Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.3.129 = HGV P.Mil. Vogl. 3 129 = Trismegistos 12372 = sb.6.9314DDbDP transcription: p.mil.vogl.3.129 [xml]

AD135 Tebtynis
[Reprinted from: sb.6.9314] SB6,9314

Καλ̣λισ̣τράτῃ στρατηγῷ Ἀρσι(νοίτου) Π[ο]λ(έμωνος) μερίδο(ς)
π[αρὰ]Σαβείνου τοῦ καὶ Νίννου Πτολεμαίου. ἀ̣μφιζβη-
τήσεως(*) ἐν[εστώ]σ̣η̣ς μου καὶ τῶν οἰκείων μου καὶ
Πόσι καὶ Κρο[ν]ίωνος φροντιστῶν γεναμέν(ων)(*)
5τῶν ὑπαρχ[ό]ντων Πάτρωνος Γεμείνου
τετελευτηκότος καὶ φροντιστῶν καὶ δούλων
Παυλείνου α[ἰ]γιαλοφύλακος ἐπὶ Γ̣ε̣λ̣λ̣ί̣ῳ Β̣ά̣σ̣σ̣(ωι)
τῷ τειμιωτάτῳ(*) ἐπιστρατήγωι καὶ τοῦ
πράγματος ὑπερτεθέντος ἐπὶ τὸν κράτισ-
10τον ἡγεμόνα Πετρώνιον Μαμερτεῖνον,
ἀξιῶ διʼ ἑνὸ[ς τ]ῶν περί σε ὑπηρετῶν μετα-
δοθῆναι τοῦδε τοῦ διαστολικοῦ τὸ ἴσον τῷ
τε Πόσι καὶ Κρονίωνι, ἵνʼ εἰδῶσι ὀφείλιν(*) αὐτοὺς
παρεῖναι ἐπ̣ὶ̣ τὸ ἱερώτατον τοῦ κρατίστου ἡγε-
15μόνος βῆ[μα ὅ]που ἐὰν τὸν τοῦ νομοῦ διαλο-
γι[σ]μὸν ἢ δ[ικαι]οδοσίαν ποιῆται πρὸς τὴν
το[ῦ] πρα[ά]γμ[α]τ[ος] διάγνωσιν. (hand 2) Ἡρακλείδης δοθεὶς εἰς
κλῆρον ὑπηρετῶν μεταδέδωκα τὸ προγεγραμμένον ἐπιδικ[ασ-]
θέντι μοι συνό̣ν̣[τος] Σαβείνου ἐν τῷ ἐνώπιον ὡς καθήκι(*).
20(ἔτους) ιθ Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρείου(*) Μεχὶρ γ.

Apparatus


^ 2-3. l. ἀμφισβη|τήσεως
^ 4. l. γενομέν(ων)
^ 8. l. τιμιωτάτῳ
^ 13. l. ὀφείλειν
^ 19. l. καθήκει
^ 20. l. κυρίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.