Papyri.info

sign in

p.oxy.2.278 = HGV P.Oxy. 2 278 = Trismegistos 20549 = chr.mitt.165DDbDP transcription: p.oxy.2.278 [xml]

AD17 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.mitt.165] MChr165

r
ἐμ[ίσθωσεν Ἰσίδωρο]ς Ἰσιδώρου
Ἡρα[κλείῳ Σωτ]ηρ[ίχου Π]έρ[σ]ῃ τῆς ἐ[πι-]
γον[ῆς ἐκ τῶν] ὑπ[αρ]χ[ό]ντων αὐτῶι
μύλ[ων μύλο]ν ἕν[α] τ[έ]λει[ο]ν Θηβαει-
5κὸν(*) [ἀπὸ τοῦ ἐ]νεστ[ῶ]τος μηνὸς Μεχεὶρ
μέχ[ρι Μεσορ]ὴ ἐπαγομένων πέμπτης
τοῦ α[ὐτοῦ ἐνεσ]τῶτος τρίτου ἔ[τ]ους
Τιβ[ερίου Κ]αί[σα]ρος Σεβαστοῦ, ἐνοικίου
τοῦ ἑσταμέ[ν]ου πρὸς ἀλλήλους
10ὑπὲ[ρ] τοῦ σημ[αι]νομένου μύλου ἑκάστου
μ[ηνὸ]ς ἀργ[υρί]ου δραχμάς(*) δύο τριωβόλ(ων)
ἀ[ποδ]ιδότ[ωι] δὲ ὁ μ[εμι]σθωμένος
τῶ[ι Ἰσι]δώρ[ω]ι τὸ κατὰ [μ]ῆνα τοῦ μύλου
ἐνόκιον(*) ἄν[ευ] πάσης [ὑ]περθέσ[ε]ως.
15ἀκίνδυνος δὲ ὁ μύλ[ος] καὶ τὸ ἐνοίκιον
παν[τὸ]ς κινδύνου, καὶ μετὰ τὸν χρόνον
ἀπ[οκα]ταστησάτωι(*) ὁ μά̣νης τὸν μύλον
ὑγιηι(*) καὶ ἀσινηι(*), οἷον καὶ παρείληφεν,
ὅπου [ἐ]ὰν συντάσσηι ὁ Ἰσίδωρος ἐν Ὀ-
20ξυρύγχων π[ό]λει, ἢ τὴν ἑσταμένην
τούτου τ[ι]μὴ[ν] ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατόν ,
ἑκάστου δὲ μ[η]νὸς οὗ ἐὰν μὴ ἀποδῶι,
τὸ ἐνόκιον(*) μεθʼ ἡμιολίας, τῆς πρά-
ξεως [ο]ὔσης [τ]ῶι Ἰσιδώρωι ἔκ τε τοῦ
25μεμισθωμένου κα[ὶ] ἐκ τῶν ὑπαρ-
χόντων αὐτῶι πάντων, καθάπερ
ἐγ(*) δίκης. κυρία ἡ μ[ίσ]θωσις πανταχηι(*)
ἐπιφερομένηι(*).
——
(ἔτους) γ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ, Μεχ(εὶρ) α.
30(hand 2) Ἡρά[κλε]ιος Σωτηρίχου μεμίσθωμαι
τὸν μύλον ἕως ἐπαγομένων
πέμπτης, καὶ ἀποδώσω τὸ κα-
τὰ μῆνα ἐνοίκιο[ν], καὶ μετὰ τὸν
χρόνον ἀποκαταστήσω τὸν μύ-
35λον ὑγιῆ ἢ τὴν τ[ου](*) τειμὴν(*)
δρα[χ]μὰς ἑκατό[ν] , καθότι πρό-
κειται. Διονύσιος Διον[υ]σίου
γέγραφα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰ-
δότος γραμμα(*).
40(ἔτους) γ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
Μεχε[ὶ]ρ α.
v
(hand 1) ἔτους γ Τ[ι]βερίου Καίσαρ[ο]ς Σεβαστοῦ, Μεχ(εὶρ) α.
μ[ί]σ[θ(ωσις)] Ἰσιδώ[ρ]ο(υ) π̣[ρὸ]ς Ἡ[ρ]άκλ[ειο]ν.

Apparatus


^ r.4-5. l. Θηβαι|κὸν
^ r.11. l. δραχμῶν
^ r.14. l. ἐνο<ί>κιον
^ r.17. l. ἀπ[οκα]ταστησάτω
^ r.18. l. ὑγιῆ
^ r.18. l. ἀσινῆ
^ r.23. l. ἐνο<ί>κιον
^ r.27. l. ἐκ
^ r.27. l. πανταχῇ
^ r.28. l. ἐπιφερομένη
^ r.35. l. τ[ού<του>]
^ r.35. l. τιμὴν
^ r.39. l. γράμμα<τα>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.