Papyri.info

sign in

p.sijp.21a = HGV P.Sijp. 21 a = Trismegistos 110155DDbDP transcription: p.sijp.21a [xml]

ἐνάρχοις Εὐε̣ρ̣γετιδέων
⁦ vac. ? ⁩ πόλ(εως)
Ἰσχυρᾷ γυμνασιάρχῳ
Εὐδαίμονι ἐξηγητῇ
5Κοπ̣ρ̣ίᾳ κοσμητῇ
παρὰ Χ̣α̣ι̣ρ̣ή̣μ̣ονος
Παο̣ῦ̣τ̣ο̣ς̣ μ̣η̣τρὸς Ἑλέ-
νη̣ς̣ ἀπὸ Εὐ̣ε̣ργέτιδος.
ὑπέχομαι μισθώσασθαι
10ἀπὸ τοῦ ἑξῆς μηνὸς
Φαμενὼθ τοῦ ἐνεστῶ-
τος κϛ ((s-etous)) Αὐρηλίου
Κομμόδου Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου ἐπὶ
15χρόν[ον] ἔ̣τ̣η̣ πέντε
πολιτικὸν τοπάριον
πρὸς τ̣[ε]τ̣[ρασ]τύλῳ ἀπὸ
βορρᾶ ἱερο̣[ῦ Ἀτ]α̣ρ̣γάτειδος(*)
ἐνοικίου [κα]τ’ ἔτος
20δραχμῶν ὀκτώ,
ἃς ἀποδώσω {ἃς ἀπο-
δώσω} ἐ[τ]ησίως εἰς τὸν
πολιτικὸν λόγον,
εἰ κυρωθείην.
25(ἔτους) κϛ Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου
Κομμόδου Ἀντωνίνου
Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς
Σεβαστοῦ Ἀρμ̣[ε]νιακοῦ
30Μηδικοῦ Π̣α̣ρθ[ι]κ̣ο̣ῦ̣ Σ̣α̣ρματικοῦ
Γερμ̣α̣νικοῦ Μεγίστου
Βρεταννικοῦ Μεχεὶρ ζ.

Apparatus


^ 18. l. Ἀταργάτιδος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.