Papyri.info

sign in

p.oxy.16.1880 = HGV P.Oxy. 16 1880 = Trismegistos 22016DDbDP transcription: p.oxy.16.1880 [xml]

AD427 Oxyrhynchus

r
με[τ]ὰ τὴν ὑ[π]ατίαν(*) τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Θεοδοσίου τὸ ιβ καὶ
Οὐ[α]λεντινι[α]ν̣ο̣ῦ̣ τὸ β τῶν [α]ἰ[ω]νίων Ἀγούστων(*) Φαμενὼθ α.
τῇ τά̣ξει το[ῦ π]ρίνκιπος(*) τῆς ἐξουσίας τοῦ κυρίου μου τοῦ μεγαλο̣πρεπεστάτου
ἄρ̣χ̣οντος(*) τ[ῆ]ς̣ χώρας Φλαουί(*)ου Δημητριανοῦ [Μαξί]μ̣ου, ἑπομένου
5Παύλου σιγγουλαρίου, Αὐρήλιος Κῦρος υἱὸς Λεωντίου πρ[α]γμ[α]τε[υ]τὴς ἀπὸ τῆς
μ̣ε̣γ̣[α]λ[οπ]όλεως Ἀλεξ[α]νδρίας τανῦν χρηματιζώμενο[ς](*) ἐνταῦθα
τῇ λαμπρᾷ [Ὀ]ξυρυγχιτῶν [π]όλει. προσελθὼν τῇ αὐτῇ ἐξουσίᾳ διὰ
[λι]βέλλου δόσεως ἤτοι ἐντυχ̣ίας(*) ᾐτιασάμην Νηστώριο̣ν(*) υἱὸ̣ν
Ν̣[η]σ̣τ̣ω̣ρί[ο]υ καὶ αὐτὼν(*) Ἀλεξανδρέα πραγματευτὴν περὶ χρέους
10καὶ παραστ[α]θέντα καὶ τω(*) εἱκανόν(*) μοι πεποιηκότα κατὰ τουτω(*)
ἐντε[ῦθ]εν οὐδένα λόγον ἔχω πρ[ὸ]ς ἐ[α]υ̣τὸν(*) οὔτε ἐνκαλῶ οὔτε
ἐνκαλέσω ταύτης ἕνεκεν τῆς προφάσεως διʼ ἧς̣ ὁ[μ]ολογῶ
ἐπομνύμενος θεὼν(*) των(*) παντωκράτωρα(*) καὶ τὴν εὐσέβιαν(*)
τῶν τὰ πάντα νικώντων δεσποτῶν ἡμῶν Θεοδοσίου καὶ Οὐ-
15αλεντινιανοῦ τῶν αἰωνίων Ἀγούστων(*) ἐνμενῖν(*) με
πᾶσι τοῖς ἐνγεγραμμένοις καὶ κατὰ μηδὲν παραβῆναι,
καὶ πρὸς ἀσφάλιαν(*) ταύτην πεποίημε(*) τὴν διάλυσιν ἁπλῆν
[γρ]αφῖσαν(*) καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολόγησα. (hand 2) Αὐρήλιος Κύρος Λεον-
[τίου - ca.16 -][ πεπ]οίημα[ι] τὴν διάλυσιν καὶ ὤ-
20μοσα τὸν θεῖον ὅρκον καὶ ποιήσομαι ὡς πρόκειται.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
διάλυσις Κύρου πραγματευτοῦ Ἀλεξάνδρεως πρὸς Νη[στώριον.]

Apparatus


^ r.1. l. ὑ[π]ατείαν
^ r.2. l. Αὐγούστων
^ r.3. l. [π]ρίγκιπος
^ r.4. corr. ex αρ̣χ̣ωντος
^ r.4. φλαουϊου papyrus
^ r.6. l. χρηματιζόμενο[ς]
^ r.8. corr. ex εντυ  ̣ιας
^ r.8. corr. ex νηστωριω̣ν
^ r.9. l. αὐτὸν
^ r.10. l. τὸ
^ r.10. l. ἱκανόν
^ r.10. l. τοῦτο
^ r.11. l. [α]ὐτὸν, corr. ex ε[α]υ̣των
^ r.13. l. θεὸν
^ r.13. l. τὸν
^ r.13. l. παντοκράτορα
^ r.13. l. εὐσέβειαν
^ r.15. l. Αὐγούστων
^ r.15. l. ἐμμενεῖν
^ r.17. l. ἀσφάλειαν
^ r.17. l. πεποίημαι
^ r.18. l. [γρ]αφεῖσαν, corr. ex [γρ]αφισα  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.