Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.3.137 = HGV P.Mil. Vogl. 3 137 = Trismegistos 12380DDbDP transcription: p.mil.vogl.3.137 [xml]

AD165 Tebtynis

[Πτολλαρί]ω̣ν̣ι̣ υ̣ἱῷ Πτ[ολλαρίωνος]
[ἀφήλ(ικι) διʼ ἐπ]ιτρόπ(ου) Σαβ[είνου γεγυ(μνασιαρχηκότος)]
[παρὰ -ca.?- ]  ̣ιωνος   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣δ  ̣ς[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
βουλόμεθα [μισθώσασθαι πα]ρά
σ̣[ου] εἰς ἔτη τέ[σσερα ἀπὸ τοῦ ἐν]εσ-
[τ]ῶ̣[τος] ἕκτου ἔτους [Ἀντωνί]νου καὶ
10Οὐή[ρο]υ̣ τῶν κυρίω[ν Σεβ]αστῶν
τὰ[ς ὑπ]αρχούσας σοι περὶ κώμη[ν]
Τε[β]τῦνιν κλήρου ἀρούρας ἓξ
τέ[τ]αρτον ἐν τῷ λεγομένῳ Κατη-
[γόρου], τὸ μὲ[ν] πρῶ[τ]ον καὶ [τ]ρίτον ἔ-
15[τος εἰς σπο]ρὰν κριθῆς, ἐ[κ]φορίου, σὺν αἷς
λημψ[ό]μ[εθ]α σπερμάτων κριθ(ῆς)
ἀρ[τ]άβα[ις ἓ]ξ τετάρτῳ , τοῦ παντ[ὸς]
κατʼ ἔτ[ος] κρ[ι]θῆς ἀρταβῶ[ν]
ὀγ[δοή]κ[οντα] μιᾶς τετ[ά]ρ[το]υ
20μέτ[ρ]ῳ [τετρ]αχοινίκῳ θησαυ-
ροῦ [Τε]β[τύ]νεω[ς· τὸ] δὲ δε[ύτερο]ν
καὶ τ[έτ]α[ρτο]ν ἔτο[ς] εἰς σπορὰν [χόρ-]
του [σ]εαυτῷ κατασπείρων ε[ἰ]ς
κατάβρ[ω]μα προβάτων, λαμβα-
25νόντων ἡμῶν ὑπὲρ ἔργων ἑκάσ-
της ἀρ[ο]ύρης δραχμὰς τέσσαρες(*) ,
πάντων ἀνυπολόγων καὶ ἀκιν-
δύνων, ἄγ[ο]ντες τὰ κατʼ ἔτος
τῶ[ν] ἀρουρῶν ἔργα π[ά]ντα ὅσα κα-
30θ[ήκει ἐκ τοῦ] ἰδίου τοῖς δέυσι(*) κ[α]ιροῖς,
βλάβο[ς] μ[η]δὲν π[ο]ιοῦντες κ̣[αὶ]
τὰ ἐκ[φόρια] ἀποδώσομεν κατʼ ἔ-
το[ς ἐν μηνὶ Παῦν]ι [ἐ]φʼ ἅ[λῳ] μέτ[ρ]ῳ
τε[τραχοινίκῳ] Τεβτύν̣[εως -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣  ̣σ  ̣  ̣  ̣υ[ -ca.?- ]
[καὶ μετὰ τὸ]ν χρόνον [παραδώσομεν]
[ -ca.?- ]  ̣ρ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 26. l. τέσσαρας
^ 30. l. δέ<ο>υσι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.