Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.2.63 = HGV P.Mil. Vogl. 2 63 = Trismegistos 12360 = sb.6.9380,7DDbDP transcription: p.mil.vogl.2.63 [xml]

AD 169/70 Tebtynis
[Reprinted from: sb.6.9380,7] SB6,9380,7

Π̣τολλαρίωνι υἱῷ Πτολλαρίωνος γεγυ-
μνασιαρχ(ηκότος) καὶ Γεμείνῳ γεγυμνασιαρχ(ηκότι)
καὶ Ἀμ[α]τίῳ τῷ καὶ Παυλείνῳ ἀμφοτ(έροις)
Πάτρωνος γεγυμνασιαρχηκότ(ος)
5παρὰ Πέννειτος Ὀρσενούφεως τοῦ Πέννειτος
[ἀ]π[ὸ κώ]μης Θεογονίδος καὶ Σύρου Δημητρίου
[ἀ]π̣ὸ̣ ἀμφόδου Μακεδόνων τῶν δύο̣ γεωρ-
γ̣ῶν καὶ ἀλλήλων ἐ̣γγ[ύ]ων εἰς ἔκτ̣ε̣ι̣σ̣ι̣ν̣. β̣ο̣υ̣λό-
μεθα μισθώσασ̣θαι παρʼ ὑ(*)μῶν εἰς ἔτη ἓξ
10ἀπὸ τοῦ εἰσιό[ντος ἑ]νδεκάτου ἔτους Αὐρηλί[ου]
Ἀντωνίνου Κ[αί]σαρος [τ]οῦ κυρίου τὰς ὑπαρχού-
σας ὑ(*)μεῖν(*), τῷ μὲ̣ν̣ Πτ[ο]λλαρίωνι κατὰ τὸ ἥμ(ισυ)
μέρος καὶ τοῖς περὶ Γέμεινον κατὰ τὸ λοιπὸν
ἥμισυ, περὶ τὴν προκειμένην κώμην Θεογο-
15νίδα σιτικὰς ἀρούρας ὀκτὼ ἐν τῷ λεγομένῳ
[Πυρροῦ κλήρ]ῳ ἐν δυσὶ κοίταις· τὸ μὲν πρῶτον
[καὶ τρίτον] κ̣α̣ὶ̣ πέ̣μ̣πτον ἔτος εἰς σπορὰν χόρ-
[του κα]ταβρώματος προβάτων, φόρου ἐπὶ τὴν
τ[ριετίαν] κατʼ ἔτο[ς ἀ]σπερμεὶ(*) τῶν ὅλων ἀρουρῶν
20ὀκ[τὼ] ἀργυρίου δρ̣α̣χμῶν ἑξήκοντα τεσσά-
ρ̣ω̣ν̣ · τὸ δὲ δεύτερον̣ καὶ τέταρτον καὶ ἕκτον
[ἔτος] εἰς σπορὰν πυροῦ, ἐκφορίου ἐπὶ τὴν
[τριετίαν] κατ̣ʼ ἔ̣τος [σ]ὺν αἷς λημψόμεθα σπερ-
μ[άτων] πυροῦ ἀρτάβαις ὀκτὼ τοῦ παν-
25τος̣ π̣υ̣ροῦ ἀρταβῶν ἑκατὸν ἑπτὰ πάντων
ἀν[υ]πολόγων καὶ ἀκινδύνων, καὶ ἐπιτελέσο-
μεν τὰ κατʼ ἔτος ἔργα ὅσα καθήκει τοῖς δέουσι
καιροῖς, βλά̣βος μηδὲν ποιουντες, καὶ τὰ ἐκ-
φό̣ρια ἀποδώσωμεν(*) κατʼ ἔτος μηνὶ Παῦνι
30ἐφʼ [ἅλ]ῳ νέα καθα̣ρ̣ὰ̣ μέτρῳ ἑξαχοινείκῳ(*)
ἰδίῳ ὑ(*)μῶν, τῆς μετρήσεως [γιν]ομένης διὰ
φροντιστῶν ὑ(*)μῶν, τὸν̣ δὲ φόρον Φ̣α̣μ̣ε̣-
ν̣ώ̣θ̣, τῶν δημοσίων πάντων ὄντων
πρὸ̣ς ὑ(*)μᾶ̣ς̣ τοὺς γ̣ε̣ο̣[ύ]χου̣ς, τῶν δὲ κατʼ ἔτος
35φολ[έτ]ρων(*) ἐπισπουδασμοῦ πρὸς ἡμᾶς, καὶ με-
τὰ [τὸν] χρόνον πα[ρα]δώσομ̣ε̣ν̣(*) τὰς ἀρούρας
καθαρὰς ἀπ̣ὸ θρύου καλάμου ἀγρώστεως
δεί[σ]ης πάσης̣, ἐὰν φαίνηται μισθῶσαι.

Apparatus


^ 9. ϋμων papyrus
^ 12. l. ὑμῖν : ϋμειν papyrus
^ 19. l. [ἀ]σπερμὶ
^ 29. l. ἀποδώσομεν
^ 30. l. ἑξαχοινίκῳ
^ 31. ϋμων papyrus
^ 32. ϋμων papyrus
^ 34. ϋμα̣σ̣ papyrus
^ 35. l. φορέτρων
^ 36. l. πα[ρα]δώσομεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.