Papyri.info

sign in

psi.7.739 = HGV PSI 7 739 = Trismegistos 17649DDbDP transcription: psi.7.739 [xml]

AD 163 Oxyrhynchus

ἐμίσθωσεν Σαραπίων Ἱ(*)έρακος
ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως Διογένι(*)
Ὥρου ἀπὸ Σ̣ερύφεως πρὸς τὸ ἐνεσ-
τὸς τέταρτον ἔτος ἀπὸ τῶν ἀναγρα-
5φομένων εἰς αὐτὸν ἐδαφῶν περὶ
Μουχιναξὰπ ἀρούρης δίμοιρον
ὥστε σπεῖραι πυρῷ, ἐκφορίου ἀπο-
τάκτου τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος
ἔτους πυροῦ ἀρταβῶν ἓξ ἡμίσους
10τετάρτου χοινείκων(*) δύο ἀκιν-
δύνων παντὸς κινδύνου, τῶν
τῆς γῆς δημοσίων κ(αὶ) συντάξεω[ν]
ὄντων πρὸς τὸν μεμισθωκότ[α]·
ὃν κ(αὶ) κυριεύειν τῶν καρπῶν
15ἕως τὸ ἀπότακτον κομίσηται.
βεβαιουμένης δὲ τῆς μισθώ-
σεως ἀποδότω ὁ μεμισθωμέ-
νος τὸ ἀπότακτον τῷ Παῦνι μη-
νὶ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος [ἔτους]
20ἐφʼ ἅλω Σερύφεως, πυρὸν ν[έον]
καθαρὸν ἄδολον ἄκριθον κ[εκοσ-]
κινευμένον ὡς εἰ̣ς δημ[όσιον]
μετρούμενον μέτρῳ τ[ετραχοι-]
νείκῳ(*) παραλημπτικ[ῷ τοῦ]
25μεμισθωκότος τῶν παρʼ [αὐτοῦ]
τὴν μέτρησιν ποιουμ̣[ένων]·
ὃ δʼ ἂν προσοφειλέσῃ ἀ̣π̣ο̣[τεισάτω]
μεθʼ ἡμιολίας, κ(αὶ) ἡ πρᾶξ[ις ἔστω]
ἔκ τε αὐ̣τοῦ κ(αὶ) ἐκ τῶν ὑπ̣[αρχόν-]
30των αὐτῷ πάντων. κυ[ρία ἡ μίσ-]
θωσις. (ἔτους) δ Αὐτοκραρος(*) Κ(αί)σα̣[ρος Μάρκου]
Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβα[στοῦ κ(αὶ)]
Αὐτοκραρος(*) Κ(αί)σαρος Λουκίου [Αὐρηλίου]
Οὐήρου Σεβασ(τοῦ), Θὼθ ιϛ. Δ̣[ιογένης]
——
35Ὥρου μεμίσθωμαι τὴν̣ [γῆν]
πρὸς τὸ ἐνεστὸς ἔτος, ἀποτάκτ̣[ου]
τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος ἔτους
πυροῦ ἀρταβῶν ἓξ ἡμίσους
τετάρτου χοινείκων(*) δύο , κ(αὶ)
40ἀποδώσω ὡς πρόκειται. Πλου-
τίων ὁ κ(αὶ) Εὐτύχης ἀπελ̣θερος(*) Σαρα-
πίωνος κ(αὶ) Διογένους ἔγραψα ὑπὲρ
αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμματα.

Apparatus


^ 1. ϊερακοσ papyrus
^ 2. l. Διογένῃ
^ 10. l. χοινίκων
^ 23-24. l. τ[ετραχοι]|νίκῳ
^ 31. l. Αὐτοκρά<το>ρος
^ 33. l. Αὐτοκρά<το>ρος
^ 39. l. χοινίκων
^ 41. l. ἀπελ<εύ>θερος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.