Papyri.info

sign in

p.lond.4.1350 = HGV P.Lond. 4 1350 = Trismegistos 19808DDbDP transcription: p.lond.4.1350 [xml]

AD710 Aphrodito, Aphroditopolis

r
[ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ Κόρρα υἱὸς Σζεριχ σύμβουλος]
Βασιλείῳ διοικητῇ κώμης Ἀφροδιτ[ώ. εὐχαριστοῦμεν]
τῷ Θεῷ καὶ μετὰ ταῦτα. οὐκ ἔγνωμεν τὴν ποσότητα τῶν ἐπαναλυσάντ[ων]
ναυτῶν ἐν τῇ διοικήσει σο\υ/ ἐκ τῶν ἐξελθόντων εἰς τὸ κοῦρ[σον]
5Ἀφρικῆς μετὰ Ἀτα υἱο\ῦ/ Ῥαφε ὧνπερ’ ἀπέστειλεν Μουση
υἱὸς Νοσαειρ̣ καὶ τῶν ἀπομεινάντων ἐν αὐτῇ Ἀφρικῇ.
λοιπὸν δεχόμενος τὰ παρόντα γράμματα’ γράψον πρὸς ἡμᾶς
τὴν ποσότητα’ τῶν καταλαβοτων(*) ἐν τῇ διοικήσει σο[υ]
ὡς εἴρηται ναυτῶν καταμανθάννων(*) ⟦τῶν⟧ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐρ’ωτῶν
10χάριν τῶν ἀπομεινάντων ἐν τῇ αὐτῇ Ἀφρικῇ καὶ διʼ ἣν αἰτίαν
ἐναπέμειναν ἐκεῖσε ὡσαύτως καὶ τὴν ποσότητα
τῶν τελευτησάντων ἐν αὐτῇ ὡς λέλεκται καὶ κατὰ στράταν
μετὰ τὸ̣ ἀπολυθῆναι αὐτοὺς καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἅπασαν φανέρωσιν
καὶ εἴδησιν αὐτῶν ἀπαρ’αλείπτως ποιῶν ἀπόστειλον
15πρὸς ἡμᾶς διὰ πάσης συν’τομί(*)ας μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν
τῶν παρόν’των γραμμάτων. ἐγρ(άφη) μη(νὸς) Μ(ε)χ(εὶρ) δ ἰνδ(ικτίονος) η
v
[μ(ηνὸς) Μ(ε)χ(εὶρ) ιε ἰ(ν)δ(ικτίονος) η ἠνήχ(θη)(*) διὰ Σαει]δ (πε)ρ(ὶ) κα̣τ̣α̣γρ(άψαι) αὐτ(ῷ)(*) ναύ(τας) πεμφθ(έντας) μ(ε)τ(ὰ) Ἀ̣τ̣α υἱ(οῦ) Ῥαφ\ε/ (καὶ)   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]\ε/ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.5. ὧνπερ’ papyrus
^ r.7. γράμματα’ papyrus
^ r.8. ποσότητα’ papyrus
^ r.8. l. καταλαβόντων
^ r.9. l. καταμανθάνων
^ r.9. ἐρ’ωτῶν papyrus
^ r.14. ἀπαρ’αλείπτως papyrus
^ r.15. συν’τομϊας papyrus
^ r.15. ’τομϊασ papyrus
^ r.16. παρόν’των papyrus
^ v.17. l. ἠνέχ(θη)
^ v.17. BL 1.301 : αὐτ(ὸν) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.