Papyri.info

sign in

p.oxy.16.2058 = HGV P.Oxy. 16 2058 = Trismegistos 37932 = oxford-ipap.apis.1960DDbDP transcription: p.oxy.16.2058 [xml]

VIspc Oxyrhynchus

1
[†(?) πρά]γ̣μα(τα) λημφθ(έντα) ἐν τῇ οἰκίᾳ Κυριακοῦ πρεσβυτέρ(ου)
[καὶ] μείζονος Σπανίας πρὸς τὴν ὑποβολὴν αὐτοῦ τε
[καὶ] τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὑ(*)πὸ τῶν τῆς αὐτῆς κώμης Σπανίας,
οὕ(τως)·
5[σίτου(?)] ἀρ(τάβαι(?)) σλ εἰς νο(μίσματα) ιϛ 𐅵 ἰδ(ιωτικῷ),
[οἴνου] σηκώμ(ατα) χ εἰς νο(μίσματα) ιη,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (καὶ(?)) καγ̣ κρέ(ως(?)) θ εἰς νο(μίσματα) ιε,
[μέτρα(?)] ῥαφανελαίου ε εἰς νο(μίσματα) β 𐅵,
[  ̣  ̣  ̣  ̣] κελλάρ(ιον) μέγ(α) α εἰς νο(μίσματος) γ´,
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς σφυρίδ(ια) νε εἰς νο(μίσματα) ε,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ διάφορ(α) κη εἰς νο(μίσματα) δ 𐅵,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ρ(  ) διάφορ(  ) δ εἰς νο(μίσματα) β,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] β εἰς νο(μίσματος) γ´,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ εἰς νο(μίσματος) γ´,
15[σφυρίδ](ια(?)) μικρ(ὰ) μεστ(ὰ) μαχαιρ(ῶν) β εἰς νό(μισμα) α,
[ἄλλο(?)] μικρ(ὸν) ἔχ(ον) δρέπαν(α) η εἰς νό(μισμα) α,
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] β εἰς νο(μίσματος) γ´,
[ἀγγ(εῖα(?)) ἐ]λαί(ου) διάφορ(α) ε νο(μίσματος) γ´,
μ̣[  ̣]  ̣ρ̣[  ̣]  ̣ ξέστ(αι) κε νο(μίσματος) 𐅵,
20στιχάρ(ια) ἀνδρικ(ὰ) β νο(μίσματος) 𐅷,
μαφόρ(ιον) ἀνδρικ(ὸν) α νο(μίσματος) γ´,
στρώμα(τα) μεγάλ(α) β καὶ ῥαχνί(ον) α νο(μίσματα) β,
ἐνώτια χρυ̣σ̣(ᾶ) β νο(μίσματα) β,
σίδηρα τῶν θυριδίων μ νο(μίσματα) δ,
25τράπεζ(α(?)) ἀλαβαστρίν(η) τοῦ ἀκκουβ̣ι̣κ̣(ύλου) νο(μίσματος) 𐅷,
τρίχιν(α) στρώμα(τα) γ (καὶ) θαλλία δ νό(μισμα) α,
2
χαλκώ̣μα(τα) διάφορ(α) καὶ ἄλλα τινὰ νό(μισμα) α,
στέφαν(ος) χρυσ(οῦς) α νό(μισμα) α,
δακτύλ(ιος) χρυσ(οῦς) α νο(μίσματος) γ´,
30πρό̣β̣ατ̣α ιη νο(μίσματα) δ,
κραβάτ̣τ(ια) β νο(μίσματος) 𐅵,
ταπήτ(ιον) α νο(μίσματος) γ´,
κνύκου(*) ἀρ(τ)ά(βαι) ζ νο(μίσματος) 𐅵,
ὑπ(ὲρ) ὑαλῶν φανερῶν εἰδῶν νό(μισμα) α,
35γί(νονται) νο(μίσματα) πϛ(*)δ(ιωτικῷ) ζυγ(ῷ) νομ(ιτευόμενα).
3
† γνῶσι(ς) τῶν κτητόρ(ων) Σπανίας ὀφειλόντων πληρῶσαι
τὴν γεναμένην βλάβην ἐν τῷ οἴκ(ῳ) τοῦ μείζ(ονος) Κυριακοῦ πρε(σβυτέρου),
οὕτ(ως)·
Γερμανὸς ἀπὸ μειζόνων νο(μίσματα) β,
40Μακάριος Σουηρίου νο(μίσματα) β,
Σουῆρις νό(μισμα) α 𐅵,
Φελᾶ Θώνιος νο(μίσματα) β,
Γεώργιος υ(*)ἱου(*) Σαραπάμμωνος νό(μισμα) α,
Ἀπολλῶ υἱω(*) Γερμανοῦ Ἀσῆφ νό(μισμα) α 𐅵,
45Μάρις υ(*)ἱου(*) Ἀπολλῶτος νο(μίσματος) γ´,
Παᾶνις πρεσβύτερ(ος) νο(μίσματος) γ´,
Ἀνοῦπ Ἡραείδος νο(μίσματα) β,
Ἄμμωνος Ὀννωφρίου νο(μίσματος) γ´,
ἄπα Ὧρ Ἀνναρίου νο(μίσματος) γ´,
50Μηνᾶ Ἀλίκου νό(μισμα) α γ´,
Πανηοῦτος γραμματέ(ως) νο(μίσματα) β,
Ἀπίων μειζονος(*) νο(μίσματα) β,
Παμούθιος Κάστωρ νο(μίσματος) γ´,
Γερμανὸς Φανακαλὶλ νο(μίσματος) γ´,
55Ἠλίας Πχὸχ νο(μίσματος) γ´,
Σιττᾶ νο(μίσματος) γ´,
Σαραπίων πρεσβύτερ(ος) νό(μισμα) α,
(*)ωάννης υ(*)ἱου(*) Φὶβ νό(μισμα) α,
Ἰωάννης \Π/αθωνίου νό(μισμα) α,
60Γερμανὸς Ἀχοῦλ νο(μίσματος) 𐅵,
Ἄμμωνος υ(*)ἱοῦ Ἀφεῦ νό(μισμα) α,
Πατεῦ ἀπὸ Χέσβεως νο(μίσματος) 𐅵,
Παθώνις υ(*)ἱου(*) Σαμουηλίου νο(μίσματος) γ´,
Ἀείωνος Ἀρίλ’λας νο(μίσματος) 𐅵,
65Ἀνοῦπ Ἀκὲ νο(μίσματος) 𐅵,
Ἀείων πρ[εσ]βύτερ(ος) Πλαπὲ νό(μισμα) α γ´,
4
Ἀπφουᾶ Πελοῦς νό(μισμα) α γ´,
Σανσνεῦ Πλουτίωνος νο(μίσματος) γ´,
Φοιβάμμων Πεμπᾶ νο(μίσματος) 𐅷,
70Ἀντόνις νο(μίσματος) γ´,
Σαραπίωνος Ἀπολ’λῶ νο(μίσματος) γ´,
Ἀπολλῶ Ὀλημπίου νο(μίσματος) γ´,
Ἁρεώτου Χερμονίδος νό(μισμα) α,
Ψακὸν Παλὲξ νό(μισμα) α,
75Ἀπφουᾶ πρεσβυτέρ(ου) νο(μίσματα) β,
Γερμανὸς υ(*)ἱου(*) Φὶβ Σιμίλου νο(μίσματα) β,
Ἱερημίας Σαμουηλίου νο(μίσματος) 𐅷,
Γερμανὸς Λαωτᾶ νο(μίσματος) γ´,
Φοιβάμμων ὁ καὶ Πατ’τὰμ νο(μίσματος) γ´,
80Ψέειος Τάπου νο(μίσματος) γ´,
Ἀρείων Βελῆ νο(μίσματος) γ´,
Γερμανὸς ἄπα Ἄμμων νο(μίσματος) γ´,
Πανηοῦτος υἱοῦ Ἀφὲ Τάπου νο(μίσματος) γ´,
Ἀπολλῶ υ(*)ἱου(*) Ἀφὲ νο(μίσματος) γ´,
85Σανσνεῦ Ἀκὲ νο(μίσματος) 𐅵,
Γερμανοῦ Ταρωνᾶς νό(μισμα) α,
Ἀπολλῶ Ἀτοτσὶ νό(μισμα) α,
Μηνᾶ Σερηνίλλας νο(μίσματος) 𐅵,
Ἄμμωνος Μαξίμου νό(μισμα) α,
90Γεώργιος οἰκοδομου(*) νο(μίσματος) 𐅵,
Σαραπάμμων Πεμπᾶ νο(μίσματος) 𐅷,
Ἀνοῦπ οἰκοδομου(*) νο(μίσματος) γ´,
Ἰωάννης Πελοῦς νο(μίσματος) γ´,
ἄπα Σιρίου οἰκοδόμου νο(μίσματος) γ´,
95Φοιβάμμωνος Μακαρίου νο(μίσματος) γ´,
Ἀ̣π̣α̣ε̣ί̣ω̣ν̣ Τσελῆτ νο(μίσματος) γ´,
5
Ἀνοῦπ Πελαλίου νο(μίσματος) 𐅷,
Ἀφηοῦτος υἱοῦ Ἀπιων(*) νο(μίσματος) γ´,
Ἰωάννης υἱου(*) Ἀπαείωνος νο(μίσματος) γ´,
100Σουροῦτος οἰκοδόμου νο(μίσματος) γ´,
Πελαλίου Ἀνιτᾶ νο(μίσματος) γ´,
Βίκτορος Μουσαίου νό(μισμα) α,
Σανσνεῦ Ἀπφουᾶ νο(μίσματος) γ´,
Φὶβ Ἡραείδος νο(μίσματος) 𐅷,
105Φὶβ Πατασὲ νο(μίσματος) γ´,
Γερμανὸς ἄπα Ὧρ νο(μίσματος) γ´,
Ἀμμωνίου νο(μίσματος) γ´,
Ἀνδρέου Παταροῦς νο(μίσματος) γ´,
(*)ακὼβ Πελαλίου νο(μίσματος) γ´,
110Μακάρις Μέρι νο(μίσματος) γ´,
Παμούθιος Γ̣αστρᾶ νο(μίσματος) 𐅷,
Πελαλίου Ἀκεᾶ νο(μίσματος) γ´,
Γερμανὸς Ποῦλι νο(μίσματος) γ´,
Παμουθίου τοῦ πρεσ(βυτέρου) νο(μίσματος) 𐅷,
115Παμούθιος Πατευῶ νο(μίσματος) γ´,
Ἀείωνος Μέρι νο(μίσματος) γ´,
Ἄμων(*) υἱ(*)ου(*) Σαραπάμμωνος πρε(σβυτέρου) νο(μίσματα) β,
Ἀνοῦπ υἱ(*)ου(*) Ἀπάμμως νό(μισμα) α γ´,
Σαραπάμμων Πιμούει νό(μισμα) α,
120Πελαλίου Ἀρόνχι νο(μίσματος) 𐅵,
Φοιβάμμωνος υἱοῦ τοῦ διακόν(ου) νο(μίσματος) γ´,
Γερμανοῦ Φατματὲ νό(μισμα) α,
Σανσνεῦ πρεσβυτέρ(ου) νο(μίσματος) γ´,
Παπνούθιος Πάππου νό(μισμα) α,
125Ἀείων Κοξᾶ νο(μίσματος) γ´,
Ἀνδρέας Ποῦλι νο(μίσματος) γ´,
Γερμανὸς υ(*)ἱου(*) ἄπα Σιρίου(*) νό(μισμα) α,
6
Φοιβάμμωνος Ἡσιχίου νο(μίσματος) γ´,
Ἀνοῦπ Ἀμώθις νο(μίσματα) 𐅷,
130Παπνουθίου Σαρᾶς νο(μίσματος) γ´,
Ἀείων ἐπίτροπ(ος) τοῦ ξενοδοχίου(*) νό(μισμα) α,
Ἰωάννης Σεμιωνίου νό(μισμα) α,
Φοιβάμμωνος διακόνου νό(μισμα) α,
Μαρτυρία Ἀσενᾶ νο(μίσματα) γ´,
135(*)ουλίου παγματευτοῦ(*) νό(μισμα) α,
(*)ερημίας πραγματευτὴς νό(μισμα) α,
Βίκτορος Βαλὰτ νό(μισμα) α,
Ἰωάννης Κιμίω πολ(ιτευόμενος(?)) νό(μισμα) α,
Μηνᾶ ἀδελφ(οῦ) αὐτοῦ νο(μίσματος) 𐅷,
140Ἀγενίω Καιμίω πο(λιτευόμενος(?)) νο(μίσματα) γ,
Κουραῦ νο(μίσματος) 𐅵,
τὰ τέκνα Σαμσὼν νό(μισμα) α,
Ἀείωνος Ὀψαριδᾶ νο(μίσματος) γ´,
Κατίου νο(μίσματος) γ´,
145Κιστεῦ νο(μίσματος) γ´,
Μηνᾶς ἐλαιουργ(ὸς) νο(μίσματος) γ´,
Μηνᾶς ἐλαιουργ(ὸς) νο(μίσματος) γ´,
Φοιβάμμων ἐλαιουργ(ὸς) νο(μίσματος) γ´,
Πανηοῦτος πραγματευτ(οῦ) νο(μίσματος) γ´,
150Ἡράει Ἀσενᾶ νο(μίσματος) γ´,
οἱ κναφεῖς(*) ὅλοι νο(μίσματα) δ.
γί(νονται) ὁ(μοῦ) νο(μίσματα) πδ ἰδ(ιωτικῷ) ζυγ(ῷ).

Apparatus


^ 1.3. ϋπο papyrus
^ 2.33. l. κνήκου
^ 2.35. ϊδ(ιωτικῷ) papyrus
^ 3.43. l. υἱὸς : ϋιου papyrus
^ 3.44. l. υἱὸς
^ 3.45. l. υἱὸς
^ 3.52. l. μείζων
^ 3.58. ϊωαννησ papyrus
^ 3.58. l. υἱὸς
^ 3.61. ϋιου papyrus
^ 3.63. l. υἱὸς
^ 3.64. Ἀρίλ’λας papyrus
^ 4.71. Ἀπολ’λῶ papyrus
^ 4.76. l. υἱὸς
^ 4.79. Πατ’τὰμ papyrus
^ 4.84. l. υἱὸς
^ 4.90. l. οἰκοδόμος
^ 4.92. l. οἰκοδόμος
^ 5.98. l. Ἀπίων<ος>
^ 5.99. l. υἱὸς
^ 5.109. ϊακωβ papyrus
^ 5.117. l. Ἄμ<μ>ων
^ 5.117. l. υἱὸς : υϊου papyrus
^ 5.118. l. υἱὸς
^ 5.127. l. υἱὸς
^ 5.127. corr. ex ιριου(?)
^ 6.131. l. ξενοδοχείου
^ 6.135. ϊουλιου papyrus
^ 6.135. l. π<ρ>αγματευτοῦ
^ 6.136. ϊερημιασ papyrus
^ 6.151. l. γναφεῖς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.