Papyri.info

sign in

p.lille.1.21 = HGV P.Lille 1 21 = Trismegistos 3208DDbDP transcription: p.lille.1.21 [xml]

155-144BC Ptolemais Hormou

r,Fr1
[(ἔτους) κϛ, Μεχεὶρ] κε
[(ἀρτάβας) τετρακοσ]είας(*) τ[εσ-]
[σαράκοντα ὀ]κτο(*) (γίνονται) υμη
ἔτους κϛ, Μεχεὶρ
5κε. ὁμολογεῖ Ἡρα-
κλείδης ναύκλη-
ρος τῆς Ἡρακλείτου
προσαγογείτος(*) (ἀρταβῶν) Γφ
ἐμβεβλῆσθαι ἐπεὶ(*) τοῦ
10τατὰ(*) Πτολεμαειτα(*)
ὁρμον(*) ὥστε εἰς Ἀλε-
[ξά]ντρεαν(*) εἰς τὸ
βασιλικὸν ἀπὸ τῶν
γενημάτων τοῦ
15κε (ἔτους) δειὰ(*) Ἡρα-
κληοτόρου τοῦ ἀν-
[τ]ιγραφομένο(υ) πα-
[ρ]ὰ βασειλεικοῦ(*) γραμ-
[μα]τέως περεὶ(*)
20[τὸ] ἐργασ[τήριον(?)]
r,Fr2
20[ἀρτάβας τετρακοσί-]
[α]ς τ[εσσα]ρ[ά]κ[οντα]
ὀ[κ]το(*) (γίνονται) υμη
μέτρῳ δοχεικῶι(*)
το(*) συμβεβημένῳ(*)
25πρὸ(*) τὸ χαλκοῦν
καὶ σχυτάλῃ(*) δεικαίᾳ(*)
καὶ οὐθὲν ἐκαλῶ(*).
v
υμη

Apparatus


^ r,Fr1.2. l. [τετρακοσ]ίας
^ r,Fr1.3. l. [ὀ]κτὼ
^ r,Fr1.8. l. προσαγωγίδος
^ r,Fr1.9. l. ἐπὶ
^ r,Fr1.10. l. κατὰ
^ r,Fr1.10. l. Πτολεμαίδα
^ r,Fr1.11. l. ὅρμου
^ r,Fr1.11-12. l. Ἀλε|[ξά]νδρειαν
^ r,Fr1.15. l. διὰ
^ r,Fr1.18. l. βασιλικοῦ
^ r,Fr1.19. l. περὶ
^ r,Fr2.22. l. ὀκτὼ
^ r,Fr2.23. l. δοχικῶι
^ r,Fr2.24. l. τῷ
^ r,Fr2.24. l. συμβεβ<λ>ημένῳ
^ r,Fr2.25. l. πρὸ<ς>
^ r,Fr2.26. l. σκυτάλῃ
^ r,Fr2.26. l. δικαίᾳ
^ r,Fr2.27. l. ἐγκαλῶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.