Papyri.info

sign in

p.lond.7.2039 = HGV P.Lond. 7 2039 = Trismegistos 1601DDbDP transcription: p.lond.7.2039 [xml]

III sac Philadelphia

βασιλῖ(*) Πτολεμαίωι χαίρειν Μένανδρος τῆς ἐπιγονῆς. ἀδικ[ο]ῦ̣-
μαι ὑπὸ Διονυσοδώρου τῶν κληρούχων. αἰτησαμένου γάρ μου
τόπον ἔρημον Πετοσῖριν τὸν σταθμοδότην κατωικοδόμησα
ἐμαυτῶι ὀκίαν(*). προσελθόντος δέ μοι καὶ ἀξιώσαντος Διονυσοδώρου
5ἀντὶ ἐνοικίου (δραχμὰς) β εἰς ἐνιαυτόν, ἄχρι ἤμην ἐν ἀγρῶι παρὰ Ἀββιλαο̣υ̣ν̣(*)
  ̣  ̣  ̣  ̣ων αὐτῶι τὸν κλῆρον, κ̣[α]τ̣[ω]ικοδόμει μοι τὴν οἰκ̣[ί]α̣ν
κύκλωι κταγνούς(*) μου τὴν ἐρη[μί]αν τύπτων \ἐγβάλλει ⟦καὶ ἀπὸ ταύτης⟧/. ἐπὶ(*) δʼ ἐπέ̣σ̣[χο]ν, ὀκ(*) ἔ-
χων τὸν παραστησάμενόν(*) μοι, ἄ[λλ]ην οἰκίαν ὠικοδόμησα [ἐμαυτ]ῶι,
αὐτὸς ἐγβάλλει με τύπτων \κ[αὶ ἀπὸ] ταύτης/ φά̣[μεν]ο̣ς παρὰ Ζήνωνος ἔχ̣ε̣ι̣[ν] τὸν
10τόπον ἁπαν(*), ἐν τ̣ῆ̣ι κ̣ρ̣ί̣σ̣ι̣(*) ε̣ἰ̣σ̣  ̣  ̣[όμε]νος π̣ρ̣ός με ἐπὶ Νέστου. δέομαι οὖν
σου, εἰ καί σοι δοκεῖ, διακοῦσαί μου ἵ[ν]α μὴ καταδυνασστευθῶ(*) πὸ(*) Διο-
νυσοδώρου.
εὐτύ[χει].

Apparatus


^ 1. l. βασιλεῖ
^ 4. l. οἰκίαν
^ 5. l. Ἀμβιλάωι
^ 7. l. κ<α>ταγνούς
^ 7. l. ἐπεὶ
^ 7. l. οὐκ
^ 8. l. παραστησόμενόν
^ 10. l. ἅπαντα
^ 10. l. κρίσει
^ 11. l. καταδυναστευθῶ
^ 11. l. <ὑ>πὸ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.