Papyri.info

sign in

sb.16.12639 = HGV SB 16 12639 = Trismegistos 17439 = stud.pal.20.136DDbDP transcription: sb.16.12639 [xml]

AD 541 Herakleopolite
[Reprinted from: stud.pal.20.136] Stud.Pal. 20 136

[† βασιλείας τ]οῦ θειοτάτου καὶ εὐσ[εβεστά-]
[του ἡμῶν δε]σπώτου(*) Φλαίου(*) Ἰουστ̣[ινιανοῦ]
[τοῦ αἰωνί]ο̣υ Ἀγούστου(*) καὶ Αὐτω[κράτορος](*)
[(ἔτους) ιδ μετὰ τὴν] ὑπατίαν(*) Φλ(αουίου) Ἰ̣[ουστίνου]
5[τοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ωτάτου Φαμεν[ὼθ ⁦ -ca.?- ⁩]
[τῆς εὐτυχο]ῦ̣ς̣ δ ἰνδικ(τίονος) ἐν κ[ώμῃ]
[⁦ -ca.?- ⁩ Αὐρ]ή̣λιος Παμοῦν υἱὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μ]η̣τρὸς Ταρῆτος απ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αμω̣ν Ἀ̣νοῦπ ἀπὸ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ]
10[Ἡρακλε]ω̣πωλεί̣του νω̣μοῦ(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἄ]πα Ἰουλίω(*) κεωμ[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ τῆς]
[Ἡρακλέο]υς πώλεως(*) χ(αίρειν). ὁ[μολογῶ]
[ἐσχηκέν]α̣ι̣ με παρὰ σοῦ απ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ καὶ πεπληρῶσθ̣[αι τὴν πρὸς ἀλ-]
15[λήλους συ]μ̣φωνηθεῖσαν τ̣[ελείαν καὶ]
[ἀξίαν τ]ιμὴν οἴνου νέου εὐ̣[αρέστου]
[ἐπιτηδείου] ἐπιχωρίου διπλῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ὀγ]τωέκοντα(*) σοῦ πα[ρέχοντος]
[τὰ κοῦφα (γίνεται)] ο̣ἴνου δι(πλᾶ) π ἅπερ ἐ[πὶ ληνοῦ ἐπ-]
20[άναγκ]ε̣ς ἀποτώσω(*) σο[ι ἐν οἴνῳ καλῷ]
[μετὰ πίσ]τεως ἀγαθῆς τῷ [καιρῷ τῆς τρύ-]
[γης μηνὸ]ς̣ Μεσορὴ τρησεω[ς](*) [τῆς εἰσι-]
[ούσης ε ἰνδ(ικτίονος). ε]ἰ δὲ εὑρηθῇ ὤξος(*) [ἢ ὀζάριον]
[γενόμ(ενον) ἐκ] τ̣ο̣ῦ αὐτοῦ οἴνου ἕως μ[ηνὸς]
25[Φαρμο]ῦθι τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὁ̣[μολογῶ]
[τὰ ἴσα] μ̣ε ἀλλάσω(*) σε(*) ἐπ̣[ὶ καλοῦ οἴνου ἀνυπερ-]
[θέτω]ς. τω(*) γραμμάτιων̣(*) [κύριον καὶ ἐπερω-]
[τηθεὶς] ὡμολόγησα †.
[διʼ ἐμο]ῦ Μηνᾶς ἐγρ(άφη). ((tachygraphic-marks))

Apparatus


^ 2. l. [δε]σπότου
^ 2. l. Φλαουίου
^ 3. l. Αὐγούστου
^ 3. l. Αὐτο[κράτορος]
^ 4. l. ὑπατείαν
^ 10. l. νομοῦ
^ 11. l. Ἰουλίου
^ 12. l. πόλεως
^ 18. l. [ὀγ]δοήκοντα
^ 20. l. ἀποδώσω
^ 22. l. ῥύσεω[ς]
^ 23. l. ὄξος
^ 26. l. ἀλλάσσω
^ 26. l. σοι
^ 27. l. τὸ
^ 27. l. γραμμάτιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.