Papyri.info

sign in

p.oxy.24.2419 = HGV P.Oxy. 24 2419 = Trismegistos 36066DDbDP transcription: p.oxy.24.2419 [xml]

VIspc Oxyrhynchus

[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩ κα]τὰ τὴν σήμερον ἡμέραν ἥτις ἐστὶν τριακὰς τοῦ παρόντος μηνὸς Με̣σ̣[ορὴ τῆς   ̣  ̣ ἰνδ(ικτίνος) - ca.13 -]
[ἐπὶ τῆς παρουσίας ⁦ -ca.?- ⁩]οψου τοῦ εὐλαβεστ(άτου) ἐκκλησιεκδίκου καὶ Σερήνου τοῦ εὐλαβε̣σ̣τάτου πρεσβυτέρου τῆς ἁγίας Θέκλας καὶ Πραοῦτος τοῦ θαυμασ(ιωτάτου)
[καὶ ⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ εὐλα]βεστ(άτου) πρεσβυτέρου καὶ οἰκονόμου τῆς αὐτῆς ἁγίας ἐκκλησίας μ̣ε̣τ̣ὰ̣ Ἱερακίωνος ἀκολουθο͂ντος(*) καὶ Μηνᾶ τοῦ δημοσίου ταβολαρ(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ ἠρ]ωτήθη ὁ̣ α̣ὐτὸς Μηνᾶς, ἐπειδὴ σύμμαχος ἦν τῆς ἐκδικίας, διὰ τί φεύγεις; καὶ εἶπεν ὅτι· διὰ τὴν αἰτίαν Ἀναστασίου τοῦ πρωξίμου
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιοιδες εἶπε μετὰ ἀληθείας. κ̣α̣ὶ̣ ὄμοσεν(*) κατὰ τῆς δυνάμεως τοῦ αὐτοῦ ἁγίου τούτου, ὅτι· μὰ τὰ ἅγια μυστήρια, τὸ ἀληθὲς
[λέγω· ⁦ -ca.?- ⁩συνε]γενάμην(*) αὐτῷ ἀπερχομένῳ ἐν ἑσπεριναῖς ὥραις εἰς τὸ μοναστήριον Ἄμα Ἰ(*)ουλιανῆς. καὶ ἐμοὶ μὲν ἔλεγεν
[⁦ -ca.?- ⁩]ου ταῦτα ποιοῦντος. ἦν δὲ βράδιον πάνυ ὅτε ἀπήρχετο, καὶ προέπεμπον αὐτὸν ἕως τῆς θύρας τοῦ
[μοναστηρίου ⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]ν̣εωγμένον, καὶ εἰσήρχετο, καὶ ἐκλείετο ἡ θύρα ὑπὸ τῆς θυρουροῦ, καὶ ἐγὼ ἀπεχώρουν. ἔπεμψεν δὲ αὐτῷ
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣π̣ενοικε  ̣ω διὰ \Ἄ/ννης(*) τῆς πλυτρίας(*) πατελλίκιν ἀργύραιον(*) κάτω εἰς τὴν θήκην αὐτοῦ, λέγουσα ὅτι·
10[⁦ -ca.?- ⁩ ἀρ]γυραιο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ως πατελλ[ικι.] κεκλασμέ[ν  ̣  ̣] καὶ ἐκεῖνο ἀ̣π̣εδόθη τῷ ἀργυροκόπῳ, κα̣ὶ̣ ἐποίησεν κοχλι-
[άρια ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ̣[- ca.9 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣οιγι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]οικ  ̣  ̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣την κ  ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. ἀκολουθο<ῦ>ντος
^ 3. l. ταβο<υ>λαρ(ίου)
^ 5. l. ὤμοσεν
^ 6. l. [συνε]γενόμην
^ 6. ϊουλιανησ. papyrus
^ 9. corr. ex ⟦  ̣⟧ννης
^ 9. l. πλυ<ν>τρίας
^ 9. l. ἀργύρεον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.