Papyri.info

sign in

sb.1.5589 = HGV SB 1 5589 = Trismegistos 39658DDbDP transcription: sb.1.5589 [xml]

VIIspc Thebes

(subsc)

Introduction

SB I 5589 = P.KRU 65 oben abgebrochen H. Förster, GM 179 (2000) 110: über der ersten Zeile Reste von Unterlängen

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.33 -] [ϫ]ⲉ ⲟⲩⲛⲓϥⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ϯϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϩⲛ ⲡⲁⲃⲓⲟⲥ(*)
[- ca.24 -] ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ(*) ⲉⲧⲩⲡⲟⲩ(*) ⲛⲡϫⲱⲕ ⲛⲡⲁⲃⲟⲩⲗⲏⲙⲁ(*) ⲛϩⲁⲉ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ϫⲉ ⲟⲩⲁⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲓ ⲛⲁϣ ⲛⲛⲁⲁⲩ
[- ca.29 -] [ϩ]ⲓ̣ⲧⲛ ⲡⲉⲩ̣ⲙ̣[ⲟ]ⲩ ⲛⲉ(*) ⲙⲛ ⲡⲥⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲓ[ⲡⲣ]ⲟⲥⲫⲟⲣⲁ(*) ⲡ̣[  ̣  ̣]
5[- ca.29 -]ⲙ̣ⲟ̣ϣ̣ⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲉⲓⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥ[ⲁϩⲛⲉ]
[ⲙⲡ]ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ  ̣  ̣  ̣  ̣ [ϩⲓ]ⲧⲛ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲁⲅⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲡⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩⲟ ⲛⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧϩⲟ[ⲣϣ   ̣  ̣  ̣  ̣]
[ⲗⲟ]ⲓⲡⲟⲛ(*) ⲁⲓⲣ ⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛⲡⲁ̣ⲙ̣[ⲟⲩ] ⲡⲱⲓ ϩⲱⲓ̣ ϫⲉ ⲙⲏⲡ[ⲱⲥ](*) [ϩⲛ ⲟ]ⲩϣⲟⲡ ⲛϣⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁ(*) ⲧⲁⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁ(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ⲛ̣ⲧⲁϩ̣ⲕⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲡⲣ[ⲟⲥ]ⲫ[ⲟ]ⲣ[ⲁ](*) [ⲉ]ⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲧⲇⲓⲟⲓⲕⲏⲥⲓⲥ(*) ⲙⲡⲙⲁ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⲡⲣⲟⲥ̣(*)   ̣  ̣  ̣
ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲓⲙⲉⲗⲏⲧⲟⲛ(*) ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲉⲧⲟ ⲛⲃⲟⲩⲗⲏⲙⲁ(*) ⲛϩⲁⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲥ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲁⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ(*)
10ⲟⲩⲟϫ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲛⲡⲏⲓⲥⲩⲛⲁⲗⲁⲍⲉ(*) ϩⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲉⲓⲡⲣⲁⲧⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ϩⲛ ⲛⲁ ⲧⲁⲥⲩⲛⲏⲑⲉⲓⲁ(*) ⲉⲙⲛ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*)
ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϫⲓ ϭⲟⲛⲥ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲁⲡⲁⲧⲏ(*) ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*) ⲁⲩⲱ ⲥⲩⲛϩⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*) ϩⲓ ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲣ[ⲟⲥ]
ϩⲛ ⲧⲁⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ(*) ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ(*) ⲉⲉⲓⲱⲣⲕ ⲛⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓ[ⲟⲥ](*)
ⲛⲁⲧⲡⲱⲣϫ ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϩⲓϫⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲇⲉⲥⲡⲟⲧⲏⲥ(*) ⲙⲙⲉ
[ⲁⲩ]ⲱ ⲉⲉⲓⲧⲁⲣⲕⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲁⲱϣ ⲛϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲓⲁⲛⲁⲩϣ ⲉⲧϩⲁ ϩⲟⲧ[ⲉ]
15[ⲉⲧⲣ]ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲗⲁⲩⲉ ⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲁ(*) ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ(*) ⲛⲥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙ[ⲙⲟⲥ]
[ϫ]ⲉ ⲉⲥϣ\ⲁⲛ/<ϣ>ⲱⲡⲉ ⲙⲙ[ⲟ]ⲓ ⟦ⲛⲧ[ⲁⲡ]ⲁⲑⲉⲓ(*)⟧ ⲛⲧⲁⲡⲁⲑⲉⲓ(*) ⲛⲡ̣[ⲁⲛ]ⲑⲣⲱⲡⲓⲛⲟⲛ(*) ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲭⲣⲉⲱⲥⲧⲉⲓ(*) ⲛⲡⲁ[  ̣  ̣  ̣]
ⲛⲧⲁϭⲱ ⲡⲓⲙⲁ ⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲥⲱⲓ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲥⲱⲫⲟⲥ(*) ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ(*) [ⲥⲁⲣⲝ](*)
ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲕⲁⲗⲱⲟⲩ ϩⲓϫⲛ ⲡⲕⲁϩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲑⲉ ⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ(*) ⲉϥϣⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲛ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ(*) ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϥⲟⲛϩ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣⲁⲩϣⲓⲃⲉ ϩⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ(*)
20ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲁⲥⲕⲉⲓ(*) ⲙⲉⲛ(*) ϩⲛ ⲡⲃⲓⲟⲥ(*) ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ(*) ϣⲁⲩⲙⲉⲩⲉ ⲉϩⲏⲉ ⲉⲟⲩⲛⲁ ⲛⲁϩⲣⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁ-
ⲡⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ(*) ⲉⲱⲫⲉⲗⲉⲓⲥⲑⲁⲓ(*) ϩⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲛⲁϩⲣⲛ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ(*) ⲙⲁⲩⲕⲟⲧ̣ⲟⲙⲁ̣
ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲣ ϩⲱⲃ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲣⲁⲧⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥⲩⲛⲏ(*) ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲡⲉⲩⲱⲛϩ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ
[ⲉ]ⲥⲉⲧ ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲛⲁⲧⲱϣⲙ ⲙⲛ ⲛⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲩⲟⲛϩ(*) ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ(*) ⲛⲓⲙ
ⲉϩⲏⲉ ⲉⲟⲩϭⲁϫⲙⲉⲥ ⲛⲛⲁ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲓⲱⲧⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲉϣⲙ ⲡⲉⲩⲉⲓⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛ{ⲛ}ⲁⲅⲁⲑⲟ[ⲛ](*)
25ⲛⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲇⲉ(*) ⲁⲥⲕⲟⲡⲱⲥ(*) ⲁⲩⲱ ϩⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲡⲟⲩⲕⲱ ⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲓⲱⲛϩ ⲡⲁⲓ ϩⲟⲗⲱⲥ(*) ⲛⲁⲩ ⲙⲙⲉⲩⲉ ϩⲛ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲥ(*) ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ
ⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲉⲓⲃⲓ ⲛⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲡⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲡⲥⲱⲙⲁ(*) ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲱⲥ(*)
ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲱⲫⲉⲗⲉⲓⲁ(*) ⲙⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲛⲯⲩⲭⲏ(*) ⲏⲉⲡⲓⲛⲟⲉⲓ(*) ⲉⲉⲡ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲡⲓⲟⲛϩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲡ
ⲉⲩⲛⲏϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ ⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓϩⲏⲉ ⲉⲧϭⲓⲛⲣⲁⲕⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁⲕⲁⲛⲁⲅⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⲛⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ(*) ⲙⲙⲉ
30ⲉ̣ⲧϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲙⲛⲧⲁⲥ ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲁⲛⲁⲓⲥⲓⲥ(*) ϩⲛ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ
ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ϩⲛ ϩⲉⲛⲙⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲟⲟⲩⲉ(*) ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲛ ϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲓ[ⲙ]
ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲙⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲟⲩ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲙⲁϣⲱⲡⲉ(*) ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲏⲅⲟⲩⲛ(*)
ⲛⲉϥⲃⲏⲃ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲡⲓⲧⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲁ ⲧⲁϩⲏ ⲛⲉ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲉⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲓϣⲟⲩⲣ ⲡⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲁⲧⲟⲥ(*)
35ⲁⲡⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ(*) ⲙⲛ ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲱⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲥⲙⲛ ⲧⲉϥⲇⲓⲁⲑⲏⲕ[ⲏ](*)
ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉⲥⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ(*) ⲙⲛ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲛⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩ-
ⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲱϣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲩϩⲛ ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲡⲥⲱⲙⲁ(*) ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱ-
ⲥ̣ ⲉⲓⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛϯϩⲉ ⲉⲁⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ(*) ⲉⲁⲓⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ(*) ⲙⲙⲟϥ
ⲉϥϭⲱϣⲧ ϩⲛ ϩⲉⲛⲃⲁⲗ ⲉⲧϩⲟⲧⲉ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲧⲁⲕⲟⲗ\ⲗ/ⲟⲩⲑⲓⲁ(*) ⲙⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ(*) ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁϥ-
40ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲁⲉⲩⲧⲉⲗⲉⲓⲁ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏ(*) ⲉⲧⲣⲁϯ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ϩⲓⲱϥ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲧⲣⲁϯ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲡⲣⲟⲥ(*)
ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲛϩⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏ(*) ⲛⲡⲛⲁⲁⲩ ⲛⲡⲁⲕⲱ ⲥⲱⲙⲁ(*) ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲡⲧⲱϣ ⲛⲛⲕⲁ
ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲁ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲛⲁⲇⲓⲁⲥⲧⲉⲓⲗⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲡⲟⲩⲁ {ⲛ}ⲡⲟⲩⲁ
ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲛ ⲧⲥⲱⲭⲉ ⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲁⲛⲏⲕⲉⲓ(*) ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓ̣ⲟⲥ(*)
45ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲛⲧⲉⲣⲉⲉⲓⲛⲁⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ
ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲣⲉϥⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲁϥⲕⲱ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲁϥϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲡⲉⲧⲥⲏϩ
ϩⲛ ⲛⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ(*) ϫⲓⲛ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲁϥⲃⲓ ⲛⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ(*) ⲉⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲧⲁϥϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ
ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲣ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ(*) ⲉⲁϥϩⲩⲡⲟⲩⲣⲅⲉⲓ(*) ⲛⲉⲙⲁⲛ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲡⲣⲉⲡⲉⲓ(*)   ̣  ̣  ̣ ⲛⲧⲙⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲉⲁϥⲙⲁⲑⲏⲧⲉⲩⲉ(*)
ⲇⲉ(*) ⲟⲛ ⲛⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ(*) ϩⲁⲣⲁⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲓⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲧⲉⲣⲉⲉⲓ{ⲇⲟⲕⲓ}ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ(*) ⲟⲩⲛ(*) ⲛⲡⲉⲛⲥⲟⲛ
50 ⲁⲩⲱ ⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲧⲓϩⲉ ϩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛ̣ⲓⲙ ⲉϥⲡⲣⲉⲡⲉⲓ(*) ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉ-
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲛⲧⲁⲕⲱ ⲡⲓⲃⲓⲟⲥ(*) ⲛⲥⲱⲓ ⲛⲧⲁⲃⲱⲕ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲓ̣(*) ⲙⲙⲟⲟⲥ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ϯⲕ[ⲉⲗⲉⲩ]ⲉ(*)
ⲉⲧⲣⲉⲃⲓⲕⲧ\ⲱⲣ/ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲇⲏⲗⲟⲩ(*) ⲛⲡⲉϥⲣⲁⲛ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲡⲉ ⲛϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) {ⲉ}ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ
ⲙⲛ ⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲟⲩⲏϩ(*) ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲛⲟⲩⲃ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲁⲧ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲃⲁⲣⲱⲧ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲟⲛ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ϫⲱⲙⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*)
55ⲃⲏⲃ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲱⲕ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲡⲩⲣⲅⲟⲥ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲡⲉⲣⲓⲟⲭⲏ(*) ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟϣ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲣⲟⲥ(*)
ⲧⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ(*) ⲛⲛⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲟⲛ(*)
ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲕⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲉⲓⲱ ⲉⲓ(*) ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲏⲓ ⲉⲁⲩⲇⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲛ
ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲛ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲕⲱⲙⲏ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲭⲱⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲏⲛⲃⲛⲛⲉ ⲕⲟⲩⲕ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲏⲓ ϩⲓⲱϩⲉ(*) ⲕⲁⲛ(*) ϩⲓ ϩⲟⲓ
ⲕⲁⲛ ϩⲓ ⲱϩⲥ ⲕⲟⲩⲱⲣϩ ⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲁⲛϩⲏⲕⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
60ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ ϩⲛ ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲕⲓ ϩⲁⲣⲓ ϩⲁⲣⲟϥ
ϫⲓⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲁⲩ<ⲱ> ϫⲓ<ⲛ> ⲟⲩϩⲁⲙⲉ ⲧⲱⲡ ⲉϥⲧⲟⲝ ⲉϫⲟⲉ ϣⲁ ⲟⲩϣⲟⲡ ⲛⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲟⲩϣⲙⲟⲩⲉ ⲉⲧⲧⲟⲝ ⲉϫⲟⲉ ⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲛϥⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ
ⲉⲣⲉⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ ⲡⲉϥⲟⲛϩ ⲧⲏⲣϥ ⲛϥϫⲓ ⲛϥϯ ϩⲛ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲧⲏⲣϥ ⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲛϥⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ
ϩⲛ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲁⲕⲱⲗⲩⲧⲱⲥ(*) ⲙⲉⲛⲧⲟⲓⲅⲉ(*) ⲛϥⲣ ⲧⲇⲓⲟⲓⲕⲏⲥⲓⲥ(*) ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲁⲩ
ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲥ ⲉⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲙⲛ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲡϩⲏⲃⲥ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲉⲓⲁ(*) ⲁⲩⲱ
65ⲧϭⲟⲙ ⲛⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲣⲟ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ(*) ⲙⲛ ⲡϩⲟⲟⲩ ⲛⲣⲁⲛ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲣⲁⲛ ⲛⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲛϥϫⲱⲕ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲓⲙ ⲉϥⲡⲣⲉⲡⲉⲓ(*)
ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲃⲓⲟⲥ(*) ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ(*) ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ(*) ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲙⲛ ⲧⲇⲓⲟⲓ{ⲏ}ⲕⲏⲥⲓⲥ(*) ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕ(*) ⲉⲝⲉⲥⲧⲁⲓ(*) ⲛⲗⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲉⲓ
ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲏ(*) ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲥⲟⲛ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲛ ⲥⲟⲛ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲛ ⲟⲩⲁ ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲛ ⲥⲛⲁⲁⲩ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ϫⲟϩ ⲉⲓⲧⲉ(*)
70ϫⲟϩ ⲛϫⲟϩ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲡⲱⲓ ⲏ(*) ⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ(*) ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲡⲁⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ(*) ϩⲛ ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲕⲁⲓⲣⲟⲥ(*)(*) ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ(*) ⲕⲁⲛ(*)
ϩⲛ ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲕⲁⲛ(*) ⲛⲡⲃⲟⲗ ⲛⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ϩⲛ ⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲕⲁⲛ ⲧⲓⲙⲉ ϩⲓ ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϭⲙ ϭⲟⲙ ⲛϣⲱⲗ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲧⲁⲓ
ⲉⲃⲟⲗ ⲏ(*) ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲉⲩⲥ(*)(*) ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ(*) ⲛⲛⲟϭ ⲉⲥⲭⲟⲣⲉⲩⲉ(*) ⲉⲛⲉⲗⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲙ ϭⲟⲙ ⲛⲡⲣⲁⲧⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ϩⲁ
ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛϩⲁⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲥⲣ ⲁⲛⲁϥ ⲛⲡⲁⲥⲕⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲗⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ
ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲡⲣⲱⲧⲟⲛ(*) ⲙⲉⲛ(*) ⲉⲛⲉϥϯ ϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲣⲉⲓⲙⲁ(*) ⲛⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲁ ϩⲟⲧⲉ
75ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛϥϯ ⲉⲡⲗⲟⲅⲟⲥ(*) ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲇⲓⲕⲏ(*) ⲛⲧⲁⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ(*) ϩⲟⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϯⲉ ⲛⲟⲅⲕⲓⲁ(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ γί(νονται) χρ(υσοῦ) ὀγ(κίαι) ε
ⲛⲡⲁⲣⲭⲱⲛ(*)(*) ⲡⲗⲁϣⲁⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲡⲣⲁⲧⲉⲥⲑⲁⲓ(*) ϩⲛ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲉϩⲏⲉ ⲉⲣⲟϥ
ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ(*) ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩⲕⲣⲉⲓⲛⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲣⲉⲓⲙⲁ(*) ⲉⲛⲧⲁϥϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲣⲟϥ
ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥϩⲱⲛ ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲁⲓⲥⲙⲛ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲃⲟⲩⲗⲏⲙⲁ(*) ⲛϩⲁⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲣϫ
80ⲉϥϭⲙ ϭⲟⲙ ⲉϥⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ(*) ϩⲛ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛ ⲁⲣⲭⲏ(*) ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ
ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲓ ⲁⲓϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*) {ⲁⲩ}ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ † † ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲱⲥ(*) ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*)
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ϩⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ ϣⲉⲣ<ⲡ> ⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲡⲉ
ϯⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ(*) ⲉⲡⲓⲃⲟⲩⲗⲏⲙⲁ(*) ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲙⲛ ⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ(*) ὡς πρόκειται καὶ ἀπέλυσα
(hand 2) ⳨(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲉⲓⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)(*) ⲛⲁⲣⲭⲓⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) ⲙⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ ϯⲟ ⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*)
85ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲁⲡⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ(*) ϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉϥⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*)
(hand 3) ⳨(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲛⲓⲱⲥⲏⲥ ϩⲛ ϫⲉⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲩⲭⲏⲛ(*) ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲉ(*) ϩⲙ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*)
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲁ\{ⲁ}/ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲣ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*)
ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲉϥⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*)
(hand 1) † ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲕⲱϣ ⲛⲯⲙⲱ ⲡⲗⲁϣⲁⲛⲉ ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲉ(*) ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
90ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲩⲭⲏⲛ(*) ϫⲉ ⲉⲓ̣ⲛ̣ⲁ̣ϭⲓⲛ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲁϥⲁⲓⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲣ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟ(ⲥ)(*) ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*)
† ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲁⲩⲉⲓⲧ ⲛϩⲗⲗⲟ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲩⲭⲏⲛ(*) ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲉ(*) ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ
ⲁⲓϭⲓⲛ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲛⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲣⲁⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*)
ⲧⲉϥⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⳨ † ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ⲛⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ϯⲟ ⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲉϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*)
ⲧⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⲛⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉⲉⲓⲛϩⲟⲩⲛ ϩⲁϩⲧⲏϥ̣ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲩⲭⲏⲛ(*) † (hand 4) ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲗⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ
95ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲡⲁⲡⲟⲩⲗⲁϣⲁⲛⲉ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲩⲭⲏ(*) ⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲉ(*) ⲉⲧⲣⲁϭⲱ(*) ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ
ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟⲉⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓ-
ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*) ϩⲁ ⲧⲉϥϯⲁⲑⲏⲕⲏ(*) † † † ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲯⲁⲧⲉ ϯⲟ ⲙⲙⲁⲣⲧⲏⲥ(*) ϩⲁ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*)
$m1† {διʼ ἐμοῦ} Θεόδωρος σὺν θεῷ γραμμ(α)τ(εὺς) κάστρου Μεμνονίων αἰτηθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν
μαρτύρων τῶν μὴ εἰδότων γράμμ(α)τ(α) κατὰ τὸ ἀεὶ ἔθος τοῦ κάστρου καὶ ἐσωμάτισα ⳨ ⳨ ⳨

Apparatus


^ 1. i.e. Greek βίος
^ 2. i.e. Greek ἄρχεσθαι
^ 2. i.e. Greek μᾶλλον
^ 2. i.e. Greek τυποῦν
^ 2. i.e. Greek βούλημα
^ 3. i.e. Greek κόσμος
^ 4. H. Förster, GM 179 (2000) 110 : ⲡⲉⲩ̣ⲙ̣[ⲟ]ⲩ prev. ed.
^ 4. i.e. Greek προσφορά
^ 5. i.e. Greek κατά
^ 7. i.e. Greek λοιπόν
^ 7. i.e. Greek μήπως
^ 7. i.e. Greek παρά
^ 7. i.e. Greek προσδοκία
^ 8. i.e. Greek τόπος
^ 8. i.e. Greek προσφορά
^ 8. i.e. Greek διοίκησις
^ 8. i.e. Greek πρός
^ 9. i.e. Greek ἀπημέλητος
^ 9. i.e. Greek διαθήκη
^ 9. i.e. Greek βοῦλημα
^ 9. i.e. Greek νοῦς
^ 9. i.e. Greek λογισμός
^ 10. i.e. Greek συναλάσσειν
^ 10. i.e. Greek πράττεσθαι
^ 10. i.e. Greek συνήθεια
^ 10. i.e. Greek ἀνάγκη
^ 11. i.e. Greek οὐδέ
^ 11. i.e. Greek ἀπάτη
^ 11. i.e. Greek ἁρπαγή
^ 11. i.e. Greek συναρπαγή
^ 11. i.e. Greek περιγραφή
^ 11. i.e. Greek ἀλλά
^ 12. i.e. Greek προαίρεσις
^ 12. i.e. Greek μᾶλλον
^ 12. i.e. Greek τριάς
^ 12. i.e. Greek ὁμοούσιος
^ 13. i.e. Greek κατά
^ 13. i.e. Greek δεσπότης
^ 14. i.e. Greek διαθήκη
^ 14. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 15. i.e. Greek παράβασις
^ 15. i.e. Greek ἀλλά
^ 15. i.e. Greek μᾶλλον
^ 15. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 16. i.e. Greek παθεῖν
^ 16. i.e. Greek ἀνθρώπινος
^ 16. i.e. Greek χρεωστεῖν, H. Förster, GM 179 (2000) 110 : ⲭⲣⲉⲱⲥⲧⲉ (l. χρεωστεῖν) prev. ed.
^ 17. i.e. Greek κατά
^ 17. i.e. Greek σόφος
^ 17. i.e. Greek σάρξ
^ 18. i.e. Greek κατά
^ 18. i.e. Greek γάρ
^ 19. i.e. Greek γένος
^ 19. l. ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ
^ 19. i.e. Greek σῶμα
^ 19. i.e. Greek κόσμος
^ 20. i.e. Greek ἀσκεῖν
^ 20. i.e. Greek μέν
^ 20. i.e. Greek βίος
^ 20. i.e. Greek μοναχός
^ 21. i.e. Greek σπουδάζειν, H. Förster, GM 179 (2000) 110 : ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ (l. σπουδάζειν) prev. ed.
^ 21. i.e. Greek ὠφελεῖσθαι
^ 21. i.e. Greek ἐπειδή
^ 22. i.e. Greek πράττεσθαι
^ 22. i.e. Greek δικαιοσύνη
^ 23. i.e. Greek ψυχή
^ 23. i.e. Greek κόλασις
^ 23. l. ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ
^ 23. i.e. Greek σπουδή
^ 24. i.e. Greek ἀπολάυεσθαι
^ 24. i.e. Greek ἀγαθόν
^ 25. i.e. Greek δέ
^ 25. i.e. Greek ἀσκόπως
^ 26. i.e. Greek ὅλως
^ 26. i.e. Greek νοῦς
^ 27. i.e. Greek ψυχή
^ 27. i.e. Greek σῶμα
^ 27. i.e. Greek ἀναγκαίως
^ 28. i.e. Greek ὠφέλεια
^ 28. i.e. Greek ψυχή
^ 28. l. ⲉⲉⲡⲓⲛⲟⲉⲓ (l. ἐπινοεῖν)
^ 29. i.e. Greek ἀγανάκτησις
^ 29. i.e. Greek κρίτης
^ 30. i.e. Greek ἄνεσις
^ 30. i.e. Greek ἀνάγκη
^ 30. i.e. Greek παραιτεῖν
^ 31. i.e. Greek ἐντολή
^ 32. i.e. Greek τόπος
^ 32. l. ⲛⲉϥⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ
^ 32. i.e. Greek ἤγουν
^ 33. i.e. Greek κατά
^ 34. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 34. i.e. Greek μακαριώτατος
^ 35. i.e. Greek ἑπίσκοπος
^ 35. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ 35. i.e. Greek προεστῶς
^ 35. i.e. Greek διαθήκη
^ 36. i.e. Greek τόπος
^ 36. i.e. Greek πρός
^ 36. i.e. Greek δύναμις
^ 36. i.e. Greek θεοφιλέστατος
^ 36. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ 37. i.e. Greek κατά
^ 37. i.e. Greek παρουσία
^ 37. i.e. Greek σῶμα
^ 38. i.e. Greek δοκιμάζειν
^ 38. i.e. Greek μᾶλλον
^ 38. i.e. Greek ἐπαινεῖν
^ 39. i.e. Greek ἀκολουθία
^ 39. i.e. Greek κατάστασις
^ 39. i.e. Greek μοναχός
^ 40. i.e. Greek ἐυτέλεια
^ 40. i.e. Greek κατά
^ 40. i.e. Greek ψυχή
^ 40. i.e. Greek σχῆμα
^ 41. i.e. Greek πρός
^ 42. i.e. Greek κατά
^ 42. i.e. Greek ψυχή
^ 42. i.e. Greek σῶμα
^ 42. i.e. Greek πρός
^ 43. i.e. Greek ἐξουσία
^ 43. i.e. Greek τόπος
^ 43. i.e. Greek πρός
^ 43. i.e. Greek διαστέλλειν
^ 43. i.e. Greek κατά
^ 44. i.e. Greek εἴτε
^ 44. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 44. i.e. Greek ἀνήκεσθαι
^ 44. i.e. Greek τόπος
^ 44. i.e. Greek ἅγιος
^ 45. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 45. i.e. Greek μακάριος
^ 46. i.e. Greek πιστός
^ 47. i.e. Greek εὐαγγέλιον
^ 47. i.e. Greek σταυρός
^ 48. i.e. Greek μοναχός
^ 48. i.e. Greek ὑπουργεῖν
^ 48. i.e. Greek πρέπειν
^ 48. i.e. Greek πιστός
^ 48. i.e. Greek μαθητεῖν
^ 49. i.e. Greek δέ
^ 49. i.e. Greek κοσμικός
^ 49. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 49. i.e. Greek δοκιμάζειν
^ 49. i.e. Greek οὖν
^ 50. i.e. Greek πίστος
^ 50. i.e. Greek κατάστασις
^ 50. i.e. Greek πρέπειν
^ 51. i.e. Greek κελεύειν
^ 51. i.e. Greek βίος
^ 51. i.e. Greek παραιτεῖν
^ 52. i.e. Greek τόπος
^ 52. i.e. Greek ἅγιος
^ 52. i.e. Greek μάρτυρος
^ 52. i.e. Greek δηλοῦν
^ 53. i.e. Greek τόπος
^ 53. i.e. Greek ἅγιος
^ 54. l. ⲉⲩⲟⲩⲏϩ
^ 54. i.e. Greek εἴτε
^ 54. i.e. Greek γραμμάτιον
^ 55. i.e. Greek εἴτε
^ 55. i.e. Greek πύργος
^ 55. i.e. Greek περιοχή
^ 55. i.e. Greek τόπος
^ 55. i.e. Greek πρός
^ 56. i.e. Greek δύναμις
^ 56. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 56. i.e. Greek διαθήκη
^ 56. i.e. Greek κατά
^ 56. i.e. Greek προνόμιον
^ 57. i.e. Greek εἴτε
^ 57. i.e. Greek δωρίζειν
^ 57. i.e. Greek τόπος
^ 58. i.e. Greek πόλις
^ 58. i.e. Greek εἴτε
^ 58. i.e. Greek κάστρον
^ 58. i.e. Greek κώμη
^ 58. i.e. Greek χωρίον
^ 58. l. ϩⲓ ⲉⲓⲱϩⲉ
^ 58. i.e. Greek κἄν
^ 59. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 60. i.e. Greek τόπος
^ 61. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 62. i.e. Greek τόπος
^ 62. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 63. i.e. Greek ἀκωλύτως
^ 63. i.e. Greek μέντοι γέ
^ 63. i.e. Greek διοίκησις
^ 63. i.e. Greek τόπος
^ 63. i.e. Greek πρός
^ 64. i.e. Greek λειτουργία
^ 64. i.e. Greek τόπος
^ 64. i.e. Greek πρός
^ 64. i.e. Greek συνήθεια
^ 65. i.e. Greek παράγειν
^ 66. i.e. Greek κατά
^ 66. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 66. i.e. Greek κατάστασις
^ 66. i.e. Greek πρέπειν
^ 67. i.e. Greek βίος
^ 67. i.e. Greek μοναχός
^ 67. i.e. Greek τόπος
^ 67. i.e. Greek ἀνάπαυσις
^ 68. i.e. Greek σύστασις
^ 68. i.e. Greek διοίκησις
^ 68. i.e. Greek τόπος
^ 68. i.e. Greek οὐκ
^ 68. i.e. Greek ἐξεῖναι
^ 69. i.e. Greek ἤ
^ 69. i.e. Greek τόπος
^ 69. i.e. Greek εἴτε
^ 69. H. Förster, GM 179 (2000) 110 : ϣⲛ ⲥⲛⲁⲩ prev. ed.
^ 70. i.e. Greek εἴτε
^ 70. i.e. Greek κληρονόμος
^ 70. i.e. Greek ἤ
^ 70. i.e. Greek ὅλως
^ 70. i.e. Greek πρόσωπον
^ 70. i.e. Greek καιρός
^ 70. i.e. Greek χρόνος
^ 70. i.e. Greek κἄν
^ 71. i.e. Greek δικαστήριον
^ 71. i.e. Greek κἄν
^ 71. i.e. Greek εἴτε
^ 71. i.e. Greek πόλις
^ 71. i.e. Greek κάστρον
^ 71. i.e. Greek διαθήκη
^ 72. i.e. Greek ἤ
^ 72. i.e. Greek ἐντολεύς
^ 72. i.e. Greek κέλευσις
^ 72. i.e. Greek χορεύειν
^ 72. i.e. Greek πράττεσθαι
^ 73. i.e. Greek διαθήκη
^ 73. i.e. Greek σκόπος
^ 73. i.e. Greek τολμᾶν
^ 74. i.e. Greek διαθήκη
^ 74. i.e. Greek πρῶτον
^ 74. i.e. Greek μέν
^ 74. i.e. Greek ἀλλά
^ 74. i.e. Greek κρῖμα
^ 75. i.e. Greek λόγος
^ 75. i.e. Greek καταδίκη
^ 75. i.e. Greek νόμος
^ 75. i.e. Greek δίκαιος
^ 75. i.e. Greek ὁρίζειν
^ 75. i.e. Greek ὀγκία
^ 76. i.e. Greek ἄρχων
^ 76. i.e. Greek ἤ
^ 76. i.e. Greek πράττειν
^ 76. i.e. Greek καιρός
^ 77. i.e. Greek βῆμα
^ 77. i.e. Greek κρίνειν
^ 77. i.e. Greek κολάζειν
^ 77. i.e. Greek κρῖμα
^ 78. i.e. Greek τολμᾶν
^ 78. i.e. Greek διαθήκη
^ 78. i.e. Greek τόπος
^ 79. i.e. Greek διαθήκη
^ 79. i.e. Greek βούλημα
^ 80. i.e. Greek βεβαιοῦν
^ 80. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ 80. i.e. Greek ἀρχή
^ 80. i.e. Greek ἐξουσία
^ 81. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ 81. i.e. Greek μοναχός
^ 81. i.e. Greek προεστῶς
^ 81. i.e. Greek τόπος
^ 82. i.e. Greek νομός
^ 83. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 83. i.e. Greek βούλημα
^ 83. i.e. Greek διαθήκη
^ 83. i.e. Greek πρόστιμον
^ 84. H. Förster, GM 179 (2000) 111 : † prev. ed.
^ 84. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 84. i.e. Greek ἀρχιπρεσβύτερος
^ 84. i.e. Greek κάστρον
^ 84. i.e. Greek μάρτυρος
^ 85. i.e. Greek διαθήκη
^ 85. i.e. Greek πρός
^ 85. i.e. Greek μοναχός
^ 85. i.e. Greek αἴτησις
^ 86. H. Förster, GM 179 (2000) 111 : † prev. ed.
^ 86. i.e. Greek κατά
^ 86. i.e. Greek τύχη
^ 86. i.e. Greek παράγειν
^ 86. i.e. Greek τόπος
^ 87. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 87. i.e. Greek μάρτυρος
^ 88. i.e. Greek διαθήκη
^ 88. i.e. Greek κατά
^ 88. i.e. Greek αἴτησις
^ 89. i.e. Greek παράγειν
^ 89. i.e. Greek τόπος
^ 90. i.e. Greek κατά
^ 90. i.e. Greek τύχη
^ 90. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 90. i.e. Greek μάρτυρος
^ 90. i.e. Greek διαθήκη
^ 91. i.e. Greek κατά
^ 91. i.e. Greek τύχη
^ 91. i.e. Greek παράγειν
^ 91. i.e. Greek τόπος
^ 92. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ 92. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ 92. i.e. Greek διαθήκη
^ 92. i.e. Greek πρός
^ 93. i.e. Greek αἴτησις
^ 93. i.e. Greek μάρτυρος
^ 93. i.e. Greek διαθήκη
^ 93. i.e. Greek πρός
^ 94. i.e. Greek αἴτησις
^ 94. i.e. Greek κατά
^ 94. i.e. Greek τύχη
^ 95. i.e. Greek ⲁⲡⲟⲗⲁϣⲁⲛⲉ
^ 95. i.e. Greek κατά
^ 95. i.e. Greek τύχη
^ 95. i.e. Greek παράγειν
^ 95. l. ⲉⲧⲣⲁϭⲛ
^ 96. i.e. Greek μοναχός
^ 96. i.e. Greek προεστῶς
^ 96. i.e. Greek τόπος
^ 96. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ 97. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ 97. i.e. Greek διαθήκη
^ 97. i.e. Greek μάρτυς

Notes

 • 2.

  H. Förster, GM 179 (2000) 110: 8 Unterlängen, bevor der Text beginnt.

 • 4.

  Crum: ⲟⲥⲫⲟ, ein Stückchen auf dem Kopfe; ⲣⲁ befindet sich jetzt in Z. 7. H. Förster, GM 179 (2000) 110: im fehlenden Textbereich Reste von 8 Buchstaben.

 • 8.

  Crum: ⲛⲧⲁϩ, Stückchen außer Platz?

 • 16.

  ⲛⲧ[ⲁⲡ]ⲁⲑⲉⲓ dots above and below Crum: ⲁⲛ von anderer Hand; Punkte so.

 • 21.

  Crum: Schluss korrigiert. H. Förster, GM 179 (2000) 110: Till bietet in seiner Übersetzung das nicht transkribierte "und".

 • 27.

  H. Förster, GM 179 (2000) 110: ⲉⲓⲃⲓ: ⲃⲓ über der Zeile nachgetragen.

 • 48.

  Crum: ⲛ... vielleicht ausradiert.

 • 52.

  Crum: ⲱⲣ von anderer Hand.

 • 61.

  H. Förster, GM 179 (2000) 110: ⲛϥⲣϫⲟⲉⲓⲥ ist zu tilgen; Tills Übersetzung ist zu korrigieren, der Halbsatz "kurz (über all das) wird er Herr werden" ist zu streichen.

 • 68.

  H. Förster, GM 179 (2000) 110: ⲙⲛⲧⲇⲓⲟⲓⲏⲕⲏⲥⲓⲥ das ⲏ steht nicht über der Zeile.

 • 76.

  Crum: bis ⲗⲁϣⲁⲛⲉ, verändert.

 • 93.

  H. Förster, GM 179 (2000) 111: 4. Hd. entsprechend ab Ende Z. 94: 5. Hd.

 • 97.

  H. Förster, GM 179 (2000) 111: 6. Hd.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.