Papyri.info

sign in

p.ross.georg.3.29_30 = HGV P.Ross. Georg. 3 29 - 30 b = P.Ross. Georg. 3 29 - 30 a = Trismegistos 17958 = Trismegistos 17957DDbDP transcription: p.ross.georg.3.29_30 [xml]

AD389 Hermoupolis Magna

A,1
Traces 5 lines
6[⁦ -ca.?- ⁩ Ἰσ]ιδώρου
[⁦ -ca.?- ⁩] Παιώνιος
Traces 2 lines
10[⁦ -ca.?- ⁩] Βερκύ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A,2
/ ἀπαί(τησις) Ζ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπαί(τησις) Ἡρα[κλάμμωνος ⁦ -ca.?- ⁩]
/ ((unintelligible)) ἀπαί(τησις) Αἰλι[ανοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
((unintelligible)) / ατη(  ) τιμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5ἀπαί(τησις) Ἑρμαί̣[ωνος ⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
ἀπαί(τησις) Καλλιν̣[ίκου ⁦ -ca.?- ⁩]
((unintelligible)) ἀπαί(τησις) Δωρο[θέου ⁦ -ca.?- ⁩]
((unintelligible)) ἀπαί(τησις) Ἡρακλάμ̣[μωνος ⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
((unintelligible)) ἀπαί(τησις) Σερήνου̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10 ((unintelligible)) ἀπαί(τησις) Καλλινίκου̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νου   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
B
[μετὰ τὴν ὑπατείαν τοῦ] δ̣ε̣σ̣π̣ό̣τ̣ου ἡ̣μῶν Θεοδοσίου τοῦ
[αἰωνίου Αὐγούστου τὸ] β̣ καὶ Κυν[η]γ̣ί̣[ο]υ τοῦ λαμπροτάτ[ο]υ
[τῷ δεῖνι τοῦ δεῖνος] καὶ Ἀσκληπιάδου(*) Ἑρμείνου καὶ
[τῷ δεῖνι τοῦ δεῖνος καὶ Ἡρ]ακλάμω̣ν̣ι Διδυμέου καὶ Αἰλιάνῳ
5[τοῦ δεῖνος καὶ τῷ δεῖνι Γεν]ναδίου καὶ Ἑρμαίωνι Ἑρμείνου
[καὶ τῷ δεῖνι τοῦ δεῖνος καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ι  ̣  ̣ιω Θεοφάνους παρὰ
[Αὐρηλίου] Φ̣ί̣λαμμον(*) Ἑ̣ρ[μοῦ] ὑποδέκτου χρυσοῦ λόγου
[τιρώνων τῶ]ν ἀπὸ ϛ ἕως ⟦ϛη ἰνδ(ικτίονος). ὁμολο(*) ὀμνὺς τὴν
[θείαν καὶ οὐ]ρανίαν τύχην τῶν πάντα νικώντων δεσ-
10[ποτῶν ἡμ]ῶ̣ν αἰωνίων Αὐγούστων παρειληφέναι παρὰ τῶν
[προγεγραμμ]ένων ἀπὸ ϛ ἕως η ἰνδι(κτίονος) χρυσοῦ [δικ]αίου
[λίτρας   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἃς καὶ παραδέδωκα Χουεῖτι χρυσώνῃ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς καὶ μηδὲν διεψευ  ̣  ̣  ̣  ̣ ἢ νοχος(*) εἴη τῷ θείῳ
[ὅρκῳ]

Apparatus


^ B.3. l. Ἀσκληπιάδῃ
^ B.7. l. Φιλάμμων<ος>
^ B.8. l. ὁμολο<γῶ>
^ B.13. l. <ἔ>νοχος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.