Papyri.info

sign in

p.oxy.16.1842 = HGV P.Oxy. 16 1842 = Trismegistos 37849DDbDP transcription: p.oxy.16.1842 [xml]

VIspc Oxyrhynchus

r
π(αρὰ)
☧ τὰ γράμματα τῆς ὑ(*)μῶν ἀδελφότητος ἐδεξάμην, καὶ πρὸ τοῦ δ̣ι̣α̣κ̣[ομίσ]α̣σ̣θ̣α̣[ί] \μ̣ε̣/
ταῦτα ἔγραψα αὐτῇ τὰ περὶ τῆς γεομετρίας(*) ὥστε ὑ(*)μᾶς ἀπελθεῖν μετὰ [τ]ῶν
θαυμασιωτάτων γραμματέων. καὶ νῦν οὖν γράφω ὑ(*)μῖν σπουδάσαι τ[οῖ]ς ζῴοις
5καὶ τοῖς γεωργοῖς καὶ τῷ γεουχικῷ λόγῳ καὶ γεομετρηθῆναι(*) τὰ ἄβροχα καὶ τὰ
ἄσπορα. ἔγραψα δὲ καὶ τῷ κυρίῳ Παμουθίῳ περὶ τού̣τ̣ο̣υ̣. μὰ τὴν δὲ δύναμιν
τοῦ θεοῦ οὕτως εἰμὶ’ ὡς εἰς κρίβανον μένων ἐνταῦθα μίαν ὥραν, ἀλλʼ’
ἐπειδὴ ἐν πολλῇ ἐστιν δι[α]στροφῇ καὶ τέως οὐ συνεχωρήθην ἐξελθεῖν τούτου
χάριν ἕως ἄρτι οὐ κατέλαβον. τὰ δὲ ζῷα [π]ρὸ ἄλλων \ γ / ἡμερῶν ἐπεμψάμη[ν]
10κατασχὼν ἐνταῦθα εἰ μὴ ἓν μόνον. πολλὰ ὑ(*)μᾶς προσαγορεύω καὶ τὴν
γλυκυτάτην μου ἀδελφὴν καὶ τὰ γλυκύτατα παιδία. ☧
v
((tachygraphic-marks))

Apparatus


^ r.2. ϋμων papyrus
^ r.3. l. γεωμετρίας
^ r.3. ϋμασ papyrus
^ r.4. ϋμιν papyrus
^ r.5. l. γεωμετρηθῆναι
^ r.7. εἰμὶ’ papyrus
^ r.7. ἀλλʼ’ papyrus
^ r.10. ϋμασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.