Papyri.info

sign in

p.stras.6.505 = HGV P.Strasb. 6 505 = Trismegistos 13384DDbDP transcription: p.stras.6.505 [xml]

AD 108-116 Tebtynis

ἀντί[γ]ραφον   ̣[  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣νου γραφείου κώμ[ης]
Τεβτ[ύ]νεως. (ἔτους) α[  ̣] Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρο[υα]
Τραιανοῦ Σ[ε]βα[στοῦ] Γερμανικοῦ Δακικοῦ Φαῶφι α̣[  ̣]
ὁμολογοῦσι [Ἰ]σχυρίων Ἀρεί[ο]υ τοῦ Μάρων[ο]ς
5ὡ(ς) (ἐτῶν) ξζ οὐ̣(λὴ) μετώπῳ ἐκ δεξιῶν καὶ ἡ τούτου [ὁμοομο]πατρειος(*) καὶ ὁμ[ο]μήτρειος(*) ἀδελφὴ οὖσα δὲ
γυνηι(*) Ἡρωὶ(*)ς ὡ(ς) (ἐτῶν) ξδ οὐ̣(λὴ) κανθῶι δεξιῶι ἀντι
  ̣ε  ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ηυ  ̣  ̣  ̣ν, ἡ Ἡρωεὶς(*) μετὰ κυρ[ί]ου
τ̣[οῦ ἀ]μ̣φ[ο]τέρων υἱοῦ Διδᾶ ὡ(ς) (ἐτῶν) λϛ οὐ̣(λὴ) γόν(ατι) ἀ̣[ρ]ι̣[σ(τερῷ) ⁦ -ca.?- ⁩]
10Μάρκωι Ἰουλίω[ι] Γεμέλλωι πρεσβυτέρ[ωι ⁦ -ca.?- ⁩]
ὡς̣ (ἐτῶν) κ οὐ̣(λὴ) γόνα[τι] δεξιῶι πεπρακέναι αὐ[  ̣  ̣]
Μάρκωι τὸν ὑ[π]άρχον[τ]α αὐτ̣ο̣ῖ̣ς̣ τ̣ο̣[ῖς ὁ]μ̣ο̣-
λογοῦσι παῖδα̣ δ[οῦ]λ[ο]ν οἰκογενὴν ᾧ̣ ὄνομα̣
Ζμάρακδος   ̣[  ̣  ̣]  ̣ε  ̣α ἄσημ(ον) ὄντα ἐξ οἰ[κο-]
15γεν[οῦς]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]ικης δούλης Θαυβαρί̣[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
τὸν   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ον δοῦλον Ζμάρακδ̣ον
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρ]ειληφ̣έναι τὸν Μάρκον Ἰούλιον
[Γέμελλον τοῦτον] τοιοῦτον ἀναπόριφον(*)
[πλὴν ἐπαφῆς]καὶ ἱερᾶς νόσου καὶ ἀπέ-
20χ[ιν](*) [το]ὺς ὁ̣μ̣ο̣[λ]ογοῦντες(*) παρὰ τοῦ Γεμέλ-
λου τὴν συν[π]εφωνημένην τιμὴν
ἀργυρίου δραχμὰς πεντακοσίας ἐκ πλη-
[ρο]ῦς διὰ χειρὸς [ἐξ] οἴκο̣υ κ̣αὶ βεβαιώσο(υσι)
πάσῃ βεβαιώ[σι](*) καὶ ἀπὸ πάντος ὀφειλήματ(ος)
25μέ[χ]ρι τοῦ ἐνε[σ]τῶτος ἔτους διὰ {δὲ} παντὸς
πλὴν δρασμοῦ τὰ ἄλλα ἀκολούθως ―

Apparatus


^ 5-6. l. |πάτριος
^ 6. l. ὁμ[ο]μήτριος
^ 7. l. γυνὴ
^ 7. ηρωϊσ papyrus
^ 8. l. Ἡρωὶς
^ 18. l. ἀναπόρριφον
^ 19-20. l. ἀπέ|χειν
^ 20. l. ὁμολογοῦντας
^ 24. l. βεβαιώσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.