Papyri.info

sign in

p.rein.1.42 = HGV P.Rein. 1 42 = Trismegistos 26150DDbDP transcription: p.rein.1.42 [xml]

I-II spc Theadelphia

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ὁμολ[ογεῖ -ca.?- ]
[ -ca.?- πεπρακ(?)]έναι τὸν ὁμολ[ο]γ[οῦντα](*)[  ̣]σ̣τη  ̣  ̣  ̣ρ σὺν καὶ τω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν τῇ προκειμ]έ[ν]ῃ κώμῃ Θεαδελφείᾳ, ἀκολούθως ᾗ ἀνήνεγκεν̣ [ὁμολογίᾳ (?) -ca.?- ] (*)
5[  ̣  ̣  ̣]λογο(  ) η̣τ̣ω̣  ̣ α̣ὐ̣τοῦ λυτρώσεως βέβαιοι ἀπό τε δη[μοσίων πάντων -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀγκῶνι δε[ξ]ιῷ, Γαίωι Κασίωι Πρωτάρχωι ἀπόντι δ[ιὰ τοῦ δεῖνα -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀργυρί(?)]ο̣υ̣ κεφαλ(αίου(?)) δραχμὰς τεσσαράκοντα δύο ἀποδό(σις) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μεσωφρύωι(*), Σκύλακι Θεογίτονος ὡς (ἐτῶν) ν οὐλὴ δεξ[ιῷ -ca.?- ]
[ -ca.?- οἰκοῦν]το\ς/ ἐπʼ ἀμφόδο(υ) Λυκ(ίων)(*) ὡς (ἐτῶν) μ φα[κ]ὸ(ς) παρὰ μυκτῆρα ἐ̣γ δεξιῶ̣[ν -ca.?- ](*)
10[ -ca.?- ἀδε]λ̣φιδῆ μου ἰδία οὐλ(ὴ(?)) ἀντίχιρι(*) (ἀριστερῷ), καὶ Ἀγχορίμφι Πτολλ̣[ᾶτος -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ Π]τολεμαίωι Μύσθου (ἐτῶν(?)) λϛ οὐλὴ γό(νατι) (ἀριστερῷ), καὶ Ἀρτεμᾶτι Σ̣κύ[λακος -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐκ]λ̣ήμπ̣τ̣[ορ]α(*) ζυτηρᾶς κατʼ ἄνδρα νομαρχίας Ἀ̣ρ[σινοίτου ](*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]αῖς ἐξ ἔθους προθεσμίαις ἐπὶ τὴν ἀποδεδιγμένη̣[ν](*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- (ἐτῶν(?))] λϛ οὐλ(ὴ) γό(νατι) (ἀριστερῷ), Διογένει(*) Διογένους διὰ Σαραπίωνο(ς) (ἐτῶν) ο α̣μ̣μ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ κυρίου, τὰ ἄλλα ἀκολούθως· ὑπογραφεὺς το̣[ῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπ᾽ ἀμφόδου] Σενεκνεβτυνίου θ <(ἔτει)>(*) (ἐτῶν) λϛ ἄσ[ημος], Χαρίνωι Σατύρου (ἐτῶν)   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣θ ὡς (ἐτῶν) λϛ ἄσημος, Νείλῳ Διδύμου (ἐτῶν) κ ἀσήμῳ, Σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐξ Ἀλεξαν]δ̣ρείας ὡς (ἐτῶν) μ οὐλὴ ῥινεὶ(*) μέσῃ, Θαΐ(*)δι Σκύλακος τ̣οῦ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νον τοῦ ὑπάρχοντος καὶ ἐληλυθώτος(*) εἰς αὐτὸν [κλήρου (?) -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]αλλου γίτονες(*), καθὼς ὁ Χαιρᾶς ὑπηγό(ρευσεν), νότου αὐτοῦ Χα[ιροῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν δὲ ἐξέ̣τασιν πεποιῆσθαι τὸν ὁμολογ(οῦντα(?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει  ̣ [πρ]οσε̣ίλη̣φεν ὁ Χαιρᾶς παρὰ τῆς Θαίδος ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ων καὶ πάσης ἐνποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χ[ρόνον -ca.?- ]
[ -ca.?- ὁ]μολογ(  ) [πρός τε τ]ὰ προκ[είμεν]α μηδὲν αὐτο(ῖς) ἐνκαλῖν(*) [ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]- ca.15 - [Διοσ]κόρου (ἐτῶν) κ ἀσήμωι μετ[ὰ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]- ca.17 -ται, τὰ ἄλλα ἀκολούθ[ως -ca.?- ]
[ -ca.?- ]- ca.17 - [ἀ]ν̣τίχιρι(*) χιρὸ(ς(?))(*) (ἀριστερᾶς) καὶ Ακα̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣του Ἀρσι(νοίτου) νομ[οῦ κα]ὶ κατελθόντο(ς)   ̣  ̣ τῷ η (ἔτει) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξ [Ἀλεξανδ]ρείας ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) εἴκοσι καὶ χ[ -ca.?- ]
30[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ θ[ -ca.?- ]σ̣ι̣ αὐτῶν τῆς διετείας(*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἐτῶν) λγ οὐλὴ γό(νατι) [δ]εξιῶι, Διοσκόρωι Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ παρίλη[φε]ν(*) ὁ Διόσκορος τοῦτον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀποδεδιγμένῳ(*) γυμνασιάρχωι διὰ Καράτου̣ τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Δ̣ι̣ο̣ν̣ύσιος   ̣  ̣ο̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣φ  ̣  ̣  ̣ [τ]οῦ ἐνεστῶτο(ς) (ἔτους) τοῦ δ̣[ -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]- ca.10 - δʼ αὐτοῦ   ̣  ̣  ̣ου τοῦ

Apparatus


^ 3. BL 1.386 : ὁμολ[ο]γ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 4. BL 1.386 : ἢ ἂ̣ν̣ ἣν εγκε  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 8. l. μεσοφρύωι
^ 9. BL 11.185 : ἐπʼ ἀμφόδο(υ) Λυκ(  ) prev. ed.
^ 9. l. ἐκ, BL 1.386 : μυκτῆρας γ δεξιῷ̣[ -ca.?- ](?) prev. ed.
^ 10. l. ἀντίχειρι
^ 12. F. Reiter, Die Nomarchen des Arsinoites, p. 155 : [ παρα]λ̣ήμπ̣τ̣[ορ]α prev. ed.
^ 12. F. Reiter, Die Nomarchen des Arsinoites, p. 155 : Ἀ̣ρ[σινοιτικῆς ] prev. ed.
^ 13. l. ἀποδεδειγμένη[ν]
^ 14. D. Hagedorn (digital image) (via PN) : Διονυσί(α) prev. ed.
^ 16. D. Hagedorn (via PN) : [ ἐπʼ ἀμφόδου] Σεκνεβτυνίου ὡς BL 1.386 : [ -ca.?- ]λε  ̣  ̣εβτυνιουθ prev. ed.
^ 18. l. ῥινὶ
^ 18. θαϊδι papyrus
^ 19. l. ἐληλυθότος
^ 20. l. γείτονες
^ 24. l. ἐγκαλεῖν
^ 27. l. [ἀ]ντίχειρι
^ 27. l. χειρὸ(ς(?))
^ 30. l. διετίας
^ 32. l. παρείλη[φε]ν
^ 33. l. ἀποδεδειγμένῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.