Papyri.info

sign in

p.mich.11.619 = HGV P.Mich. 11 619 = Trismegistos 21368 = michigan.apis.1571DDbDP transcription: p.mich.11.619 [xml]

ca. AD 182 Oxyrhynchus?

1
[⁦ -ca.?- ⁩ κρ]έ̣ως (δραχμ )   ̣ (πεντώβολον), ἄρτ(ων) (τετρώβολον) [  ̣  ̣  ̣] (χαλκοὶ 2), βαλ(ανεῖ) (ἡμιωβέλιον) , κυάμ(ου) (χαλκοὶ 2), θέρμ(ου) (ἡμιωβέλιον), λαχ(άνων) (ὀβολὸς), ὀρβίω(ν) (διώβολον), ἐλλυχ(νίων) (ὀβολὸς)
  ̣ἄρτ(ων) (τετρώβολον), ἀσ̣παρ[άγ(ου), σ]εύτ(λου) (τριώβολον), ζέμ(ατος) (ἡμιωβέλιον) , κυάμ(ου) (ἡμιωβέλιον) , ῥαφ(άνου) (διώβολον), θρίδ(ακος), πράσ(ων) (ὀβολοὶ) δ 𐅵, ὄψο(υ) (δραχμὴ) α (τριώβολον)
ἄ̣ρ̣τ(ων) ὀβ(ολοὶ) ϛ, κρέως (δραχμ ) [  ̣  ̣  ̣  ̣] κολ(  ) (δραχμαὶ) ϛ ὀβ(ολοὶ) ϛ, ἄρτ(ων) (δραχμὴ) α, (ὀβολὸς), ἀσπαράγ(ου), σεύτ(λου) (πεντώβολον), ζέμ(ατος) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοὶ 2), κ̣ι̣τρίο(υ) (τετρώβολον), κυάμ(ου) (ὀβολὸς)
[⁦ -ca.?- ⁩ᾠ(?)]ῶν (δραχμὴ) α, (τριώβολον), β̣αλ(ανεῖ) [(ἡμιωβέλιον) ],   ̣  ̣  ̣ (χαλκοὶ 2), παιδαρίῳ (τετρώβολον), ἐλαίου (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς)
2
5λ ἄρτ(ων) ὀβ(ολοὶ) ϛ
κυάμ(ου) (ὀβολὸς)
παιδίῳ (δραχμὴ) α (ὀβολὸς)
ῥήτορι (δραχμαὶ) μδ
σπονδ(ῆς) (δραχμὴ) α (πεντώβολον)
10ῥοι(*)στικ(*) (δραχμὴ) α ὀβ(ολοὶ) ϛ
οἴνου (δραχμαὶ) ι⟦β⟧η(*)
λε̣κανικ(ῶν) (δραχμαὶ) β (διώβολον)
ταρείχ(ου)(*) (τετρώβολον)
θέρμ(ου) (ὀβολὸς)
15βαλ(ανεῖ) (ἡμιωβέλιον)
θαλλ(οῦ) (ὀβολὸς)
κοχλίω(ν) (ὀβολὸς)
χρωμ(άτων) (διώβολον)
χύθρας(*) (ὀβολὸς)
20σεύτ(λου) (διώβολον)
ζέμ(ατος) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοὶ 2)
θρίδ(ακος), ρ (ὀβολοὶ) δ 𐅵
ἄρτ(ων) (τετρώβολον)
κυάμ(ου) (ὀβολὸς)
3
25 [⁦ -ca.?- ⁩ ἀσπαρά]γ(ου), σεύτ(λου) (ὀβολοὶ) β 𐅵, ζέμ(ατος) (ἡμιωβέλιον) , ῥαφ(άνου) (ὀβολὸς) α 𐅵, θρ[ίδ(ακος)] (τετρώβολον), κορί(ου) (χαλκοῖ 2), ἀρτ(ων) (τετρώβολον), κυάμ(ου) (ὀβολὸς), ποτ̣ηρίω(ν) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον), θέρμ(ου) (ὀβολὸς), ἑφθοῦ (δραχμὴ) α
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣(  ) (δραχμαὶ) δ, λαχ(άνων) (τετρώβολον), ἄρτ(ων) ὀβ(ολοὶ) ϛ, ᾠῶν (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) , ἑφθοῦ (δραχμὴ) α, ἀσπαράγ(ου), σε̣ύτ(λου) (ὀβολοὶ) δ 𐅵, ζέμ(ατος) (ἡμιωβέλιον) (χαλκοὶ 2), κυάμ(ου) (ὀβολὸς), θέρμ(ου) (ὀβολὸς) (χαλκοὶ 2)
[⁦ -ca.?- ⁩] (χαλκοὶ 2), ῥήτορι (δραχμαὶ) κα (ὀβολὸς), ζέμ(ατος) (ὀβολὸς) α 𐅵, ὀρβίω(ν) (διώβολον), κιτ(ρίου) (ὀβολὸς), οἴνο(υ) (δραχμαὶ) κδ (τριώβολον), λύχνω(ν) (ὀβολὸς), σωτηρ(  ) (διώβολον)

Apparatus


^ 2.10. l. ῥοιτικ(οῦ) : ροϊστικ papyrus
^ 2.11. l. ιη
^ 2.13. l. ταρίχ(ου)
^ 2.19. l. κύθρας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Col. I);;[. . .]; meat(?) . . . 5 ob.; bread 4 ob.; [. . .] 2 ch.; bath admission 1/2 ob.; beans 2 ch.; lupines 1/2 ob.; vegetables 1 ob.; vetch 2 ob.; lamp wicks 1 ob.;[. . .] Bread 4 ob.; asparagus and beets 3 ob.; broth 1/2 ob.; beans 1/2 ob.; radishes 2 ob.; lettuce and leeks 4 1/2 ob.; relish 1 dr. 3 ob.;[. . .] Bread 6 ob.; meat [. .] dr. [. . .] 6 dr. 6 ob.; bread 1 dr. 1 ob.; asparagus and beets 5 ob.; broth 1/2 ob. 2 ch.; lemons 4 ob.; beans 1 ob.;[. . .] Eggs(?) 1 dr. 3 ob.; bath admission [1/2 ob.; . . .] 2 ch.; for the slave 4 ob.; oil 5 dr. 1 ob.;;(Col. II);;30th. Bread 6 ob.; beans 1 ob.; for the child 1 dr. 1 on.; advocate's fees 44 dr.; sponge 1 dr. 5 ob.; pomegranate wine [[1 dr.]] 6 ob.; wine 18 dr.; sausages 2 dr. 2 ob.; pickled fish 4 ob.; lupines 1 ob.; bath admission 1/2 ob.;1st. Gift 1 ob.; snails 1 ob.; dyes 2 ob.; a pot 1 ob.; beets 2 ob.; broth 1/2 ob. 2 ch.; lettuce and . . . 4 1/2 ob.; bread 4 ob.; beans 1 ob.;;(Col. III);;28. Beets 2 1/2 ob.; broth 1/2 ob.; radishes 1 1/2 ob.; lettuce 4 ob.(?); coriander 2 ch.; bread 4 ob.; beans 1 ob.; drinking-cups 2 dr. 4 ob.; lupines 1 ob.; boiled food 1 dr.;[29?]. . . . 4 dr.; vegetables 4 ob.; bread 6 ob.; eggs 1 dr. 1/2 ob.; boiled food 1 dr.; asparagus and beets 4 1/2 ob.; broth 1/2 ob. 2 ch.; beans 1 ob.; lupines 1 ob. 2 ch.;[- - -] 2 ch.; advocate's fees 21 dr. 1 ob.; broth 1 1/2 ob.; vetch 2 ob.; lemons 1 ob.; wine 24 dr. 3 ob.; lamps 1 ob.; . . . 2 ob.;;(Col. IV-VII unpublished and too fragmentary to be translated).