Papyri.info

sign in

p.oxy.16.1829 = HGV P.Oxy. 16 1829 = Trismegistos 22007DDbDP transcription: p.oxy.16.1829 [xml]

cAD577-79? Oxyrhynchus

r
κατὰ τὴν δεκάτην τ[οῦ παρόντος μηνὸς ἐγράφη] μοι παρὰ τοῦ
[μ]εγαλοπρεπεστάτου ἄρχοντος ὅτι ἐνεφαν̣[ί]σ̣[θη]σ̣α̣ν̣ οἱ τύποι τῆς
π̣αγαρχίας τοῦ τῆς ἐνδόξου μνήμης ὑ(*)μῶν πατρός, καὶ διελαλήθη
[ἐν] α̣ὐ̣τοῖς τὰ πρόσφορα, καὶ ἵ(*)να οἶδεν ἡ ὑ(*)μετέρα ἐξουσία ὅτι οὐκ ἠμελήθη
5[ἡ] κέλευσις ὑ(*)μῶν ἀλλʼ’ ἐπληρώθη εὐθέως αὐτοῦ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου
[ἄρ]χοντος καταλαβόντος
6/7\τὴν Ἡρακλέους, καὶ εἰ μὴ ὅσα ἐκέλευσεν ὁ δεσπότης μου [ὁ] εὔφημος ὑμῶν ἀδελφὸς οὐκ’ ἐδόθη τοῖς πρακτῆρσιν/,
<τοῖς γράμμασιν ἐχρησάμην> ⟦καὶ(*) εἰ μὴ ὡς ἐκελεύσατε καὶ ὡς ἐβουλήθητε
[π]ρὸς τὸν πρακτῆρα, τοῖς γράμμασιν ἐχρησάμην⟧. ἐλπίζω οὖν(*)
[εἰ]ς̣ τὸν δεσπότην θεὸν ὅτι καὶ τοῦ λαμπροτάτου τριβούνου Παύλου
[κατα]λαμβάνοντος τὴν Ὀξυρυγχιτῶν πληροῦται καὶ τὰ κελευσθέντα
10[π]αρὰ τῆς ὑ(*)μῶν [ἐξ]ο̣[υ]σίας ἕνεκεν [τ]ῆς λαμπροτάτης αὐτῆς ἀδελφῆς.
κατὰ τὴν δεκάτην τοῦ παρόντος μηνὸς ἐγράφη μοι παρὰ τοῦ
[μεγα]λοπρε[πεστάτου] ἄρχοντος ὡς τῶν τύπων τοῦ τῆς ἐνδόξου
[μν]ήμης ὑ(*)μῶ[ν] πενθεροῦ ἐμφανισθέντων καὶ διαλαλίας
[π]ροσφόρον̣(*) πρ[ο]ελθούσης καὶ ἵ(*)να οἶδεν ἡ ὑ(*)μετέρα ὑ(*)περοχὴ
15[ὅ]τι τοῦ μεγαλοπρ(επεστάτου) ἄρχοντος καταλαβόντος εὐθέως ἡ κέλευσις ὑ(*)μῶν
ἐγένετο καὶ ε[ἰ μ]ὴ ὡς ἐβουλήθητε καὶ ἐπετρέψατε οὐκ ἀντε̣φ̣ωνήθη
ὁ πρακτήρ, τοῖς γράμμασιν ἐχρησάμην. ἐλπίζω οὖν εἰς τὸν
[δεσ]πότην θεὸν ὅτι καὶ τοῦ λαμπρο(τάτου) Παύλου τοῦ τριβούνου καταλαμβάνοντο\ς̣/
[καὶ(?)] ἐνταῦθα καὶ ἡ κέλευσις ὑ(*)μῶν καὶ τῆς δεσποίνης μου τῆς ἐνδοξε(  ) Κύρας
20[π]ερὶ τῶν ὀ̣λίγων πραγμάτων τῶν ὀφειλόντων μερισθῆναι
[με]ταξὺ ὑ(*)μῶν καὶ τῆς λαμπρ(οτάτης) κύρας Θεογνωσίας πληροῦται.
τ̣ὸ δ̣ὲ̣ κεφάλαιον τῆς ἐπιστολῆς πολλὰ προσκυνῶ τὴν ὑ(*)μετέραν
ἐξουσίαν καὶ τὰ γλυκύτατα παιδία. †
v
[Φλ]αουί(*)ῳ Στρατηγίῳ τῷ ἐνδοξοτάτῳ καὶ ὑ(*)περφυεστάτῳ {καὶ ὑπερφυεστάτῳ(*) } καὶ πανευφή̣(μῳ). †

Apparatus


^ r.3. ϋμων papyrus
^ r.4. ϊνα papyrus
^ r.4. ϋμετερα papyrus
^ r.5. ϋμων papyrus
^ r.5. ἀλλʼ’ papyrus
^ r.6/7. οὐκ’ papyrus
^ r.6. corr. ex   ̣  ̣  ̣
^ r.7. corr. ex ουκ
^ r.10. ϋμων papyrus
^ r.13. ϋμω[ν] papyrus
^ r.14. l. [π]ροσφόρων
^ r.14. ϊνα papyrus
^ r.14. ϋμετερα papyrus
^ r.14. ϋπεροχη papyrus
^ r.15. ϋμων papyrus
^ r.19. ϋμων papyrus
^ r.21. ϋμων papyrus
^ r.22. ϋμετεραν papyrus
^ v.24. ϊω papyrus
^ v.24. ϋπερφυεστατω papyrus
^ v.24. corr. ex υπερ⟦μα⟧φυεστατω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.