Papyri.info

sign in

p.lond.4.1356 = HGV P.Lond. 4 1356 = Trismegistos 19814 = chr.wilck.254DDbDP transcription: p.lond.4.1356 [xml]

AD 710 Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted from: chr.wilck.254] WChr254

r
Arabic 1 line
2[ἐν ὀνόματ]ι τοῦ Θεο\ῦ/ Κορρα υἱὸς Σζεριχ σύμβουλος
[Βασι]λ̣[εί]ῳ̣ διοικητῇ κώμη[ς Ἀ]φ̣ρ̣[οδ]ι̣τ̣[ώ. εὐ]χ̣[α]ρ̣[ισ]τ̣[οῦμεν]
[τῷ Θεῷ καὶ] μετὰ ταῦτα·. ἡ σίστασις(*) καὶ διόρθωσις καὶ
5[συμπ]λ̣[ήρ]ωσις τῶν δημοσίων τῆς χώρας’ μετ[ὰ] τὴν τοῦ Θεο\ῦ/
[ὑπουργία]ν̣ ἐστὶ τοῦ εἶναι τὸν ἐπικείμενον τῆς παγαρχίας
[⁦ -ca.?- ⁩]ητον ἀόκνως’ ⁦ vac. ? ⁩ δεχόμενον τὰς προσελεύσεις’
[πάντων τῶν τ]ῆς διοικήσεως αὐτο\ῦ/ καὶ ἀπονέμοντα ἑκάστῳ
[μετὰ τοῦ] φόβο\υ/ τοῦ Θεο\ῦ/ τὸ δίκαιον αὐτο\ῦ/ οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
10[πειρώμενον(*) ἐξ]ισῶσαι τὸν μοιρασμὸν δι(*)ʼ οὗπερ δι(*)αστέλλοντ̣(αι)
[τὰ ἐκστ]ραόρδινα καὶ ἀγγαρεῖαι τοῦ δημοσίο\υ’/. δεχόμενος
[οὖν τὰ παρό]ντα γράμματα ἀποσχόλασον σεαυτὸν τοῖς τῆς διοική(σεώς) \σ\ου//
[εἰς τὸ ἀ]κοῦσαι τὰ παρʼ αὐτῶν λεγόμενα καὶ κρῖναι ἑκάστῳ
[τὸ δίκαιο]ν μὴ ἀποκλείων εαυτὸν(*) καὶ παρε’ῶν αὐτοὺς
15[⁦ -ca.?- ⁩]ιτους. σύνταξον δὲ τοὺς μείζ’ονας καὶ πρωτεύο[ν]τας
[ἑκάστου] χωρί(*)ο\υ/ καὶ παράγγειλον αὐτοῖς ἐπιλέξασθαι’
[ἀνθρώπ]ους πιστοὺς καὶ εἰδήμονας καὐτο͂ν(*) ἐπιλεγομένον(*)
[ἐνωμότω(?)]ς ἐπίτρεψον αὐτοῖς διαστεῖλαι τὸν μοιρασμὸν
[ἑκάστου χ]ωρίο\υ/ πρὸς δύναμιν ⁦ vac. ? ⁩ παρασκευάζων παρευρε’θῆναι
20[σεαυτὸν π]ιστὸν ἐπίσκοπον’ τῆς παγαρχίας καὶ ἐνομώτως(*) [πο]ιῆσαι
[τὸν τοιοῦ]τον μοιρασμὸν καὶ τούτο\υ/ τελειουμένου ἀπόστειλον
[πρὸς ἡμ]ᾶς’ ποιῶν μὲν τοιοῦτο ἴσον καὶ κρατῶν παρὰ σοὶ
[γράφων] ἡμῖν την ὀνομασίαν καὶ πατρωνυμίαν καὶ κατὰ χωρίον
[τῶν ποι]ησάντων τὸν τοιοῦτον μοιρασμόν. — ἔσῃ γὰρ
25[ἐπιστάμ]ενος ὡς ἐὰν εὕρωμεν παντοῖον χωρίον βαρεθὲν
[ὑπὲρ(*) δύν]αμιν ἢ καὶ ἐλαφρωθὲν παρʼ ὃ ἦν δίκαιον ἐκταγῆναι
[αὐτοὺ]ς̣ ἢ καὶ ἀδυνατήσῃ χωρίον δοῦναι πρὸς τὴν ἐκταγὴν
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η ἐν τῷ γεναμένῳ νῦνι παρʼ αὐ(*)τῶν μοιρασμῷ
[ἀποδίδο]μεν τοῖς διαστείλασιν μετὰ καὶ τοῦ ἐπισκόπο\υ/
30[ἐπεξέλευ]σιν ἣν οὖ δύνανται ὑπενέγκαι ⁦ vac. ? ⁩ ·ζημιοῦντες \αὐτοὺς/ εἴ τι
[ἀδυνατ]ήσῃ τὸ τοιοῦτο χωρίον καὶ μὴ εὕρῃ δοῦναι. λοιπὸν
[ἀνάγνωθι] αὐτοῖς τὰ παρόν’τα γράμματα ἡμῶν ⁦ vac. ? ⁩ προμαρτυρόμενος
[αὐτοὺς εἰ]ς τὸ σχεῖν τὸν φόβον̣ τοῦ Θεο\ῦ/ πρὸ ὀφθαλμῶν καὶ
[ἀπροσωπ]ολήμπτως(*) διαστεῖλαι τὸν ῥηθέντα μοιρασμόν.
35[μὴ ἀποστ]είλῃς δὲ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς ἄχρις ἂν ἐγκύψῃς ἐν
[αὐτῷ] καὶ εἰ μὲν ἐφείλαξαν(*) τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητ[α]
[γράψῃ]ς ἡμῖν περὶ τούτο\υ/. εἰ δὲ καὶ πάλιν εὕρῃς αὐτοὺς
[ἐλαφρ]ώσαντας ἢ καὶ βαρέσαντας ὡσαύτως πάλιν
[γράψῃς] πρὸς ἡμᾶς τὸ πῶς διεγένοντο. / / ἐγρ(άφη) μη(νὸς) Φαρμ(οῦ)θ(ι) κ ἰνδ(ικτίονος) η
v
40[Κορρα υἱ(ὸς) Σζε]ριχ σύμβουλος Βασιλείῳ διοικ(ητῇ) κώμ(ης) Ἀφροδ(ιτώ).
(inverse) [† μ(ηνὸς) Π]α̣χ̣ὼ(ν)   ̣ ἰ(ν)δ(ικτίονος) θ ἠ[ν]ηχ(*) δ(ιὰ) Οὐ̣β̣ε̣[ειδ] β̣ε̣ρ̣(ε)δ(αρίου) [(περὶ)] π(*) [  ̣  ̣]  ̣  ̣(  ) [μο]ι̣ρα(σμοῦ) †

Apparatus


^ r.4. ταῦτα·. papyrus
^ r.4. l. σύστασις
^ r.5. χώρας’ papyrus
^ r.7. ἀόκνως’ papyrus
^ r.7. προσελεύσεις’ papyrus
^ r.10. BL 8.189 : πειρῶντα prev. ed.
^ r.10. δϊʼ papyrus
^ r.10. δϊαστελλοντ̣(αι) papyrus
^ r.11. υ’. papyrus
^ r.14. l. <σ>εαυτὸν
^ r.14. παρε’ῶν papyrus
^ r.15. μείζ’ονας papyrus
^ r.16. χωρϊο\υ/ papyrus
^ r.16. ἐπιλέξασθαι’ papyrus
^ r.17. l. καὶ αὐτῶν
^ r.17. l. ἐπιλεγομένων
^ r.19. παρευρε’θῆναι papyrus
^ r.20. ἐπίσκοπον’ papyrus
^ r.20. l. ἐνωμότως
^ r.22. ’ papyrus
^ r.26. BL 8.190 : παρὰ prev. ed.
^ r.28. αϋτων papyrus
^ r.30. ·ζημιοῦντες papyrus
^ r.32. παρόν’τα papyrus
^ r.34. BL 8.190 : [ἀπαρ]αλήμπτως prev. ed.
^ r.36. l. ἐφύλαξαν, BL 8.190 : ἐφεῖλξαν prev. ed.
^ v.41. l. ἠνέχ(θη)
^ v.41. l. τ(οῦ)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.