Papyri.info

sign in

p.oxy.47.3333 = HGV P.Oxy. 47 3333 = Trismegistos 22447DDbDP transcription: p.oxy.47.3333 [xml]

AD 92 Oxyrhynchus

[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ⁦ vac. ? ⁩
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ου Διονυσίου καθεστα̣-
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐρμοφυλά̣κ̣ων(*) κάτω τοπαρχίας. δε  ̣-
  ̣  ̣ [ἐπισ]ταλῆναι ἐκ τοῦ δημοσίου τοῖς τῆς προκειμένης
5τοπαρ̣χ̣ί̣ας ἐρημοφύλαξι οὖσι τὸν ἀριθμὸν λβ εἰς λόγο(ν)
ὀψω̣νίου τοῦ διελθόντος μηνὸς Τῦβι τοῦ ἐνεστῶτος
ια (ἔτους) Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικο(ῦ)
ἐκ δραχμῶν εἴκοσι τὰς ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) χμ· ὧν εἶναι
/ Σούεως Διοσκοῦς Οὐάλεντος τοῦ Ἀρίστωνο(ς) μη(τρὸς) Τεκω(  ) ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δξ(*)
10[  ̣] Ζηνᾶς Σύρου τοῦ Φιλώτου μη(τρὸς) Θαΐδ(ος) ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀρ(ιστερῷ)
/ Κλᾶρος Παποντῶτος το(ῦ) Πετσί(ριος) <μη(τρὸς)> Τσενπολή(μιος) ο(ὐλὴ) δακτ(ύλῳ) ποδ(ὸς) ἀρ(ιστεροῦ)
/ Παυσῖρις Χα  ̣  ̣β̣ου το(ῦ) Πετσί(ριος) μη(τρὸς) Τεκ(  ) ο(ὐλὴ) δακτ(ύλῳ) ποδ(ὸς) ἀρ(ιστεροῦ)
Δωσιθέου ἐποικίου Χεσφῖβις Τοτοεῦς(*)
/ Ἑρμογέ̣νης Ἑρμογένο(υς) το(ῦ) Ἀριστοκλέο(υς) μη(τρὸς) Διον(υσίας)
15Διονύσι̣ος Θορταίου τοῦ Παπο(ντῶτος) (hand 2) μητρὸ(ς) Ἀρσινόη(ς) ο(ὐλὴ) γαστρο(κνημίᾳ) ἀριστερᾷ(*)
Ἁ̣[ρ]μ̣ι̣ῦσις̣ Ἀμεννέως τοῦ Παποντῶ(τος) μητρὸς Σινθώνιος ο(ὐλὴ) ἀντ(ικνημίῳ) δεξιῷ
/ [Σι]να̣ρὺ Π̣ετεσοῦχος Διογένο(υς) μητρὸ(ς) Τσενηρακλ(  )(*) ο(ὐλὴ) ἀντικν(ημίῳ) ἀριστερῷ
/ Πετεεῦς̣ Ὥρου μητρὸ(ς) Τεκλάμιος ἄσημος
/ / Ὡρεῖς(*) Δ[ι]ογένους τοῦ Θοτσύτμιος μητρὸ(ς) Τσενύριος ο(ὐλὴ) καρπ(ῷ) δεξιῷ
20/ Ε  ̣[  ̣]ους Παυσείριος μητρὸ(ς) Ταύριος ο(ὐλὴ) ἀντικνη(μίῳ) δεξιῷ
(hand 1) Ψώ[β]θ(εως) [κά]τω Ὧρος Ὥρου τοῦ Ἡρακλή(ου) μη(τρὸς) Ταύρι(ος) ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀρ(ιστερῷ)
Πα[π]οντῶς Παπο(ντῶτος) τοῦ Ὀρσενο(ύφιος) μη(τρὸς) Ταύσι(ος) ο(ὐλὴ) παρʼ οὖς ἀρ(ιστερόν)
Ἡρακ̣[λ]ῆς Διοφάντου μη(τρὸς) Πλουτάρχ(ης) ο(ὐλὴ) δακτ(ύλῳ) δεξ(ιᾶς) χ(ειρός)
Ψοσνεῦς Ἡρακλήου το(ῦ) Ἡρακλή(ου) μη(τρὸς) Ταμιε(  )
25  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣ Ψεναμο(ύνιος) τοῦ [α](ὐτοῦ) ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δεξ(ιῷ)
(hand 2) / Διον̣ύ̣σ̣ιος Ὥρου τοῦ Διονυσίου
(hand 1) / Πλουτ̣ί̣ων Ψε̣[ν]αμο(ύνιος) τοῦ Πτολ(εμαίου)
(hand 2) / Τίρων Πεκύ̣σιος τοῦ Μελανᾶτος
(hand 1) / Πεκῦσις Π̣αλ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] το(ῦ) Ἑρμογέν(ους)
30(hand 2) / [Π]εκῦσι̣ς Ψε̣ναμ[ού]νιος το̣ῦ̣ Ψεναμούνιος
(hand 1) Τυ̣χινφάγων Θο̣[τ]σύτμις Ἁρπαή(σιος) το(ῦ) Θοτσ(ύτμιος) ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀρ(ιστερῷ)
/ Π[ετ]ε̣σορᾶπις   ̣  ̣  ̣  ̣οήριος μη(τρὸς) Σενκρονοῦτος
/ Πνεφερῶς   ̣  ̣[  ̣]  ̣(  ) μη(τρὸς) Τσενεριέω(ς) ο(ὐλὴ) δακτ(ύλῳ) ἀρ(ιστερᾶς) χ(ειρός)
/ Ὀννῶφρις [  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ω̣(  ) μη(τρὸς) Τνεφερσόι(τος) ἄση(μος)
35/ Ἑρμογέ̣ν̣[ης] Ἑ̣ρ̣[μο]γ̣ένο(υς) μη(τρὸς) Αὔγχ(ιος) ο(ὐλὴ) δακτ(ύλῳ) ἀρ(ιστερᾶς) χειρό(ς)
Σέσφθα (hand 2) Πανετβεὺς Πετσορολλοῦτος το(ῦ) Πετσιρο(  ) μητρὸ(ς) Τανετβέ(ως)
/ Θῶνις Πανομ̣γέως μητρὸ(ς) Τετσίριος ο(ὐλὴ) ἀνκῶ(νι) ἀριστερῷ
(hand 1) / Ἡρακλῆς Πε[τ]σί(ριος) το(ῦ) Βελλέως μη(τρὸς) Αὔγχ(ιος) ο(ὐλὴ) ποδ(ὶ) ἀρ(ιστερῷ)
Παυσῖρις Ψεν̣[αμ]ο̣(ύνιος) μη(τρὸς) Τσενπετσορολλοῦτος ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀρ(ιστερῷ)
40Πανετβεὺς Π̣[ετ]σορολλοῦτος μη(τρὸς) Ταν̣ε̣τβέ(ως) ο(ὐλὴ) ποδ(ὶ) ἀρ(ιστερῷ)
(ἔτους) ια Αὐτ̣[ο]κ̣ρ̣ά̣τ̣[ορο]ς Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ
Γερμανικοῦ Μεχε̣ὶ̣ρ̣ ϛ. (hand 2) Ἑρμῆς Ἰσχυρίωνος ἐπιδέδωκα.
——
ἔτους ἑνδεκάτ̣ου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Μεχεὶρ ϛ.

Apparatus


^ 3. l. ἐρ<η>μοφυλάκων
^ 9. l. δ<ε>ξ(ιῷ)
^ 13. l. Τοτοέως
^ 15. corr. ex δεξιστερα
^ 17. corr. ex
^ 19. corr. ex ωριισ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.