Papyri.info

sign in

p.lond.4.1345 = HGV P.Lond. 4 1345 = Trismegistos 19803DDbDP transcription: p.lond.4.1345 [xml]

AD 710 Aphrodito, Aphroditopolis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1φ̣οβουμένο[υς] τὸν Θεὸν καὶ φυλάττοντας τὸ δ̣ίκ̣[αιον καὶ]
τὴν ἰ(*)σότητα ἐφʼ ᾧ διαστεῖλαι δι(*)ʼ [α]ὐτῶν τ[ὸ ταγὲν]
πό’σον πρὸ[ς] τ[  ̣]ε̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ρ̣ ἐχ̣είρησεν ἕκα[στος(?)]
καὶ πρὸς’ τὴν δύναμιν αὐτο\ῦ/ ⁦ vac. ? ⁩ παρασκευάζων
5τὸν ἐπίσκοπον μετὰ καὶ ἑτέρων τεσσάρων προσώπω(ν)
ἐμφανῶν τῆς διοικήσεώς σ[ο]\υ/ ε̣ἰ̣[ς] ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτοῖς ἐν τῇ τοιαύτῃ διαστολῇ ⁦ vac. ? ⁩ κ(αὶ) αὐτῶν ταύτην
ἐκτελούντων ἀπ[όσ]τ̣ε̣ι̣λ̣ον πρὸς ἡμᾶς καταγραν̣φον(*)
περιέχων(*) τί ἔλαχεν ἑκάστῳ προσώπῳ α[ὐ]τῶν
10φανεροποιῶν ἡμῖν ἐν αὐτῷ τήν τε ὀνομασίαν καὶ
πατρωνοιμίαν(*) καὶ κ[α]τ[ὰ] χ̣[ω]ρ̣[ίο]ν τῶν διαστει̣λ̣[άντων]
τὴν τοιαύτην ζημίαν. μὴ γνωσθῇ δὲ ἡμῖν
ὡς ἠπαίτησάς(*) τι τὸ καθόλο\υ/ τοὺς τῆς διοικήσεώς σο\υ/
ὑπὲρ τῆς θεματισθείσης διὰ σο\ῦ/ ζημία[ς] ἢ
15συνῆλθες ἢ’ καὶ ἀντεπάθησας τὸ σύνολόν τινι
ἐν τῇ διαστολῇ τῆς τοιαύτης ζη[μ]ίας.
ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς οἱ μέλλοντες διασ’τεῖλαι ταύτην
οὐ’ μὴ παρακούσωσί[ν] σ̣[ο]\υ/ ἔν τινι ἐπιτρε[πο]μένῳ
αὐτοῖς παρὰ σο\ῦ/ καὶ ἐὰν εὕρωμεν αὐτοὺς ἐλαφρώ̣σ[α]ν[τ](ας)
20τινα συμπαθοῦντας’ αὐτῷ ἢ βαρέσαντας ἀντιπαθοῦντες(*)
μέλ’λομεν ἀποδοῦναι’ αὐτοῖς σωματικῶς καὶ ὑποστατικ̣[ῶ](ς)
κελεύσει Θεο\ῦ/. λοιπὸν διαμάρτυραι αὐ(*)τοὺς
παραγγέλλων περὶ τούτο\υ/ οὐ(*) μὴν ἀλ̣λὰ καὶ το[ῦ] μὴ
ἐκτάξαι διά τινος τῶν ὑπουργῶν ὑπὲρ δύναμιν ὅτε
25καὶ πόρρω’ αὐτῶν ὑπάρχει καὶ οὐ συνπαρείη α[ὐ]τοῖς
εἰς τὴν διαστολὴν τῆς’ λεχθείσης ζημίας ἀλλὰ φυλάξαι
ἑκάστῳ τὸ δίκαιον ὡς εἴρηται καὶ πρὸς δύναμι[ν ἐ]κ̣τάξαι
αὐτὸν παρασκευάζων τοὺς διαστέλλοντας τὴν εἰρημ̣έ(νην)
ζημίαν π’ρωτοτύπως ποιῆσαι ἔγγραφον [ὁμ]ολόγη̣[μα]
30σαφηνίζον’τες ἐν αὐτῷ ὡς εἰ’ φανῶσι μετὰ τὴν
διαστολὴν τάξαντες διά τινος ὑπὲρ’ τὴν δύναμιν
αὐ(*)τοῦ καὶ ἐλαφρώσαν’τες ἕτερον ἵνα οὗτοι ἰ[σο]κινδύνως
πληρώσωσι τὸ’ ὑπολοιπαζόμενον διὰ τοῦ̣ β̣αρεθέντ(ος)
προσώπου’ ἐν τῇ ἐκταγῇ αὐτῶν, ὑποκεῖ[σθ]αι δὲ
35αὐτοὺς καὶ μεγάλης ἀνταποδόσεως
ὑπὲρ παρακοῆς καὶ καταφρονήσεως
τῆς κελεύσεως ἡμῶν. καὶ τὸ τοιοῦτο ὁ̣[μ]ολόγημ[α]
πέμψον πρὸς ἡμᾶς’ σὺν τῇ καταγραφῇ τοῦ
ἐπιλαχέντος πόσο\υ/ ὑπὲρ ζημίας διʼ ἑκάστου
40προσώπου. ἐγρ(άφη) μη(νὸς) Τῦ(βι) ϛ ἰ(ν)δ(ικτίονος) η
δ(ιὰ) Βα[σι]λ̣[ε]ί̣[ο]\υ/ νο(μίσματα) σ
δ̣(ιὰ) τ(ῶν) [ὑ]πουργῶ(ν) νο(μίσματα) σ
γ̣ί(νεται) ν̣ο̣(μίσματα(?)) υ̣.

Apparatus


^ 2. ϊσοτητα papyrus
^ 2. δϊʼ papyrus
^ 3. πό’σον papyrus
^ 4. πρὸς’ papyrus
^ 8. l. κατάγραφον
^ 9. l. περιέχον
^ 11. l. πατρωνυμίαν
^ 13. l. ἀπῄτησάς
^ 15. ἢ’ papyrus
^ 17. διασ’τεῖλαι papyrus
^ 18. οὐ’ papyrus
^ 20. συμπαθοῦντας’ papyrus
^ 20. l. ἀντιπαθοῦντας
^ 21. μέλ’λομεν papyrus
^ 21. ἀποδοῦναι’ papyrus
^ 22. αϋτουσ papyrus
^ 23. οϋ papyrus
^ 25. πόρρω’ papyrus
^ 26. τῆς’ papyrus
^ 29. π’ρωτοτύπως papyrus
^ 30. σαφηνίζον’τες papyrus
^ 30. εἰ’ papyrus
^ 31. ὑπὲρ’ papyrus
^ 32. αύτου papyrus
^ 32. ἐλαφρώσαν’τες papyrus
^ 33. τὸ’ papyrus
^ 34. προσώπου’ papyrus
^ 38. ἡμᾶς’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.