Papyri.info

sign in

p.lond.4.1363 = HGV P.Lond. 4 1363 = Trismegistos 19821DDbDP transcription: p.lond.4.1363 [xml]

AD 710 Aphrodito, Aphroditopolis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]α̣λ  ̣  ̣  ̣τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τρ]ίτης ἰνδικτίονος
[⁦ -ca.?- ⁩ δεχόμενος οὖν τὰ παρ]όντα γράμματα σὺ
[⁦ -ca.?- ⁩] τῶν τοιούτων ἐκκλησιῶν
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]η παρελθεῖν σε
[- ca.12 -] ἄνυσον ἐξ αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῦ̣ παρόντος τὸ τοιοῦτο πόσον
[ἀπ]όστειλον διὰ τῶ̣[ν ὀ]φ̣ειλόντων καταβαλέσθαι ἐν· τῇ σακέλλῃ
[καὶ ποίησο(?)]ν κατάγραφον το\ῦ/ ἀνυομένο\υ/ πόσο\υ/ ἀπʼ(*) ἑκάστης
[ἐκκ]λησίας’ καὶ κατ[ὰ π]ρόσωπον ἔκπεμψον πρὸς ἡμᾶς·
10[  ̣  ̣  ̣] β̣οῦλλάν σο\υ/. μέλλομεν γὰρ κελεύσει Θεο\ῦ/ καταζητῆσαι καὶ
[κατα]μαθεῖν περὶ τούτο\υ/ κ[α]ὶ οὐ μέλλει διαλ̣αθεῖν ἡμᾶς’ τὸ πῶς
[διεγ]ένο\υ/ ἐν τούτοις. / / ἐγρ(άφη) μ(ηνὸς) Θὼ(θ) ζ ἰνδ(ικτίονος) θ
(seal)

Apparatus


^ 7. ἐν· papyrus
^ 8. l. ἀφʼ
^ 9. ’ papyrus
^ 9. ἡμᾶς· papyrus
^ 11. ἡμᾶς’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.