Papyri.info

sign in

p.kru.50 = HGV SB 1 5582 = Trismegistos 23200 = sb.1.5582DDbDP transcription: p.kru.50 [xml]

AD 724 Thebes
[Reprinted from: sb.1.5582] SB 1 5582

Introduction

r
[† ἐν] ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωο̣ποιοῦ ὁμοουσί[ου] τρ[ιάδος]
πατρὸς καὶ υἱ(*)οῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, μ(ηνὸς) Μεσο(ρὴ) κθ, ἰ(ν)δ(ικτίωνος) ἑβδόμ(ης).
† ἐπὶ Φλαυίῳ Σαὰλ τῷ εὐκλε(εστάτῳ) ἀμίρᾳ ἀπὸ Δι̣ο̣σ̣π̣ό̣λ(εως) ἕ̣ω̣(ς) Λάτω(ν πόλεως) παγά̣ρχῃ

ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲥⲁⲙ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲏⲗ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*)
5ⲣ̣ⲉⲃⲉⲕ̣ⲕⲁ̣ ⲛ̣ⲣⲙ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϫⲏⲙⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲡⲟⲗ(ⲓⲥ)(*) ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲓⲧⲓ
ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*) ⲉⲧⲣⲉϥϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲓ ⲉⲡ[ⲉⲓ-]
ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲙⲛⲉⲓⲁ(*) ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ
ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉⲩⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ(*) ⲧⲁϫⲣⲟ
ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*)
10ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲁⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲧⲁⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ(*)
† ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉϣⲉⲣⲕⲁϩ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ
ⲧⲉ ⲁⲃⲉⲥⲥⲁ ⲙⲛ ⲁⲣⲥⲉⲛⲓⲟⲥ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲛⲅⲛⲏⲥⲓⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*)
ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗ(ⲓⲥ)(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ(*) ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ(*) ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲁⲓ-
ⲣⲟⲥ(*) ⲡⲁⲓ ϩⲓ ⲛⲧⲓⲙⲓⲟⲧ(ⲁⲧⲟⲥ)(*) ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲟⲙⲉⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏ-
15ⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲓⲁⲥ ⲛⲇⲓⲟⲓⲕ(ⲏⲧⲏⲥ)(*) ⲙⲡⲉⲛⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲛⲁⲅⲉ(*)
ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲁ ⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲭⲱⲣⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧϩⲁ ⲡⲁⲏⲓ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲁⲛⲁⲗⲩⲧⲣⲱⲥⲉ̣(*)
ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲉⲧⲣ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲃⲃⲁ ⲯⲁⲧⲉ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛⲇⲱ-
ⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲙⲁ-
20ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲉⲓⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲧⲓ(*) ⲉϥⲟⲛϩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲙ̣ⲛ̣ ⲡⲣⲱ-
ϣⲉ ⲛⲁⲯⲓⲙⲁⲭⲓⲁ(*) ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁⲧⲁⲗⲩ(*) ⲛⲧⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*)
ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛ-
ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ(*) ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ(*) ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲣⲱϣⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲥⲓⲙⲟⲛ(*) ⲉⲁϥϣⲱ-
ⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲉⲛⲙⲏⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛⲡⲣⲟⲥⲉⲛ   ̣ ⲉⲅ̣ⲕⲉⲓ(*) [ⲛ]ⲡ̣ⲁⲛ̣ⲑ̣ⲩ̣ⲃⲟ̣ⲗⲟⲛ(*)
25ⲛⲛⲁϩⲣⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲇⲓⲟⲓⲕ(ⲏⲧⲏⲥ)(*) ⲁⲩ̣ⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ(*) ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
τοῦ δικαίου ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉ̣ⲙ̣ⲡⲉ̣ⲓ̣ⲣⲟⲥ(*) ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁⲥ-
ⲧⲣⲟⲛ(*) ⲁⲥⲇⲟⲕⲉⲓ(*) ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲁⲛⲁⲧⲱⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ
ⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲡⲉ ⲧⲁⲣⲉⲓ̣ⲟⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲥⲑⲁⲓ(*)ϣⲟⲙⲧ ⲙⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲡⲭⲱⲣⲏⲙⲁ(*)
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲧⲉⲧⲁⲣ-
30ⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉϣ ϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲛⲁⲅⲉ(*) ⲛⲛⲉⲛ-
ⲉⲣⲏⲩ τοῦ λοιποῦ ⲁⲡⲁⲓ ⲇⲉ(*) ⲇⲟⲕⲉⲓ(*) ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ ⲁⲛⲁⲛ
ⲉⲩⲗⲟⲅⲱⲥ(*) ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲓⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲁⲙⲉⲣⲓⲙⲛⲉⲓ-
(*) ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲉⲓⲑⲉ(*) ⲁϫⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ
ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲏ(*) ϩⲓ ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*) ϩⲓ ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*)
35ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ(*) ϩⲛ ⲧⲁⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ(*)
ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̣ ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*) ⲉⲓⲱⲣⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲁⲛ-
ⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*) ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ(*) ⲛⲏⲧⲛ
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲣⲥⲉⲛⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲧϣⲉⲣⲕⲁϩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ
ⲛⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲣⲟⲥ(*)
40ⲧⲏⲣϥ ϩⲙ ⲡⲭⲱⲣⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧⲁⲧⲟⲩⲛ ⲡⲁⲏⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲁⲥ-
ⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉⲩⲅⲉⲓⲧⲛⲓⲁ(*) οὕτω περιέχουσι ⲡⲣⲏⲥ ⲁⲛⲟⲕ
ⲁⲛⲁⲧⲱⲗⲓⲟⲥ ⲡϩⲏⲧ ⲡⲁⲕⲉ ⲡⲉⲓⲉⲓⲃⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲁⲧⲱⲗⲓⲟⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ-
ⲙⲛⲧ ⲡϩⲓⲣ ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲟ ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲇⲉ(*) ⲟⲩⲕⲟⲓⲛⲟⲛ(*) ⲛⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲧⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ
45ⲉⲡⲉϥⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉⲩⲧⲟϣ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ἐκ τετράγωνου ϩⲱⲥⲧⲉ(*) ⲟⲩⲛ(*) ⲉⲣⲱⲧⲛ
ἀπ’ἐντεῦθεν ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲣⲥⲉⲛⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲧϣⲉⲣⲕⲁϩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲩⲣⲓⲉⲩⲉ(*) ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲟⲛ(*)
ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲙⲡⲭⲱⲣⲏⲙⲁ(*) ⲛⲧⲁⲓⲇⲏⲗⲟⲩ(*) ⲛⲛⲉϥⲧⲟϣ ⲛⲧⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲥⲟ-
ⲧϥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲱⲧ ⲧⲏⲩ̣ⲧ̣ⲛ
50ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ⲉϫⲡⲟ(*) ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲇ[ⲓⲟⲓ]ⲕⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲓⲕⲟ-
ⲛⲟⲙⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲟⲧϥ ⲉⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲇⲱ-
ⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲗⲁⲥⲥⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ
ⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ
ⲉϣⲟϫⲡϥ ⲛⲛ̣ⲉ̣ⲧ̣ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ
55ⲉⲭⲣⲱ(*) ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣϥ ⲛⲁⲧⲕⲱ̣ⲗⲩ(*) ⲙⲙⲱⲧⲛ
ⲉⲡⲣⲁⲧⲧⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛⲟⲙⲏ(*) ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲕⲁⲧⲟⲭ[ⲏ](*)
ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ κυρίως καὶ ἀνεπικωλύτως ⲉⲧⲃ̣ⲉ̣ ϫ̣ⲉ ⲁⲓⲡⲱⲗϭ ⲛⲙ-
[ⲙⲏ]ⲧⲛ ϩ̣ⲁ̣ ⲡ̣ⲭ̣ⲱⲣⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ οὐκ ἔξεστι ⲇⲉ(*) ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲓⲟ[ⲥ]
[ⲛⲧⲁⲓϣⲣ]ⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ τοῦ λοιποῦ ϩⲁ ⲗⲁⲁⲩ
60ⲛϩ̣ⲩⲡⲟⲑⲉⲥⲓⲥ(*) ⲉⲩϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲡⲭⲱⲣⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧⲙ-
ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϣⲏⲣⲉ ⲉⲡⲱⲓ ⲡⲉ ϩⲓ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲗⲁⲁⲩ
ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ(*) ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲛⲛⲉⲓⲉϣ ϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ
ⲛⲡⲣⲟⲥⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*)ⲣⲱⲧⲛ ϩⲁϩⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲣⲭⲏ(*) ϩⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲛ
ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲛ ⲡⲟⲗⲓⲥ(*)(*) ⲙⲡⲃⲟⲗ
65ⲛⲧⲟϣ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*)(*) ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲧⲁϥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲉⲥϣⲁⲛϣⲱ-
ⲡⲉ ὅπερ μή εἴη ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲱⲥ(*) ⲉⲓⲕⲟⲥ(*) ⲛϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲛⲁⲅⲉ(*) ⲛⲁⲕ
ϩⲁ ⲡⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ϩⲙ ⲡⲭⲱⲣⲏⲙⲁ(*) ⲛⲧⲁⲓⲥⲁⲫⲏⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ
ⲡⲣⲱⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲛ(*) ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲓ ϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉϥⲛⲁⲧⲓ ⲉⲡⲗⲟⲅ(ⲟⲥ)(*) ⲙ-
ⲡⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ(*)ⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) (ⲕⲁⲓ)(*) ⲉⲓⲑⲟⲩⲧⲟⲥ(*) ⲛⲧⲉⲡⲉⲓⲉⲅⲅⲣⲁϥⲟⲛ(*) ϣⲱ-
70ⲡⲉ ⲉϥⲟⲣϫ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁⲉⲙⲫ(ⲁⲛⲓⲍⲉ)(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲥⲉϩⲣⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲙ-
ⲡϣⲁⲃⲟⲗ ⲧⲁⲣⲉⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉϥ̣ϭⲟⲙ †
(hand 2) † ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥⲁⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ †
† ⲁⲛⲟⲕ ⲍ̣ⲉ̣ⲕ̣ⲓ̣ⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥ(*) ⲙⲁⲑⲓ̣ⲟ̣ⲥ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
(hand 3) † ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
75ⲉ̣ⲧⲉⲓⲁⲙⲉⲣⲓⲙⲛ\ⲉⲓⲁ/(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ † ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲫⲁⲛⲏ
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲡⲉⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ(*) ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ
ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉϥⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ †
(hand 4) † ⲁ
(hand 1) † διʼ ἐμοῦ Κυριακ(οῦ) Πέτρου ἀπὸ κάστρου Μεμνονίου ἐγρά(φη) †
v
80† ἀμερίμνει(α) γεναμέ(νη) παρὰ Ἀνατο̣λίου Σ̣α̣μουὴλ
Π̣  ̣  ̣τ̣ερκα κ(αὶ) Ἀρσένιος ὁμω̣(  ) ἀδελφὸ̣ς̣ ἀπὸ κ(άσ)τ(ρου) Μεμνο(νίου) ὑ(πὲρ) (τετάρτου) μέρο(υς) Traces

Apparatus


^ r.2. υϊου papyrus
^ r.4. i.e. Greek μακάριος
^ r.5. i.e. Greek κάστρον
^ r.5. i.e. Greek νομός
^ r.5. i.e. Greek πόλις
^ r.6. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ r.6. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ r.7. i.e. Greek ἔγγραφον
^ r.7. i.e. Greek ἀμεριμνία
^ r.7. i.e. Greek παραβαίνειν
^ r.8. i.e. Greek παρασαλεύειν
^ r.8. i.e. Greek νόμος
^ r.8. i.e. Greek δέ
^ r.9. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ r.9. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ r.10. i.e. Greek πρός
^ r.10. i.e. Greek αἴτησις
^ r.10. i.e. Greek ἐπιτροπή
^ r.11. i.e. Greek μακάριος
^ r.12. i.e. Greek γνήσιος
^ r.12. i.e. Greek κάστρον
^ r.13. i.e. Greek νομός
^ r.13. i.e. Greek πόλις
^ r.13. i.e. Greek χαίρειν
^ r.13. i.e. Greek ἐπειδή
^ r.13-14. i.e. Greek καιρός
^ r.14. i.e. Greek τιμιώτατος
^ r.15. i.e. Greek διοικητής
^ r.15. i.e. Greek κάστρον
^ r.15. i.e. Greek ἐνάγειν
^ r.16. i.e. Greek χώρημα
^ r.16. i.e. Greek ἀναλυτροῦν
^ r.17. i.e. Greek τόπος
^ r.18. i.e. Greek ἅγιος
^ r.18. i.e. Greek κάστρον
^ r.18-19. i.e. Greek δωρίζειν
^ r.19. i.e. Greek τόπος
^ r.19-20. i.e. Greek μακάριος
^ r.20. i.e. Greek ἔτι
^ r.21. i.e. Greek ἀψιμαχία
^ r.21. i.e. Greek καταλύειν
^ r.21. i.e. Greek πρᾶσις
^ r.22. i.e. Greek οἰκονόμος
^ r.22. i.e. Greek τόπος
^ r.23. i.e. Greek οἰκονομεῖν
^ r.23. i.e. Greek λοιπός
^ r.23. i.e. Greek δικάσιμον
^ r.24. i.e. Greek προσφέρειν
^ r.24. i.e. Greek ἀμφίβολον
^ r.25. i.e. Greek διοικητής
^ r.25. i.e. Greek ἀνακρίνειν
^ r.26. i.e. Greek ἐλεύθερος
^ r.26. i.e. Greek ἔμπειρος
^ r.26-27. i.e. Greek κάστρον
^ r.27. i.e. Greek δοκεῖν
^ r.28. i.e. Greek οἰκειοῦσθαι
^ r.28. i.e. Greek μέρος
^ r.28. i.e. Greek χώρημα
^ r.29-30. i.e. Greek τέταρτος
^ r.30. i.e. Greek μέρος
^ r.30. i.e. Greek ἐνάγειν
^ r.31. i.e. Greek δέ
^ r.31. i.e. Greek δοκεῖν
^ r.32. i.e. Greek εὐλόγως
^ r.32. i.e. Greek ἔγγραφον
^ r.32-33. i.e. Greek ἀμερινία
^ r.33. i.e. Greek πείθειν
^ r.34. i.e. Greek ἀπάτη
^ r.34. i.e. Greek συναρπαγή
^ r.34. i.e. Greek περιγραφή
^ r.35. i.e. Greek ἀνάγκη
^ r.35. i.e. Greek ἀλλά
^ r.35. i.e. Greek προαίρησις
^ r.36. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ r.36-37. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ r.37. i.e. Greek ἀποτάσσειν
^ r.38. i.e. Greek μακάριος
^ r.39. i.e. Greek ὀνομάζειν
^ r.39. i.e. Greek τέταρτος
^ r.39. i.e. Greek μέρος
^ r.40. i.e. Greek χώρημα
^ r.40-41. i.e. Greek κάστρον
^ r.41. i.e. Greek πρός
^ r.41. i.e. Greek γειτνία
^ r.43. i.e. Greek δημόσιος
^ r.44. i.e. Greek δέ
^ r.44. i.e. Greek κοινός
^ r.45. i.e. Greek μέρος
^ r.45. i.e. Greek ὥστε
^ r.45. i.e. Greek οὖν
^ r.47. i.e. Greek κυριεύεσθαι
^ r.47. i.e. Greek τέταρτος
^ r.48. i.e. Greek μέρος
^ r.48. i.e. Greek χώρημα
^ r.48. i.e. Greek δηλοῦν
^ r.49. i.e. Greek τόπος
^ r.50. l. ⲉϫⲡⲟⲩ
^ r.50. i.e. Greek διοικεῖν
^ r.50-51. i.e. Greek οἰκονομεῖν
^ r.51. i.e. Greek φιλοκαλεῖν
^ r.51-52. i.e. Greek δωρίζειν
^ r.52. i.e. Greek παραχωρεῖν
^ r.52. i.e. Greek ἀλάσσειν
^ r.53. i.e. Greek χαρίζειν
^ r.53. i.e. Greek ἀποχαρίζειν
^ r.54. i.e. Greek κληρονόμος
^ r.55. i.e. Greek χρῆσθαι
^ r.55. i.e. Greek κωλύειν
^ r.56. i.e. Greek πράττειν
^ r.56. i.e. Greek νομή
^ r.56. i.e. Greek κατοχή
^ r.58. i.e. Greek χώρημα
^ r.58. i.e. Greek δέ
^ r.60. i.e. Greek ὑπόθεσις, H. Förster, GM 179 (2000) 110 : ⲛϥⲡⲟⲑⲉⲥⲓⲥ prev. ed.
^ r.60. i.e. Greek τέταρτος
^ r.60. i.e. Greek μέρος
^ r.60. i.e. Greek χώρημα
^ r.61. i.e. Greek οὔτε
^ r.61. i.e. Greek κληρονόμος
^ r.62. i.e. Greek πρόσωπον
^ r.62. i.e. Greek οὔτε
^ r.63. i.e. Greek προσέλευσις
^ r.63. i.e. Greek κατά
^ r.63. i.e. Greek ἀρχή
^ r.63. i.e. Greek ἐξουσία
^ r.63. i.e. Greek οὔτε
^ r.64. i.e. Greek δικαστήριον
^ r.64. i.e. Greek ἤ
^ r.64. i.e. Greek οὔτε
^ r.64. i.e. Greek πόλις
^ r.65. i.e. Greek ἔγγραφον
^ r.65. i.e. Greek ἤ
^ r.65. i.e. Greek μέρος
^ r.65. i.e. Greek εἰ δέ
^ r.66. i.e. Greek τολμᾶν
^ r.66. i.e. Greek ὡς
^ r.66. i.e. Greek εἰκός
^ r.66. i.e. Greek ἐνάγειν
^ r.67. i.e. Greek τέταρτος
^ r.67. i.e. Greek μέρος
^ r.67. i.e. Greek χώρημα
^ r.67. i.e. Greek σαφηνίζειν
^ r.68. i.e. Greek πρῶτος
^ r.68. i.e. Greek μέν
^ r.68. i.e. Greek ἀλλά
^ r.68. i.e. Greek λόγος
^ r.69. i.e. Greek πρόστιμον
^ r.69. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ r.69. i.e. Greek καί
^ r.69. i.e. Greek εἴθ οὕτως, H. Förster, GM 179 (2000) 110 : ⲉⲓⲑⲟⲩⲧⲱ̣ⲥ prev. ed.
^ r.69. i.e. Greek ἔγγραφον
^ r.70. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ r.71. i.e. Greek πρός
^ r.72. i.e. Greek μακάριος
^ r.73. i.e. Greek μακάριος
^ r.74. i.e. Greek μακάριος
^ r.75. i.e. Greek ἀμνεριμνία
^ r.75. i.e. Greek πρός
^ r.76. i.e. Greek μακάριος
^ r.76. i.e. Greek πρόσωπον
^ r.76. i.e. Greek αἰτεῖν
^ r.77. i.e. Greek πρός
^ r.77. i.e. Greek αἴτησις

Notes

  • 1.

    above line 1: Reste des griechisch-arabischen Protokols

  • 73.

    H. Förster, GM 179 (2000) 110: ⲙⲛⲧⲣⲉ hoch gestellt.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.