Papyri.info

sign in

p.oxy.22.2341 = HGV P.Oxy. 22 2341 = Trismegistos 22213DDbDP transcription: p.oxy.22.2341 [xml]

AD208 Oxyrhynchus

1
(ἔτους) ιϛ Φαρμοῦθι ιϛ
ἐξ ὑπομνηματισμῶν Σουβατιανοῦ Ἀκύλα
ἐν Ὀξυρυγχείτῃ. μετʼ ἄλλα.
Αἴλιος Ἀμμώνιος πρύτανις εἶπεν. ὁ ποταμὸς ὁ ἡμέ-
5τερος οὗτος ὁ παρακείμενος τῇ ἀναβάσι(*) ἐπίροιαν(*)
ἴσχι(*) καὶ δαψίλιαν ὕδατος. ἀξιοῦμεν τότε τὰ πλοῖα
πέμπεσθαι καὶ τὰς παραποταμίους κώμας πρῶτον
βαστάζεσθαι \μετὰ τούτου/ ⟦διὰ τοῦδε⟧ τοῦ ποταμοῦ, μετὰ τοῦτο τὸ κα-
τὰ πάσσαλον τὸ σύνηθες εἶναι καὶ τὸ νενομισμένον,(*)
10νον(*) ἀρχῆθεν ἄρχεσθαι ἀπὸ τῆς ἄνω καὶ ἐκκενοῦσ-
θαι ἕκαστον θησαυρὸν καὶ ἐλαύνεσθαι ἐπὶ τὴν συν-
ή̣θειαν. Ἀκύλας εἶπεν. τὸ κατὰ πάσσαλον τί ἐστιν
ἀπεκρίνατο. ἄρχετε(*) ἀπὸ το[ῦ] νόμου(*) ἑκάστη χώρα.
Ἀκύλας εἶπεν· ἀπὸ τῆς ἄνω τοπαρχίας ἀπεκρίνα-
15[το; ν]αί. το\ῦ̣/το γὰρ ἀεὶ νενόμ\ισται/(*) καὶ τετήρη-
[τ]α̣ι να(*) μὴ ἀπὸ κώμης εἰς κώμην \⟦ας⟧ / ⟦μὴ⟧ ὑπερβαίνῃ
[  ̣  ̣  ̣], ἀλλὰ συνεκκενῶ[ντ]αι τῇ ἀναβάσι(*)(*)να [α]ἱ παρα-
[ποτάμιοι] τούτου το[ῦ Τώ]μιδος ποταμοῦ π[ρῶτο]ν βασ-
[τάζωντ]α̣ι. Ἀκύλας [Διδύ]μῳ στρατηγῷ ε[ἶπεν]· διὰ
20[τί τοῦτο οὐ]κ ἐγέν[ετο; ἀπεκ]ρίνατο· ποια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣η
[- ca.10 -] ε̣ἶπεν. βε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰπάτω ς[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀμμων]ί̣ῳ εἶπ[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τε αὐτὸν [- ca.10 -]
[- ca.10 -]εις  ̣[- ca.9 - Ἀκύ]λα[ς εἶπεν   ̣  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
καὶ Διδύμῳ στρατηγῷ εἶπεν· ἡ νῦν
25λοιπὰς(*) ποῦ ἐστιν ἡ μηδέπω πεμ-
φθεῖσα; ἐν ποίοις τόποις; Δίδυμος(*) στρα-
τηγὸς εἶπεν· ἐν τῇ κάτω. Ἀκύλας Ἀμμω-
νίῳ εἶπεν· εἰ διηλλε\γ/χεται\έ/(*) τι ἁμαρτη-
θὲν(*) καὶ ἐπέπληξα ἂν. σχεδὸν δὲ ζή-
30τησις οὔκ ἐστιν ὅτι τοῦτο δεῖ παραφυ-
λάττεσθαι.

Apparatus


^ 1.5. l. ἀναβάσει
^ 1.5. l. ἐπίρ<ρ>οιαν
^ 1.6. l. ἴσχει
^ 1.9. corr. ex νενομ⟦οθετημενον⟧
^ 1.10. l.
^ 1.13. l. ἄρχεται
^ 1.13. l. νό\τ/ου
^ 1.15. corr. ex νενομ⟦οθετηται⟧
^ 1.16. l. <ἵ>να
^ 1.17. l. ἀναβάσει
^ 1.17. ϊνα papyrus
^ 2.25. corr. ex λοιπ⟦ογραφια⟧
^ 2.26. corr. ex διδυμ⟦ω⟧
^ 2.28. l. διηλέγχετέ
^ 2.28-29. corr. ex αμαρτη⟦με⟧θεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.