Papyri.info

sign in

p.petra.4.49 = HGV P.Petra 4 49 = Trismegistos 143370DDbDP transcription: p.petra.4.49 [xml]

[ -ca.?- ] ἐ̣πισκ̣[οπ- -ca.?- ]
[ -ca.?- ] θεοφ[ιλεστατ- -ca.?- ]
[ -ca.?- εὐσ]εβεσ(τατ )   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀρχιδια[κον- -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] Κύρα̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Στέφ(?)]α̣νος Λεοντίου [ -ca.?- ]
Traces
[ -ca.?- (hand 1) ἀ]κολούθος(*)  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- (ἔτους) -ca.?- ]υ̣ ἐ̣ν̣ά̣του ἰνδ(ικτίωνος) δωδεκ[άτης] [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- (hand 2?) π]εποίημαι τοῦτο τ[ὸ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣λ̣ω χρυσοῦ κερ(άτια) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣ροσ̣εγράφη χειρ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Θεοδώρῳ Ὀβ̣[οδιανοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- (hand 3) ] ἐπισκ(οπ- ) τῆς Φαινν̣η̣[σίων -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]δ̣οτ̣ο̣υς̣ (ὑπὲρ) σοῦ οἴ(νου) τῆ[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ὁμ]άδος αλ Σαρκια το[ -ca.?- ] []
Traces
[ -ca.?- ὁ]ρ̣μωμένῳ απs(*) Ζαδακ[άθων -ca.?- ]
[ -ca.?- ἰ]νδ(ικτίωνος) τῆς παρο̣[ύσης -ca.?- ]
20[ -ca.?- ] []  ̣ει(  ) δεκαέννα(*) ἀπρο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣υμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣π[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τὴν παροῦσαν ἀσ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πρὸς ἀ]σφάλειαν σὴν ἀπεσ̣[χ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐγ]ράφ(η) ἐν μη(νὶ) Λῴῳ̣ [ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ] τ̣ὰ διάρια λιτουργῶν(*) καὶ εἰς λυχνα[ψίαν -ca.?- ]
[ -ca.?- τῆς ἁγι]ωτ(άτης) ἐκκλ̣ησ(ίας) τῆς Πετρα[ίων] μ̣η̣[τροπόλεως -ca.?- ]
[ -ca.?- (hand 4) ] ἐλέε̣[ι] θ̣[εοῦ] ἐπίσκ(οπος) πεπ̣[οίημαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀκολούθως ὑπογρ[άψας -ca.?- ]
[ -ca.?- (hand 5) ]ν μέχρ[ι -ca.?- ]
30[ -ca.?- ] τ̣ρισκαιδε̣[κάτης] [ -ca.?- ]
Traces
[ -ca.?- ] []  ̣ροπολ(  )   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πεποίημαι γρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣η̣[ς] διελθουσῶ[ν ἰνδ(ικτιώνων) -ca.?- ]
35[ -ca.?- ](*)γρὰς π̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τὸ ἥ(μισυ) τέταρτ[ον] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐμοῦ καὶ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 8. l. [ἀ]κολούθως
^ 18. l. ἀπ(ὸ)
^ 20. l. δεκαένα
^ 25. l. λειτουργῶν
^ 35. ϋγρασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.