Papyri.info

sign in

p.oxy.1.44 = HGV P.Oxy. 1 44 = Trismegistos 20706 = chr.wilck.275DDbDP transcription: p.oxy.1.44 [xml]

ca. AD 66 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.wilck.275] W.Chr. 275

[Πα]πίσκος [κοσμητεύ]σ̣ας(*) στρατηγὸς Ὀξυρυ[γ]χ(ίτου)
[Ἀσ]κληπιάδ[ηι βασιλικῶ]ι γραμμα(τεῖ) τοῦ αὐτοῦ νομοῦ
χαίρειν.
ἐπὶ τῆς γενομένης διαπράσεως τῶν τελωνι-
5κῶν ὑπό τε ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐπὶ παρόντων καὶ
\τῶν/ εἰωθότων, δυσπειθούντων τῶν τὸ ἐν-
κύκλιον ἀσχολουμένων καὶ τοῦ(*) τὸ ἀγο-
ρανόμιον δημοσιωνῶν(*) ὡς ἱκανὰ βλαπτο-
μένων καὶ κινδυνευόντων μεταναστῆ-
10ναι, <τὸ>(*) δόξαν ἡμεῖν(*) ἔγραψα τῶι κρατίστωι
ἡγεμόνι περὶ τοῦ πράγματος. ἀντιγράψαν-
τος οὖν αὐτοῦ μοι περὶ τοῦ ἐφιδόντα τὰς
π[ρο]τέρας μισθώσεις κατὰ τὸ δυνατὸν
[ἀνα]κουφίσαι τοὺς τελώνας ὑπὲρ τοῦ μὴ
15φυγ[ά]δας γενέσθαι τ[ο]ὺς πρὸς β̣[ίαν] ἀ[γο-]
μένους(?)(*), καὶ πρότερόν σοι τὸ ἀντίγρ[αφο]ν
τῆς ἐπιστολῆς μετέδωκα ἵνʼ εἰδῇς, καὶ
ὅτι ἀποδημοῦντός σου καὶ τῶν ὠνῶν
μὴ ἐπιδεδεγμένων ὑπὸ τῶν τελωνῶν
20μηδὲ μὴν ἄλλων προσερχ[ομ]ένων αὐ-
τοῖς ⟦πολλάκις⟧ πολλάκις προκηρυχθεισῶν
ἔλαβον χειρογραφείας(*) τῶν τε τὸ ἐνκυ-
κύκλιον(*) καὶ τὸ γραφεῖον ἀσχολουμένων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. BL 9.177 : [Πα]νίσκος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ας prev. ed.
^ 7. l. τῶν
^ 8. W.Chr. 275.8 : δημιοσιωνῶν prev. ed.
^ 10. BL 4.58 : prev. ed.
^ 10. l. ἡμῖν
^ 15-16. BL 1.312 : προσβ̣[ιβ]α[ζο]μένουσ prev. ed.
^ 22. l. χειρογραφίας
^ 22-23. l. ἐνκύ|κλιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.