Papyri.info

sign in

p.oxy.16.1917 = HGV P.Oxy. 16 1917 = Trismegistos 37882 = oxford-ipap.apis.1904DDbDP transcription: p.oxy.16.1917 [xml]

VIspc Oxyrhynchus

Folio1
r
⁦ vac. ? ⁩ v
⁦ vac. ? ⁩ Folio2
r
α
† ἴσον ἐχθέσεων τῶν [τ]ῆς φροντίδ(ος) τοῦ δεσπότου ἡμῶν τοῦ
ὑπερφυεστάτου ὑπάτου πέμπτης ἰνδικ(τίονος), ε (ἔτους), ε (ἔτους), οὕτως·
φρ(οντίδος) Ἰβιῶνος·
5Ἡρακλειανὸς ἄπα Σιρίου καὶ Τίτ’τος πρεσβ(ύτερος) καὶ Ἀφύγχιος διάκ(ονος) καὶ
κοι(νωνοὶ(?)) πρωτοκ(ωμῆται) σίτ̣(ου) (ἀρτάβαι) νε η´ νο(μίσματα) ρμϛ,
Ἁτρῆς Ἰωάννου καὶ Ἀνοῦπ Ἰωάννου καὶ κοι(νωνοὶ) νο(μίσματα) ογ (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστὸν)
Ἀῶλ Φοιβάμμωνος Σ̣ίνκου ἀπὸ Ψααπαρὲκ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ιε,
Σουροῦς Τυυνβηῆκ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ξβ 𐅵 νό(μισμα) α 𐅵,
10Ἰὼβ Μουσῆτος σίτ(ου) (ἀρτάβαι) οδ ϛ´ νο(μίσματα) γ 𐅵 (τεσσαρακοστὸν)
Τίτ’τος Πμουναχὸς σίτ(ου) (ἀρτάβαι) λβ 𐅵 γ´ ιβ´ νο(μίσματα) β (πεντεκαιδέκατον),
Τίτ’τος πρεσβύτερ(ος) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ϛ δ´,
Ἀσωτᾶς σύμμαχος σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ζ,
ἄλλος Φὶβ Ἰωσὴφ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) β 𐅵,
15Ἀπολλῶς πρωτοκ(ωμήτης(?)) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ρλθ ϛ´ κδ´,
Ἰωσὴφ Καλάμου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) με γ´ ιβ´
Τίτ’τος Ἁρυώτου Δημητρίου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ξζ 𐅵 νο(μίσματα) β 𐅵 (τεσσαρακοστὸν),
Ἀνούθις̣ Ἀωτᾶ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) οδ η´ νο(μίσματος) δ´
Παμοῦν πρεσβ(ύτερος) καὶ οἰκονόμος τοῦ ἁγίου ἄπα Τίτ’του σίτ(ου) (ἀρτάβαι) κδ,
20Φαριτα(*) Ὀρνιθίου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) κη 𐅷 η´ νο(μίσματα) β 𐅵 (πεντεκαιδέκατον)
Ἀνοῦπ Ταρὶν σίτ(ου) (ἀρτάβαι) κη γ´ η´ νο(μίσματα) β 𐅵 (πεντεκαιδέκατον)
Ἀνοῦπ Πμέσι κουφοκεραμ(εὺς) ἀπὸ Νόλκη νό(μισμα) α 𐅵,
Ἀῶλ Σ̣ί̣ν̣κ̣ο̣υ̣ [καὶ] Ἰωάννης πρεσβ(ύτερος) καὶ κοι(νωνοὶ) ἀπὸ Ψααπαρὲκ νο(μίσματα) ιδ,
γί(νονται(?)) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) χνϛ γ´ \η̣´/ νο(μίσματα) σμθ 𐅵 (δέκατον) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστὸν)
v
25β
Γεώργιος πρεβύτερ(ος) καὶ οἰκ(ονόμος) τοῦ ἁγίου ἄπα Παμουθίου νο(μίσματος) 𐅵,
Ἀνοῦπ Φαρβέλ καὶ Φοιβάμμων Φὶβ καὶ κοι(νωνοὶ) νό(μισμα) α,
Φαριτᾶς εἰρήναρχος καὶ Ἀσωτᾶς σύμμ(αχος) νο(μίσματος) 𐅵 δ´,
Ἁρυώτης πρεσβύτερ(ος) νο(μίσματος) (ἑκατοστόν)
30Τεκῶλ Μαρτυρίου ν̣ο(μίσματος) γ´ (εἰκοστόν)
Ἀφύγχιος Ταλοῦ νο(μίσματος) (τριακοστόν),
Ἀσωτᾶς σύμμαχος καὶ κοι(νωνοὶ) νο(μίσματος) 𐅵 (πεντεκαιδέκατον),
Ἀνοῦπ Ταρὶν νο(μίσματος) γ´,
Π̣αμούθις Σουσάννα(*) νο(μίσματος) δ´,
35Πραοῦς Πατκαλαῆ νο(μίσματος) γ´ (δέκατον) (εἰκοστόν),
Μηνᾶς πρεσβύτερ(ος) νο(μίσματος) 𐅷 (εἰκοστόν),
ἄπα Σίριος Πεκλῆλ νό(μισμα) α ϛ´ (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν),
Ὀννώφρις Ἀπολλῶ νό(μισμα) α ιβ´ (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν),
Πραοῦς νίπτης νο(μίσματος) 𐅵 δ´,
40ἄπα Ὧλ ἐλαιουργὸς νό(μισμα) α δ´,
Τερμησὶτ ἀγρελάτης νο(μίσματος) 𐅵 δ´,
(γίνεται) νο(μίσματα) ι ϛ´ κδ´
γί(νονται) τῆς ἐχθ(έσεως) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) χνϛ γ´ η̣´ νο(μίσματα) σνθ 𐅵 δ´ (πεντεκαιδέκατον)
Folio3
r
⁦ vac. ? ⁩ v
γ
45† φροντίδ(ος) ἐποικ(ίου) Νόκλη.
Ἀνοῦπ Πμέσι σίτ(ου) (ἀρτάβαι) π̣ 𐅵 λαχ(άνων) (ἀρτάβαι) γ νο(μίσματα) ε 𐅵,
Φαριτᾶς Ἀσκλᾶ καὶ Ἰωάννης Ἀξόα̣ς σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ιβ.
δικαίου ἀντικαταλλαγῆς Φλαβιανοῦ.
Ἀνοῦπ Πμέσι σίτ(ου) (ἀρτάβη) α 𐅵 γ´ η´ νο(μίσματος) 𐅵,
50δικαίου ἀντικαταλλαγῆς Σερῆνα(*) γαμ(ετῆς) Παύλου Φάνου. Ἁρ-
ψαεῖς ἀπὸ Νόκλη σίτ(ου) (ἀρτάβαι) να 𐅵 ιβ´ λαχ(άνων) (ἀρτάβαι) γ νο(μίσματα) β 𐅵.
προσόδων ὁμοίως.
φόρου ἀρτοκοπίου δ(ιὰ) τῶν πρωτοκ(ωμητῶν) Ἰβιῶνος σίτ(ου) (ἀρτάβαι) κδ,
ἐνοικ(ίου) βυσέων(*) δ(ιὰ) τῶν αὐτῶν (δηναρίων) μ̣(υριάδες) Ασ ,
55φόρ(ου) μικρῆς κηπολαχανίας δ(ιὰ) Φαριτᾶ Πραοῦτος νο(μίσματος) γ´,
ἐνοικ(ίου(?)) ἐποικ(ίου) ὑπὲρ κελλ(ίων) ρ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) σ.
(γίνονται) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) {σίτ(ου) (ἀρτάβαι)} ρμϛ κδ´, φόρ(ου) ἀρτοκ(οπίου) (ἀρτάβαι) κδ, ἐνοικ(ίου)
κελλ(ίων(?)) (ἀρτάβαι) σ, σίτ(ου) (ἀρτάβαι) τξ κδ´ λαχ(άνων) (ἀρτάβαι) ϛ νο(μίσματα) η 𐅵 καὶ
ὑπὲρ ἐνοικ(ίου) βυρσέων (δηναρίων) μ̣(υριάδες) Ασ εἰς νο(μίσματος) ϛ´ καὶ ὑπὲρ μικρῆς
60κηπολαχανίας νο(μίσματος) γ´, (γίνεται) νο(μίσματα) θ.
Folio4
r
δ
† φρ(οντίδος) ἐποικ(ίου) Ὀστρακίνου.
κληρ(ονόμοι) Αὐσονίου ἀπὸ βενεφικιαλίων(*) ἀπὸ Τααμώρου νό(μισμα) α,
κληρ(ονόμοι) Αὐσονίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς νο(μίσματα) γ,
65Πραοῦς Πμουναχὸς σίτ(ου) (ἀρτάβαι) νε 𐅵 κδ´ νο(μίσματα) δ (πεντεκαιεξηκοστὸν)
Τίττος Ἀντίου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) μα 𐅵 η´ νο(μίσματα) β 𐅵 γ´ (δέκατον) (εἰκοστόν),
Παμούθις Πανάρι σίτ(ου) (ἀρτάβαι) μη 𐅵 ιβ´ νο(μίσματα) γ 𐅷 (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν),
Παμούθις Φοιβάμμωνος σίτ(ου) (ἀρτάβαι) πη γ´ η´ νο(μίσματα) ϛ γ´ (εἰκοστὸν) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν)
Παῦλος Ἰσὰκ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) νη η´ νο(μίσματα) δ γ´ (εἰκοστὸν) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν)
70Ἁρυώτης Ἀσκλᾶ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) κβ 𐅵 γ´ νό(μισμα) α 𐅷 (εἰκοστὸν) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν)
Ἀνοῦπ χωλὸς σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ια νο(μίσματος) 𐅵 γ´,
Παμᾶνος Ἰακὼβ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) νβ 𐅵 νο(μίσματα) δ γ´ (τεσσαρακοστόν)
Ἀσκλᾶς Πεκρὸρ σίτ(ου) (ἀρτάβαι) λ δ´ νο(μίσματα) β δ´ κδ´,
Ἀνοῦπ Φανπιναξ(  ) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) μα 𐅵 η´ νο(μίσματα) γ (δέκατον) (εἰκοστόν)
75Ἁρυώτης πωμαρίτης σίτ(ου) (ἀρτάβη) α 𐅵 γ´ κδ´ νο(μίσματος) (δέκατον) (τριακοστόν)
Ὧρ πωμαρίτης σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ε δ´ νο(μίσματα) γ´ (τριακοστόν)
Ἰωσὴφ Ἀντινώου σίτ(ου) (ἀρτάβη) α 𐅵 νο(μίσματος) (δέκατον) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν)
Παμούθις πρεσβύτερ(ος) καὶ Ὀννώφρις Παμουθίου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ο γ´ η´ νο(μίσματα) ε δ´ (πεντεκαιδέκατον) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν)
Παμούθις Φοιβάμμωνος καὶ Παῦλος Ἰσάκ καὶ κοι(νωνοὶ) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) δ 𐅵 γ´ νο(μίσματος) γ´ (τριακοστόν),
80Παμούθις καὶ Ἀνοῦπ καὶ κοι(νωνοὶ) ἀμ(πελουργοὶ) νό(μισμα) α δ´,
Ἀσώεις καὶ Παῦλος καὶ κοι(νωνοὶ) [γ]εωρ(γοὶ) νό(μισμα) α δ̣´ (πεντεκαιδέκατον),
Κῦρος Κληματίου ἀπὸ Ταα[μ]ώρου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ζ 𐅵,
Μηνᾶς φρ(οντιστὴς) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ζ 𐅷 νο(μίσματος) 𐅵 (πεντεκαιδέκατον) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν),
ἄπα Σίριος Πραοῦτος καὶ Μηνᾶς φρ(οντιστὴς) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) η 𐅵 γ´ η´ νο(μίσματος) 𐅷 (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν),
85Παμούθις Τα  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣ς σίτ(ου) (ἀρτάβαι) λ δ´ νο(μίσματα) β δ´ (τριακοστόν)
[(γίνονται) σίτ(ου)] (ἀρτάβαι) φπη 𐅵 γ´ νο(μίσματα) ν γ´ ιβ´
v
ε
Ἀσώεις Παύλου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) θ ιβ´ νο(μίσματος) 𐅷 (ἑξηκοστὸν)
Ὀννώφρις Πκαλοβὸς σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ϛ ϛ´ κδ´ νο(μίσματος) γ´ (δέκατον) (τριακοστόν)
90δικαίου ἀντικαταλλαγῆς Παμουθίου στρατιώτου ἀπὸ Παλώσεως
ἀπὸ β.
Ἀοῦπ ἀπὸ ἐποικ(ίου) Σαλωνίου σίτ(ου) (ἀρτάβαι) πε 𐅵 νο(μίσματα) β,
δ(ιὰ) τῶν πρωτοκ(ομητῶν) Ψελεμάχεως σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ρλβ 𐅵 (δέκατον),
δικαίου Παύλου ἀπὸ φρ(οντίδος) Ψελεμάχεως
95δι(ὰ) τῶν πρωτοκ(ομητῶν) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ιη.
προσόδων ὁμοίως.
φόρου ἀρτοκοπίου Σάσου Κάτου(*) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ρ,
ἐνοικ(ίου) ἐποικ(ίου) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) σ, ἀνθʼ οὗ (ἀρτάβαι) τ̣, εἰς σί(του) καγ(κέλλῳ) (ἀρτάβαι) υ,
φόρου πωμαρίου Σάσου Κάτου(*) δ(ιὰ) Ἀνοῦπ χωλοῦ νο(μίσματα) β,
100φόρου ἐλαιουρ(γείου) Ψελεμάχεως ὑπὲρ ἐλαίου ξ(εστῶν) ξ καὶ
σμημ(άτων) ξ εἰς νο(μίσματα) γ,
ἐνοικ(ίου) κουφοκεραμίων β νο(μίσματα) δ,
ἀποτάκ(του) πλοίων δι(ὰ) τῶν ἀ[π]ὸ ἐποικ(ίου) Σάσου Κάτου(*) νο(μίσματα) η 𐅵,
οὕ(τως)·
105Ἀνοῦπ Ἁρεώτου(*) νό(μισμα) α, [Φοι]βάμμων Πραοῦτος νό(μισμα) α,
Φοιβάμμων ἀπὸ Θ̣έλλα̣ νό(μισμα) α, [Φοι]βάμμων Τακία νο(μίσματα) β,
Παῦλος Πκαμῆ νό(μισμα) α, Φ̣ι̣λ̣αμα̣ν̣[  ̣  ̣]ω̣ νό(μισμα) α,
Ἠλεια(*) Ὧρου νό(μισμα) α, [Βί]κτω̣ρ Ὧ̣ρου νο(μίσματος) 𐅵, (γίνεται) τὰ προ(κείμενα).
Folio5
r
⁦ vac. ? ⁩ v
ϛ
110φόρ(ου) προθμίου(*) δι(ὰ) τῶν ἀπὸ το[ῦ] ἐποικ(ίου) νο(μίσματα) ζ,
δι(ὰ) τῶν πρωτοκ(ωμητῶν) Τααμώρου ὑπὲρ τῆς ἀνωρυχθ(είσης)(*) διώρ(υγος)
ἐξ ἀπηλιώτου Ψελεμάχεως νο(μίσματα) δ,
Ἰσὰκ Φαριτᾶ ἀπὸ Τααμώρου νο(μίσματα) η 𐅵,
δ(ιὰ(?)) τῶν ἀπὸ Ψελεμάχεως νό(μισμα) α καὶ ὑπὲρ τιμ(ῆς) δέλφακ(ος)
115νό(μισμα) α δέρμ(ατα) γ, (γίνεται) νο(μίσματα) β δέρμ(ατα) γ,
Φοιβάμμων πρεσβ(ύτερος) ἀπὸ ἐποικ(ίου) Σάσου Κάτου(*) ὑπὲρ
φόρου μικρῆς κηπολαχανίας ἐσαῦθ(ις(?)) τοῦ ἐποικ(ίου) νό(μισμα) α 𐅵,
(γίνονται) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) σνα γ´ ιβ´, φόρ(ου) ἀρτοκ(οπίου) (ἀρτάβαι) ρ, (γίνονται) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) τνα γ´ ιβ´ καὶ καγ(κέλλῳ) (ἀρτάβαι) υ καὶ
νο(μίσματα) μγ 𐅵 (δέκατον) (εἰκοστὸν) δέρμ(ατα) γ.
120γί(νονται) τῆς ἐχθ(έσεως) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ωμ δ´ καὶ δι(ὰ) Παμουθίου γραμ(ματέως) Σάσου Κάτου(*)
σίτου̣ (ἀρτάβαι) ρ καὶ καγ(κέλλῳ) (ἀρτάβαι) υ, (γίνονται) σίτ(ου) (ἀρτάβαι) ϡμ δ´ καὶ καγ(κέλλῳ) (ἀρτάβαι) υ νο(μίσματα) ϙδ (πεντεκαιδέκατον)
δέρμ(ατα) γ.
Folio6
r
ζ̣
† ἀνθʼ (ὧν) ἐξαγμοῦ κ̣ολλ(ημάτων) οὕ(τως)·
125φρ(οντίδος) Ἰβιῶνος κ̣ολ̣(λήματος) α σίτ(ου) (ἀρτάβαι) χνϛ γ´ η´ νο(μίσματα) σμθ 𐅵 (δέκατον) (εἰκοστὸν καὶ ἑκατοστόν)
κ̣ολ̣(λήματος) β νο(μίσματα) ιϛ´ κδ´.
v
† ἐξαγμὸς ἐκφορίων ε (ἔτους) οὐσίας τοῦ δεσπότου μου τοῦ ὑπερφυεστάτου ὑπάτου, ε (ἔτους), ε (ἔτους).

Apparatus


^ r.5. Τίτ’τος papyrus
^ r.11. Τίτ’τος papyrus
^ r.12. Τίτ’τος papyrus
^ r.17. Τίτ’τος papyrus
^ r.19. Τίτ’του papyrus
^ r.20. l. Φαριτᾶ<ς>
^ v.34. l. Σουσάννα<ς>
^ v.50. l. Σερήνα<ς>
^ v.54. l. βυ<ρ>σέων
^ r.63. l. βενεφικιαρίων
^ v.97. l. Κάτω
^ v.99. l. Κάτω
^ v.103. l. Κάτω
^ v.105. corr. ex αρυωτου
^ v.108. l. Ἠλεία<ς>
^ v.110. l. πορθμείου
^ v.111. l. ἀνορυχθ(είσης)
^ v.116. l. Κάτω
^ v.120. l. Κάτω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.