Papyri.info

sign in

p.oxy.48.3416 = HGV P.Oxy. 48 3416 = Trismegistos 22498DDbDP transcription: p.oxy.48.3416 [xml]

cAD376? Oxyrhynchus

r,FrA
Διογένης Παπνου-
τίῳ καὶ Δωροθέου(*)
βοηθ(οῖς) χ(αίρειν).
α̣ὐτῆς ὥρας δεξάμενός
5μου τὰ γράμματα τὸ σι[ππίον]
τῆς καθολικότητος
καὶ τῆ[ς] μαγιστροτης(*)
ἀπόστι̣λον(*) ἐπὶ τὴν
πό̣λ̣ιν ἐν τῇ σήμερο̣ν̣·
10πάνοι(*) γὰρ ἐνοχλοῦμαι
ὑπὸ Σερῆνον(*) τοῦ (δεκαδάρχου).
καὶ ποίησον τοὺς
ἀπὸ τῆς κώμης
πληρῶσαι Κοπρέαν
15τὸν σύμμαχον εἰς
τὸν μισθὸν α̣ὐ̣[τοῦ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,FrB
καὶ μὴ ἐ̣π̣ι̣τ̣ρ̣έ̣ψῃ
τὸν κύριον τῆς ὀν̣ά̣δος
κρατῆσε(*) αὐτόν ἐστʼ ἂν αἰγὼ(*)
20ἀκούσω τοῦ πράγματος.
(hand 2) ἔρρωσθαι(*)
v
Traces 7 lines
8τῷ γεούχῳ δι(ὰ) [Κο]πρέως
συμμάχου νο(μισμάτια) ι,
10τῷ γεούχῳ ὑπ(ὲρ) λόγου Εὐλ̣ο̣γ̣ίο[υ]
νο(μισμάτια) δ,
κομενταρησ̣ί̣ῳ νο(μισμάτια) γ,
τῷ γεούχῳ δι(ὰ) Θεογνώστου
νο(μισμάτιον) α,
Traces 6 lines

Apparatus


^ r,FrA.2. l. Δωροθέῳ
^ r,FrA.7. l. μαγιστρότη<το>ς
^ r,FrA.8. l. ἀπόστειλον
^ r,FrA.10. l. πάνυ
^ r,FrA.11. l. Σερήνου
^ r,FrB.19. l. κρατῆσαι
^ r,FrB.19. l. ἐγὼ
^ r,FrB.21. l. ἔρρωσθε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.