Papyri.info

sign in

p.lond.2.164 = HGV P.Lond. 2 164 (S. 116) = Trismegistos 28012DDbDP transcription: p.lond.2.164 [xml]

IIspc Arsinoite
[Reprinted from: .] pg116

ἀπὸ τάξεως βασιλ(ικοῦ) εἰς δὲ τὸ ἀνταναιρ[εῖσθ(αι)](*)
ὑπαρχόντων(*) γενηματογρ(αφουμένων) πρὸς τὸν
τῆς διοικήσεως λόγον τῶν μὲν δη-
λωθέντων κεκυρῶσθαι καὶ μετὰ
5κύρωσιν καὶ διαγρ(αφὴν) τῆς τειμῆς(*) καὶ τῶν
τόκων ὡρίσθη προσόδου τινος
καὶ τότε κατʼ ἄγνοιαν τῶν βασιλ(ικῶν) γρ(αμματέων) καὶ
πραγματικῶ̣ν ἀ[κο]λούθως τοῖς ἐπι-
δεδώκοσι ὑπὸ τῶ[ν ἐ]μφερομένων
10βιβλίδια προσφωνήσεσι κωμογρ(αμματεῖ(?))
ὡς τῆς τειμ[ῆς](*) διαγρ(  ) με  ̣  ̣α
Κ̣ερκεσούχων
καθʼ ἑ̣α̣υτὰ προσόδων ὑπαρχόν-
των Ζηνᾶς Ζηνᾶ σί(του) (ἀρτάβην) α
15(ἀρτάβη) α   ̣  ̣

Apparatus


^ 1. BL 1.253 : ἀνταναισ  ̣  ̣ prev. ed.
^ 2. BL 1.253 : ὑπάρχον τῶν prev. ed.
^ 5. l. τιμῆς
^ 11. l. τιμῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.