Papyri.info

sign in

p.oxy.51.3607 = HGV P.Oxy. 51 3607 = Trismegistos 15342DDbDP transcription: p.oxy.51.3607 [xml]

AD-238 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣  ̣  ̣ν̣τ̣και[  ̣]  ̣  ̣σ̣υ̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ Ῥωμανοῦ Σεμπρ]ω̣ν̣ιανοῦ Ἀφρικαν[οῦ]
[ -ca.?- ]  ̣ vac. ?
[ -ca.?- δια]δεχομενο  ̣ τὴν στρ(ατηγίαν)
[ -ca.?- οτ]άτου ἡγεμό[ν]ος περὶ τῆ[ς]
[ -ca.?- ]ος Μάρκου Ἀντωνίου Γο̣ρ̣-
10[διανοῦ Ῥωμανοῦ Σεμπρωνιανοῦ Ἀφρικανοῦ (?) -ca.?- ]τ̣ου υἱοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶ̣[ν]
[ -ca.?- Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ Ῥωμανοῦ Σ]εμπρωνιανοῦ Ἀφρι-
[κανοῦ -ca.?- δε]δειγμένου διατάγμα-
[τος -ca.?- πρ]οτίθεται ἵνα
[ -ca.?- ] τῶν γεν̣ν̣α̣ι̣[ο-]
15[τάτων στρατιωτῶν -ca.?- ]λεια καὶ εὐχομ[ε-]
[ -ca.?- Μάρκ]ου Ἀντωνίου
[Γορδιανοῦ Ῥωμανοῦ Σεμπρωνιανοῦ Ἀφρικανοῦ (?) -ca.?- Μάρκου Ἀντω]ν̣ί̣ου Γορδιανοῦ Ῥωμα-
[νοῦ Σεμπρωνιανοῦ Ἀφρικανοῦ -ca.?- ] ἀ̣ϊ̣δ̣[ίο]υ διαμονῆς
[ -ca.?- ]ν̣ προειρημέ-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.