´,
10(γίνονται) (κριθῆς) ϛ η´, ἀρ(άκου) ἕξ γ´, (γίνονται) ἀρ(άκου) ϛ γ´, καὶ ὑπ(ὲρ) Ἀλεξάνδ(ρου) Κολλουχια̣νο(ῦ) (κριθῆς) μίαν
τρίτο(ν) η´, (γίνονται) (κριθῆς) α γ´ η´, καὶ ὑπ(ὲρ) [Π]ά̣που Ἀλεξάνδρο(υ) (κριθῆς) μίαν ϛ´, (γίνονται) (κριθῆς) α ϛ´,
Ταναὺ κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) Εὐδαιμονίδ(ος) τῆς κ̣(αὶ) Τσ̣ε̣ν̣ώ(βσιος) Διοσκό(ρου) (πυροῦ) ἑξήκο(ντα) τρεῖς 𐅸,
(γίνονται) (πυροῦ) ξγ 𐅸, κ(αὶ) ὑπ(ὲρ) τῶν (πρότερον) \κ̣λ(  )/ Παυλι  ̣  ̣ Ἀπολ(  ) (κριθῆς) πέντε γ´ ιβ´, (γίνονται) (κριθῆς) ε γ´ ιβ´,
[καὶ ὑ]π(ὲρ) τῶν (πρότερον) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ) πέντε η´, (γίνονται) (πυροῦ) ε η´, Νότου κ(αὶ) ὑπ(ὲρ)
15 [⁦ -ca.?- ⁩ ](πυροῦ(?))[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.