Papyri.info

sign in

p.sijp.19 = HGV P.Sijp. 19 = Trismegistos 110153DDbDP transcription: p.sijp.19 [xml]

Φᾶσις Πα̣σιύρεως ἡγούμε̣νος, Πετεσ̣[ῖ]ρις Πετεσούχου καὶ
Παποντῶς Πετ[ε]σούχου καὶ Μέλα[ς] Μέλαν[ο]ς καὶ
Ἁρμιύσιο̣ς Πνεφερῶ̣το̣ς καὶ Ἁρμιύσιος Ὥρ[ο]υ οἱ πέντε
π̣ροσβύτεροι(*) Πτολεμαΐδος Μελλισσουργῶν(*) τῆς Πολέμο-
5[ν]ος μερίδ̣ο̣ς̣(*) Τιβερίωι Εἰουλίωι(*) Ἀμμωνίωι καὶ Ἀπολ-
[λω]νίωι ἀμφοτέροις Διονυσιδώρου νομάρχαις καὶ ἐπε̣ὶ̣(*)
[τ]ῶν προσσώ̣δ̣ων(*) καὶ(*) τοῦ̣ ἐπισσπουδασμοῦ(*) \τοῦ/ Ἀρσιν-
[οΐ]του. ὀμνύωμεν(*) Τιβέρι̣ων(*) Καίσαρα Σεβαστὸν Αὐτο̣-
[κ]ρ̣ά̣τερον(*) θεοῦ Σεβαστο̣ῦ υεἱὼν(*) εἶ(*) μὴν μὴ ἀνεσπα-
10[κ]αίνε(*) μ̣ήδε(*) ἡμᾶς μήδε(*) τοὺς λοιποὺς(*) τῆς κώμης̣
[γε]οργοὺς(*) ἀπὸ πεδίου νιλοκαλάμης(*) μηδὲ κριθῆς
[μη]δὲ χ[ό]ρτου(*) μηδὲ ἄλλ̣α(*) γένε(*) μέχρι τῆς ὑποκειμένης̣
[ἡ]μ̣έρας· [ε]ὐορκοῦσιν μὲν ἡμῖν(*) εὖ εἴε(*), ἐπιορκοῦσιν δὲ τὰ ἐν̣-
[α]ντία. Θεογίτων Ῥούφου γέγραφα ὑπὲρ αὐτν(*) διὰ τὸ μὴ
15[εἰ]δ̣έ[ν]ε̣(*) [αὐ]τ̣[ο]ὺ̣ς γράμματα. (ἔτους) κ Τιβερίου Καίσαρος Σεβασ̣τ̣ο̣ῦ̣
⁦ vac. ? ⁩ Φαρμοῦθ[ι] κη̣.

Apparatus


^ 4. l. πρεσβύτεροι
^ 4. l. Μελισσουργῶν
^ 5. corr. ex μερὶς
^ 5. l. Ἰουλίωι
^ 6. l. ἐπὶ
^ 7. l. προσόδων
^ 7. corr. ex του
^ 7. l. ἐπισπουδασμοῦ
^ 8. l. ὀμνύομεν
^ 8. l. Τιβέριον
^ 8-9. l. Αὐτο|κράτορα
^ 9. l. υἱὸν
^ 9. l. ἦ
^ 9-10. l. ἀνεσπα|κέναι
^ 10. l. μήτε
^ 10. corr. ex λυπὸς
^ 11. l. γεωργοὺς
^ 11. l. λινοκαλάμης
^ 12. corr. ex χ[ό]ρτον
^ 12. l. ἄλλων
^ 12. l. γενῶν
^ 13. l. ὑμῖν
^ 13. l. εἴη
^ 14. l. αὐτῶν
^ 15. l. εἰδέναι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.