Papyri.info

sign in

p.oxy.14.1694 = HGV P.Oxy. 14 1694 = Trismegistos 21975 = oxford-ipap.apis.1856DDbDP transcription: p.oxy.14.1694 [xml]

AD280 Oxyrhynchus

ἐμίσθωσεν Αὐρήλιος
Ἡρακλᾶς Ζωί(*)λου μητρὸς
Θερμουθίου ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς
καὶ λαμπροτάτης Ὀξυρυγχειτῶ(ν)
5πόλεως Αὐρηλίᾳ Χαιρήμονι
Ἡρακλάμμωνος τοῦ καὶ Ἀγαθοῦ
Δαίμονος ἀρχιερατεύσαντος τῆς
Μεικρᾶς(*) Ὀάσεως ἐπὶ χρόνον ἔτη
ἓξ ἀπὸ τοῦ ὄντος μηνὸς Φαμε-
10νὼθ τοῦ ἐνεστῶτος ε (ἔτους) τὴν
ὑπάρχουσαν αὐτῷ ἐπʼ ἀμφόδου
(*)ππέων Παρεμβολῆς(*) οἰκίαν
καὶ αἴθριον καὶ αὐλὴν ἐν ᾗ
φρ[έα]ρ καὶ τὰ ταύτης χρηστήρια
15π̣ά̣ν̣τ̣α̣ ἐνοικίου κατʼ ἔτος ἀργυ-
ρίου δραχμῶν χειλίων(*) .
βεβαιουμένης δὲ τῆς μισθώ-
σεως χράσθω ὁ μεμισθωμέ-
νος τοῖς μισθουμένοις πᾶσι
20ἐπὶ τὸν χρόνον ἀκωλύτως,
καὶ ἀποδότω τὸ κατʼ ἔτος ἐνοί-
κιον ἐν δόσεσι δυσὶ διʼ ἑξαμή-
νου τὸ ἥμισυ, καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ
χρόνου παραδότω τὴν οἰ-
25κίαν καθαρὰν ἀπὸ κοπρίω(ν)
καὶ δείσης πάσης καὶ ἃς ἐὰν
παραλάβῃ θύρας καὶ κλεῖδας
ἢ ἀποτεισάτω οὗ ἐὰν μὴ(*) παρα-
δῶ τὴν ἀξίαν τιμήν, τῆς
30πραξε(*) ο̣ὔσης παρά τε τοῦ μ[ε-]
μισθωμένου ὡς καθήκει.
κυρία ἡ μίσθωσις, περὶ ἧς ἐπε-
ρωτηθεὶς ὁ μεμισθωμένος
[ὡ]μολόγησεν. ἔτ[ο]υς ε
35Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου
Αὐρηλίου Πρόβου Γοθθ̣ικοῦ(*) Μεγίστου
Περσικοῦ Μεγίστου Γερμανικοῦ [Μεγίστου]
Ε[ὐσε]β[ο]ῦς Εὐτυχοῦς Σ[εβαστοῦ]
Φαμενὼθ ια. (hand 2) Αὐρήλιος
40Ἐπ̣ί̣μ̣α̣χ̣ο̣[ς] ἀρχιρατεύσαντος(*)
μεμίσθω̣μ̣α̣ι̣ τὰ προκίμενα
κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ποδώσω τὸ ἐνοίκιν
ὡς πρόκιται καὶ ἐπερω-
τηθ[εὶς] ὡμολόγησα.
-ca.?-

Apparatus


^ 2. ζωϊλου papyrus
^ 8. l. Μικρᾶς
^ 12. ϊππεων papyrus
^ 12. corr. ex   ̣αρεμβολης
^ 16. l. χιλίων
^ 28. corr. ex   ̣η
^ 30. l. πράξε<ως>
^ 36. l. Γοθικοῦ
^ 40. l. ἀρχι<ε>ρατεύσαντος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.