Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.2.54 = HGV P.Mil. Vogl. 2 54 = Trismegistos 12358DDbDP transcription: p.mil.vogl.2.54 [xml]

AD 144 Tebtynis

Πτ[ο]λ̣λαρίων γεγυμνασιαρχηκὼς καὶ Πάτρων
ἀποδε̣δειγμένος γυμνασίαρχ(ος) ἀμφότεροι Παυλεί-
νου γεγυμνασιαρχ(ηκότος) Κρονίωνι νεωτέρωι Πακήβκι-
ος χα[ί]ρειν. ἀπέχομεν παρὰ σ[ο]ῦ τὰ ἐκφόρια καὶ
5τοὺς [φ]ό̣ρ̣ο̣[υ]ς ὡν(*) γεωργεῖς ἡμῶν κατὰ τὰ ἐπιβάλλον-
τα ἡ[μίσεα] μέρη περὶ κώμην Θεογονίδα κλήρου
Πυρ[ροῦ] λ̣εγομένου τοῦ τε πέμπτου καὶ ἕκτου
ἔτ[ι] δ̣ὲ̣(*) [κα]ὶ ἑβδόμου ἔτους Ἀντωνίνου Καίσαρος
[τοῦ κυρ]ίου, κ̣υρ[ί]ας ο̣[ὔσ]η̣ς̣ τῆς μ[ι]σθώσεως.
10[(ἔτους) ἑβδ]όμου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου,
Φαρμοῦθ(ι) ιη.

Apparatus


^ 5. l. οὗ
^ 8. {του} prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.