Papyri.info

sign in

p.lond.2.276dupl = HGV P.Lond. 2 276 a (S. 148) = Trismegistos 11663DDbDP transcription: p.lond.2.276dupl [xml]

AD 15 ?
[Reprinted from: .] dupl=SB 1 5954

ἀντίγρα(φον) ἀ̣ντιγρ(άφου) ἐπιστολ(ῆς)· Σέππιος(*) Ῥοῦφος(*) Λοκρητίωι ἑκατοντάρχηι
οὗ ἐπ[οι]ησάμην συνκρίματος ἐπʼ ὀνόματος
Σατα[βο]ῦτος τοῦ Ἑριέως εἰσδεδομένωι ἐν διαλο-
γισμ[ῶ]ι α (ἔτους) Τιβερίου Καίσαρος Σε[βα]στοῦ π[ερὶ τοῦ]
5[προσειλ]ῆφθαι τῇ ἑαυτοῦ(*) οἰκίᾳ [ψ]ιλοὺς τόπους
[ἀδεσ]π̣[ό]τους τὸ ἀντίγραφον σοι ὑπ[ο]τέταχα ἵνʼ
[εἰδ]ὼς κατακλουθησας(*) τοῖς διʼ αὐτοῦ σημαινο-
[μέν]οις αἰτησαμένωι Σαταβοῦτι χρόνον εἰς τὴν
ἐπὶ τόπ[ω]ν ἀπόδιξιν(*) ὑπερεθέμην εἰς διάκρισιν
10[Λοκρη]τίου ἑκατ[ον]τά[ρ]χου καὶ τοῦ [στρ]ατηγοῦ καὶ βασι-
[λικοῦ] γραμματέως ὅπως ἐπὶ τοῦ διαλογισμοῦ
[τὴ]ν διάκρισιν δηλώσωσι τῷ δὲ Σαταβοῦτι
[πα]ρ̣[ή]γγειλα(*) παρεῖναι τότε καὶ τὰς οἰκονομίας
[<εἰ>(*) τ]ιν[ας](*) ἔχει ἐπεσκεμμένας(*) τῷ ἑκατον-
15[τάρχῃ] ἐ̣π̣ι̣φ̣έρειν(*)
[(ἔτους) α Τι]βερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Ἐπεὶφ ϛ

Apparatus


^ 1. BL 1.254 : Σέπτειοσ prev. ed.
^ 1. or not Ῥοῦφος
^ 5. or ἑατοῦ
^ 7. l. κατακολούθῃς, or κατακολούθης
^ 9. l. ἀπόδειξιν
^ 13. B. Kelly, Tyche 27 (2012) 224 (KorrTyche 729) : [ἐπή]γγειλα prev. ed.
^ 14. BL 6.61 : prev. ed.
^ 14. or [  ̣  ̣]νες
^ 14. BL 1.254 : ἐπισκεμμένασ prev. ed.
^ 14-15. BL 6.61 : τε̣ εκει̣  ̣ν̣(  )   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣ε̣ρ̣ειν prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.