Papyri.info

sign in

p.oxy.41.2983 = HGV P.Oxy. 41 2983 = Trismegistos 26863DDbDP transcription: p.oxy.41.2983 [xml]

II/III spc Oxyrhynchus

r
Ἅ̣ρ̣παλος Ἡρᾶτι τῶι ἀ̣δ̣ε̣λ̣φῷ
χαίρειν.
ἔγραψα̣   ̣[  ̣]  ̣ διὰ Ἡρακλείδ[ου]   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τα τῆς [ο]ἰκονομίας σου· συνέδησα
5ἐπιστο̣λήν μου καὶ ἄλλην τοῦ ἐν-
θάδε νομικοῦ πρὸς τὸν παρὰ σοὶ
νομικόν. ἐκομισάμην παρὰ Ἀμ-
μων[ίο]υ τὰ πεμφθέντα [μοι. ἔπ]ε̣μ̣-
ψα δέ σοι διʼ αὐτοῦ κνίδιν γάρου χρηστοῦ,
10λαβων(*) παρʼ ἐμοῦ εἰς λόγον ναύλου
καὶ φο̣ρέτρου (δραχμὰς) ϛ. τὸ ἐπιστόλιον τὸ
τῆς ἐπιθήκης τὸ διαπεμφθέν σοι ἀπʼ Ἀ-
λεξαν̣δ̣ρείας διὰ ἀσφαλοῦς μοι πέμψον.
ἐκομ[ι]σάμην παρὰ Ἡρακλείδου σπάτι-
15ον(*) οἴνο̣υ. καὶ μὴ βαροῦ. οὗτινος γὰρ
ἐὰν χρείαν σχῶ, γράψω σοι. ἐγράφη μοι
ἀπὸ Ὀά[σ]εως ὑπὸ Λεωνίδου ὡς τοῦ φίλου
μεταβαλόντος αὐτῷ τὴν τιμὴν τῶν δερμά-
των. ἐξέτασον [πα]ρὰ σοὶ πόσον αὐτῷ με-
20τεβάλετο εἰς τὸν λόγον μου. καὶ ἐρε[ῖς]
Πατρ  ̣[  ̣]  ̣ τ̣ι ὅτι Ἡρακλείδης [οὐ]δέν μ̣[οι]
ὀφείλ̣ι(*) ἀπὸ λόγου τῆς μεγάλης Ὀάσεως
καὶ οὐκ ἐχρῆν τὸν κάμηλον κατασχεῖν.
ἐγὼ γὰρ μειμούμενος(*) ἐματὸν(*) μέχρι
25τούτου οὐδὲν ἔπραξα, καὶ μέχρι τούτου
ἤτω. τὰς γὰρ (δραχμὰς) Α, ἃς μετεβάλετο ὁ Ἡ-
ρακλείδης τοῖς αὑτοῦ ἐν τῇ μεγάλῃ
Ὀάσι, ταύτας ἔσχεν ἐν τῷ Ὀξυρυγχείτῃ
κἀμοὶ(*) μετεβάλετο ἐν τῷ αὐτῷ Ὀξυ-
30ρυγχείτῃ ὀφειλομένας μοι ὑπʼ αὐτοῦ.
εἰκῇ οὖν κατεῖχον τὸν κάμηλον.
πάντα μεταδώσεις αὐτῷ. περὶ ὧν β[ού-]
λει, ἀνόκνως μοι γράφε.
(hand 2) ἐρρῶσθ[αί σε]
35εὔχομ[αι]
v
Ἡρᾶτι π(αρὰ) Ἁρπά☓λου(*) τοῦ ἀδελφοῦ.

Apparatus


^ r.10. l. λαβόντος
^ r.14-15. l. σπάθι |ον
^ r.22. l. ὀφείλει
^ r.24. l. μιμούμενος
^ r.24. l. ἐμαυτὸν
^ r.29. l. καὶ ἐμοὶ
^ v.37. l. Ἁρπάλου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.