Papyri.info

sign in

sb.18.13733 = HGV SB 18 13733 = Trismegistos 14757DDbDP transcription: sb.18.13733 [xml]

AD195 Ibion Eikosipentarouron

(o)

τ  ̣  ̣  ̣  ̣
μο μνημης
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3ἐκέλευσεν
ἀπογράψασθαι
5τὴν ἐν ἀβρώ(χῳ)(*) γῆν
καὶ ἀπεγραψάμεν(*)
αὐτὰς ἐν ἀβρόχῳ
δ (ἔτους) Φαῶφι λ ἐξ ἀντι-
καταστάσεως ἐπὶ Φιλ-
10οξενος(*) στρατηγῷ   ̣  ̣  ̣ καὶ
ἐκ συνσκευῆς(*) γενόμεν-
ος ὁ προφήτης ἔλαβεν τὰς
τοῦ Τ̣ε̣ν̣ά̣κ̣ο̣υ̣ (ἀρούρας) β τῷ αὐτ-
δ (ἔτει). ὁ πράκτωρ ἀπῄτησε με ὑπὲ-
15ρ τῶν (ἀρουρῶν) β τὰ καθήκοντα ἐμοῦ δὲ μὴ
{μὴ} εὐποροῦντος τοῦ γένους ἐκ τ-
ιμῆς ἔδωκα αὐτῷ καὶ παράθεσιν. ἔδ-
ωκεν ἐπὶ τῷ μετρῆσε(*) καὶ δῶνέ(*) μοι τὸ
σύνβολον καὶ κωμίσασθαι τὰ τῆς πα-
20ραθέσεως γράμματα καὶ τῶι Φαμεν-
ὼτ καταφρονήσας μου ἀπῄτησεν καὶ
ὑπὲρ ὧν ἐπεκράτι(*) ὁ προφήτης
Demotic 1 line
24ἀπογράψασθαι

Apparatus


^ 5. l. ἀβρό(χῳ)
^ 6. l. ἀπεγραψάμην
^ 9-10. l. Φιλ|οξένῳ
^ 11. l. συσκευῆς
^ 18. l. μετρῆσαι
^ 18. l. δοῦναί
^ 22. l. ἐπεκράτει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.