Papyri.info

sign in

sb.1.4909 = HGV SPP 8 1070 = Trismegistos 35674 = stud.pal.8.1070DDbDP transcription: sb.1.4909 [xml]

AD323-642 ?
[Reprinted from: stud.pal.8.1070] StudPal8,1070

† Κύριλλος Ἀπολλῷ διακόνῳ ἐνο[ικιολόγῳ. χιλίας ὀκτακοσ]ίας τεσσαράκοντα ἑπτὰ μυριάδ(ας) κέρμ(ατος)
παράσχ(ου) ὑπὲρ μισθοῦ ἐργατ(ῶν) νζ συμπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου Θεοδώρου τῶν ἀπὸ Χοιὰκ λ ιβ ἰν(δικτίονος) ἕως
Μεχεὶρ ζ τῆς αὐτῆς ιβ ἰν(δικτίονος), (δηναρίων) (μυριάδες) Αω[μζ] . [  ̣  ̣  ̣] στυχῖ(*) μοι αἱ τοῦ κέρματος
μυριάδαις(*) χήλιαι(*) ὀκτακό[σιαι τεσσαράκοντα ἑπτά, γί(νονται)] (δηναρίων) (μυριάδες) Αωμζ μόναι [⁦ -ca.?- ⁩].

Apparatus


^ 3. l. στοιχεῖ
^ 4. l. μυριάδες
^ 4. l. χίλιαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.