Papyri.info

sign in

p.oxy.47.3351 = HGV P.Oxy. 47 3351 = Trismegistos 22466DDbDP transcription: p.oxy.47.3351 [xml]

AD 34 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1α̣[- ca.36 -]
Σα̣ραπί̣ω̣[νος χαί]ρ̣ε̣ι̣ν. ὁμολογ̣[ω ἔχειν πα]ρ̣ὰ̣ σ̣[ο]ῦ̣
ἐ̣ν Ὀξυρύγχων̣ πόλει διὰ χειρὸς ἐξ ο̣[ἴκου] ἀργυρίου
Σεβαστοῦ καὶ Πτολεμαικοῦ ν[ο]μ̣ίσματος δραχμὰς
5διακοσίας (γίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) δι̣ακόσιαι κεφαλαίου αἷς οὐ-
δὲν τῶι καθόλου προσῆκται ἃς καὶ ἀποδώσω σοι
τῆι τριακ[άδι] τοῦ Μεσορὴι τοῦ ἐνεστῶτος εἰκοστοῦ
ἔτους Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ χωρὶς πάσης ὑπερ-
θέσεως. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι(*) καθὰ γέγραπται ἐκτεί-
10σω σοι τὸ μὲν προκείμενον κεφάλαιον μεθʼ ἡμιολίας,
τοῦ δὲ ὑπερπεσόντος χρόνου τοὺς καθήκοντας
τόκους, τῆς πράξεός(*) σοι οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν
ὑπαρχόντ̣ων μοι πάντων καθάπερ ἐκ δίκης.
κυρία ἡ χεὶρ πανταχῆι ἐπιφερομένηι(*) καὶ παν-
15τὶ τῶι ἐπιφέροντι. (ἔτους) κ Τιβερίου Καίσαρος
——
⁦ vac. ? ⁩ Σεβαστοῦ, Μεχεὶρ κϛ.

Apparatus


^ 9. l. ἀποδῶ
^ 12. l. πράξεώς
^ 14. l. ἐπιφερομένη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.