Papyri.info

sign in

p.rein.1.43 = HGV P.Rein. 1 43 = Trismegistos 23475DDbDP transcription: p.rein.1.43 [xml]

AD102 Arsinoite

1,msup[ -ca.?- Ἰβι(?)]ῶ̣ν̣ο̣ς̣ Τ̣α̣υ̣[κ]ελμ̣ε(ος)
(hand 2) Ἑλλοῦς Τριαδέλφου μαιτὰ(*) κυρίου
τοῦ ἐμαυτῆς ἀνδρὸς Ἑρμαίου Ὡρίωνος̣
Πολυδευκής(*) καὶ Ἀσκληπιάδῃ ἀμφο-
τεροι(*) Κάστωρος χαίρειν. μεμίσθωκα
5ὑμῖν ἀ[π]ὸ Παρμοῦθι μηνὸς τοῦ ἐνε̣[σ-]
το͂τ[ος](*) πέμτου(*) (ἔτους) ἕως Παρμοῦ-
θι μηνὸς τοῦ εἰσιώντος(*) ἕκτου (ἔτους)
Τραιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου ὃ ἐχο̣(*)
κατάκεον(*) καὶ ἐκλεκτὸν ἀντρῶ-
10να(*) ἐν κόμῃ(*) Ἰβιώνι Ταυ̣κ̣ελμεως,
οἰνυκίου(*) τοῦ συμπεφονημένου(*) τον(*) πρωκιμένον(*) μηνῶν ἀργυρεί-
ου(*) δραχμῶν τεσσεράκοντα, γείνο(νται)
[(δραχμαὶ) μ], καὶ ἀποδωσατε(*) μοι τὸ Παρ-
μ[ο]ῦ̣θι(*) μηνὶ δραχμὰς εἴκοσι , τὰς
15δὲ λυπὰς(*) δραχμὰς εἴκοσι ἀπο-
δώσατέ(*) μ[ο]ι ἐν το(*) Ἐ[π]ι(*) μη̣νί. οὐκ αἰ-
ξέστε(*) μοι ἀποβαλε[ῖ]ν ὑμᾶς ἐντὸς
τοῦ χρόνου. (ἔτους) ε Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
20Γερμανικοῦ, Παμενὼθ ιθ. Ἑρμαῖος
Ὡρίωνος ἐπιγεγραμμέ(νος) τῆς γυνηκός(*)
μου κύριος καὶ εκέγραφ̣α(*) ὑπὲρ αὐτῆ\ς/
μὴ ἰδύης(*) γράμματα.

Apparatus


^ 1. l. μετὰ
^ 3. l. Πολυδεύκῃ
^ 3-4. l. ἀμφο|τέροι<ς>
^ 5-6. l. ἐνε[σ]|τῶτος
^ 6. l. πέμπτου
^ 7. l. εἰσιόντος
^ 8. l. ἔχω
^ 9. l. κατάγαιον
^ 9-10. l. ἀνδρῶ|να
^ 10. l. κώμῃ
^ 11. l. ἐνοικίου
^ 11. l. συμπεφωνημένου
^ 11. l. τῶν
^ 11. l. προκειμένων
^ 11-12. l. ἀργυρί|ου
^ 13. l. ἀποδώσετέ
^ 13-14. l. Φαρ|μ[ο]ῦθι
^ 15. l. λοιπὰς
^ 15-16. l. ἀπο|δώσετέ
^ 16. l. τῷ
^ 16. l. Ἐ[π]ὶ<φ>, BL 1.386 : ἐ[π]ὶ prev. ed.
^ 16-17. l. ἐ|ξέσται
^ 21. l. γυναικός
^ 22. l. γέγραφα
^ 23. l. εἰδυίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.