Papyri.info

sign in

p.soter.20 = HGV P.Soterichos 20 = Trismegistos 13135 = oxford-ipap.apis.2199DDbDP transcription: p.soter.20 [xml]

AD130 Theadelphia

Σεντία Ἀσκλατάριον μετ[ὰ κυρ]ί̣ου
Λουκίου Ἐ[γ]ν̣α̣τ̣ίου Κ̣ρ̣ίσπου Διδυμίων[ι]
γεωργῶι χ[α]ί̣(ρειν). ἀπέχωι(*) παρὰ σοῦ τὸ ἐκφό-
ριον οὗ γεωργεῖς μου κλήρου κατοι-
5κικοῦ περὶ κώμην Θεαδέλφειαν ἀρου-
ρῶν δύο ἡμίσ[ο]υ̣ς τοῦ τεσσαρεσκαιδε-
κάτου ἔτους Ἁδρ[ια]νοῦ Καίσαρος τοῦ
κυρίου σοῦ ὑπολελ[ο]γηκότος τὰ
σπέρματα τῆς [εἰ]ς τὸ πεντεκαι{δε}-
10δέκ̣α̣τον ἔτος κατασπορᾶς, κυρίας
οὔση[ς τῆ]ς̣ ε̣ἰ̣[ς σ]ὲ̣ μ[ισ]θώσεος̣(*). Ἐγνάτιος Κρίσπος
ἔγραψα ὑπὲρ τῆς Σεντίας βραδέα γραφούσ(ης)
(hand 2) Σεντία ἀπέχω κα-
θὼς πρόκιται.
15(hand 1) ἔτους πεντεκαιδεκάτου [Αὐ]τοκράτο[ρος]
Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ
Φ̣αῶφι τρισκαιδ[ε]κ̣[άτη]ι̣(*)

Apparatus


^ 3. l. ἀπέχω
^ 11. l. μ[ισ]θώσεως
^ 17. l. τρεισκαιδ[ε]κ[άτη]ι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.