Papyri.info

sign in

p.oxy.3.482 = HGV P.Oxy. 3 482 = Trismegistos 20618DDbDP transcription: p.oxy.3.482 [xml]

AD109 Oxyrhynchus

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1χωρὶς ὧν ἀπεγραψά-
μην καὶ πέπρακα
καὶ νῦ̣ν ἐπὶ τοῦ παρόν-
τος τὸ ὑπάρχον μοι
5ἐν κώμῃ Σ̣ε̣νεκε-
λεὺ(*) τρίτον μέρος με-
ρῶν δύο ἀπὸ μερῶν
τεσσάρων ὄντων
ἀπὸ μερῶν πέντε
10κοινωνικῆς οἰκίας
καὶ τῆς προσούσης
ἐκ τοῦ ἀπὸ νότου
μέρους αὐλῆς καὶ ἑτέ-
ρων χρηστηρίων καὶ
15εἰσόδων καὶ ἐξό-
δων καὶ τῶν συν-
κυρόντων ὄντων
ἐν ἱππικῷ σταθμῷ,
κατηντηκὸς εἴς με
20ἅμα ἄλλοις ἐξ ὀνόμα-
τος τοῦ πατρός μου
Διογένους Πτολε-
μαίου τοῦ Πτολε-
μαίου μητρὸς Τε-
25κώσιος Ἁρθοώνιος
ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλε-
ως τετελευτηκό-
τος ἀκολούθως
ᾗ περιὼν ἔθετο
30διὰ τοῦ ἐν τῇ αὐτῇ
πόλει ἀγορανομεί-
ου τῷ Τῦβι μηνὶ
τοῦ πρώτου ἔτους
θεοῦ Νέρουα διαθή-
35κῃ, ἐφʼ ᾗ καὶ ἀμετα-
θέτῳ ἐτελεύτα.
καὶ ὀμνύω Αὐτοκράτορα
Καίσαρα Νέρουαν
Τραιανὸν Σεβαστὸν
40Γερμανικὸν Δακικὸν
μὴ ἐψεῦσθαι. (ἔτους) ιβ
Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Νέρουα Τραινοῦ(*) Σεβαστοῦ
Γερμανικοῦ Δακικοῦ
45Τῦβι ιη.
——
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Ψώβθεως κά(τω(?))(*)

Apparatus


^ r.5-6. Σ̣ε̣νεμελεὺ prev. ed.
^ r.43. l. Τραι<α>νοῦ
^ v.1. BL 8.236 : κά(τοικοι) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.