Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.3.134 = HGV P.Mil. Vogl. 3 134 = Trismegistos 12377 = sb.6.9380,3DDbDP transcription: p.mil.vogl.3.134 [xml]

AD165 Tebtynis
[Reprinted from: sb.6.9380,3] SB6,9380,3

[Π]τ[ολλαρίωνι] υἱῷ Πτολ[λαρίω]ν[ος γε]γυ(μνασιαρχηκότος)
[ἀφήλικι διʼ ἐπιτρόπο]υ Σαβείνο̣υ̣ [γε]γ[υ(μνασιαρχηκότος)]
[παρὰ Ὀνν]ώφρεως Κρονίωνος τοῦ Πακήβκεω(ς)
[ἀπὸ κώμης Τ]επτύνεως καὶ Εὐδαίμωνος Μαξίμου
5τ[οῦ Ἑρμέως ἀ]πὸ ἀμφόδου Ταμείων, τῶν δύο . βουλό-
[μεθα] μ[ισθώσα]σθαι παρά σου εἰ[ς ἔτη τέσσε]ρα ἀπὸ τοῦ
ἐνεστῶτος [ἕκτ]ου ἔτους Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρ[ου]
[τῶν κυρ]ίων Σεβ[αστῶν] περὶ κώμην Τεπτῦνιν
[κλήρου ἀρούρας] δ̣ύ̣[ο ἥμι]σ̣υ̣ ἢ ὅ[σαι] ἐὰν ὦσι· [τὸ]
10[μὲν πρῶτον καὶ τρ]ί̣τ̣ον ἔ[τος εἰς] πορ[ὰ]ν(*)
[χόρτου, φόρου κατʼ] ἔτος ἀ̣σπερμεὶ [ἀ]ρ[γυρίου]
δραχμῶν εἴκοσι τεσσάρων · τὸ δὲ
[δεύτερον] καὶ τέταρτον ἔτος εἰς πορὰν(*)
[κριθῆς, ἐ]κφορίου ἐπὶ τὴν διε[τίαν κατʼ]
15[ἔτος σὺν αἷς λη]μψόμεθα σπ[ερμάτ]ων
[κριθῆς ἀρτάβαις] δυσί , τοῦ παντὸς [κριθῆς]
[ἀρταβῶν -ca.?- μέτ]ρῳ ἑξαχοινίκῳ
[ἰδίῳ ὑμῶν, πάντων ἀνυπολό]γων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 10. l. <σ>π̣ορὰν
^ 13. l. <σ>πορὰν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.