Papyri.info

sign in

p.oxy.12.1586 = HGV P.Oxy. 12 1586 = Trismegistos 31768DDbDP transcription: p.oxy.12.1586 [xml]

IIIspc Oxyrhynchus

r
Ἁρποκρατίων Ἡραΐδι τῆι
ἀδελφῆι χαίρειν.
πρὸ τῶν ὅλων εὔχομαί
σε ὑγιαίνειν μετὰ τῶν τέ-
5κνων σου καὶ τῶν σῶν πάν-
των. γράφω δέ σοι καὶ ἐγὼ
ἐρρωμένος καὶ εὐχόμενός
σοι τὰ κάλλιστα. ἄσπασαι Ἀ-
πολλώνιον καὶ Διονύσιον καὶ
10Πλουτογένειαν καὶ Εὐτυχίαν
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῆς καὶ τὴν θυ-
γατέρα. ἡ ἰ(*)ατρίνη σε ἀσπάζε-
ται καὶ Διονύσιος καὶ Ἥρων
καὶ οἱ ἐμοὶ πάντες σε προσαγο-
15ρεύουσιν. ἐρῶσθ(αι) εὔχομ(αι) [π]ανοικεί.
v
Αὐρηλίᾳ [Ἡραΐδι] π̣(αρὰ) ἀ̣δ̣ελ(φοῦ) Ἁρποκρατίωνος.

Apparatus


^ r.12. ϊατρινη papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.