Papyri.info

sign in

sb.1.5590 = HGV SB 1 5590 = Trismegistos 23210DDbDP transcription: sb.1.5590 [xml]

AD 723 Thebes

Introduction

SB I 5590 = P.KRU 68

[† ἐν ὀνόματι] τῆς ἁγίας καὶ εζωπειο(*) ὡμοιωσίου(*) τριάδ[ος]
[πατρ]ὸς καὶ αἱος(*) καὶ ἁγίω(*) πναματος(*) ἐγράφη μηνὶ Π̣α̣[ῦν]ι̣ [  ̣  ̣]
ἕκτης νδεκανος(*)
† ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲏⲕ ⲧϣⲉⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟ[ⲥ](*) [ⲉⲡⲓ-]
ⲫⲁⲛⲓⲟⲥ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲣⲙ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ ⲉⲓⲥϩⲁ(*) ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧ[ⲡⲟ-]
5ⲗⲓⲥ(*) ⲉⲣⲙⲟⲛⲧⲑ(  ) ⲭⲁⲓⲣⲉⲇⲉ(*) ⲉⲓⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϩⲱⲙⲟⲓⲗⲱⲅⲉ(*) ⲉⲓϯ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲡϩ[ⲩ-]
[ⲡⲟⲅ]ⲣⲁⲫⲏⲥ(*) ⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ϩⲁⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉ(*) ⲛϩⲉⲛⲙ[ⲁⲣ]ⲧⲩ[ⲣⲟⲥ](*)
[ⲉⲧⲣ]ⲉⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲥⲑⲉ(*) ϩⲁⲣⲁⲓ ⲉⲡⲁⲓⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲙⲁ(*) ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*)
[ⲛ]ϣⲁϫⲛⲉ ⲛϩⲁⲏ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉⲩⲉ(*) ⲙ[ⲙ-]
ⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧϣⲁⲗϥ ⲛⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩ(*) ⲇⲉ(*) ⲧⲁϫⲣⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉ[ⲛ-]
10ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲝⲓⲱⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲑⲁⲓ(*) ϩⲁⲣⲁⲓ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲁⲏⲧ[ⲓⲥ](*)
ⲧⲱⲓ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲧⲁⲡⲣⲟⲑⲉⲙⲓⲁ(*) † ⲉⲓⲥⲥϩⲁⲓ(*) ⲙⲡⲁϩⲁⲓ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏ̣[ⲣⲉ]
ⲛⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲣⲙ ⲧⲡⲟⲓⲗⲓⲥ(*) ⲥⲟⲩⲏⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲓⲧ ⲛⲁϥ ⲛⲥⲓⲙⲉ(*) ϩⲛ ϫⲏ̣[ⲙⲉ]
ⲭⲁⲓⲣⲉⲇⲉ(*) ⲁⲓϯ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲙⲁ(*) ⲛϣⲁϫⲛⲉ ⲛϩ[ⲁ-]
ⲏ ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ϯⲟⲩⲱϣⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲑⲉ(*) ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲣⲁϣⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩ-
15ⲁⲧⲉ ϩⲓ ϫⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲁ(*) ϩⲓ ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲥⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*) ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ⲉⲙⲛ
ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲁⲛⲁⲛⲅⲉ(*) ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲓⲁⲛϩ ⲉⲓⲙⲟϩⲉ ⲉⲓⲃⲓ ⲣⲟⲩϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲁⲧⲧⲓⲥⲑ[ⲉ](*)
ϩⲛ ⲛⲁ ⲧⲁⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ(*) ⲉⲧⲣⲉⲥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ
ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛϭⲓ ⲧⲉϯⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲧⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ-
ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲧⲁⲣⲕⲱ ⲇⲉ(*) ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ(*) ⲛⲓⲙ ϩⲓ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓ ⲧⲓⲕⲁⲥⲧⲏ[ⲥ](*)
20ⲛⲑⲉⲱⲫⲱⲃⲟⲥ(*) ϩⲓ ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲗⲁϣⲁⲛⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲙϥ(*) ⲉⲡⲁⲓⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*)
ⲛϥⲱϣ ⲉⲛⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲉϯⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲧⲉⲧⲣⲓⲁⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϩⲱⲙⲟⲓⲟⲥⲓⲟⲥ(*) ⲡⲓⲱ[ⲧ]
ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲡⲃⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧⲱ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟ[ⲥ]
ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ(*) ⲙⲡⲯⲱⲛⲧ(*) ⲧⲏⲣϥ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ(*) ⲉⲓ-
ⲧⲉ(*) ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲓⲫⲁⲥⲓⲥ(*) ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲗⲱⲅⲟⲥ(*) ϩⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟ[ⲥ]
25ⲙⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲇⲁⲙ ϫⲉ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉⲕⲛⲁⲕⲟⲧⲕ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲧ-
ⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉϯⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲧⲁⲓⲕⲁⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲏⲡⲉⲓⲇⲏ(*) ϩⲛ ⲛⲉⲓⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϩⲁ-
ϫϩ ⲛⲧⲁϣⲡⲁⲣⲁⲅⲉ(*) ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁϩⲁⲓ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉⲣⲏⲥ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲛ ⲧⲉⲕⲡⲟⲓⲗⲓⲥ(*)
ⲁⲕϯ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲱⲕ ϩⲁ ⲛⲉⲕⲓⲟⲧⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲧⲁⲓⲟⲩϣⲟϣϥ ⲛϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧ)-
ⲧⲓⲛⲟⲥ(*) ⲛⲛⲟ\ⲩ/ⲃ ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) ⲛⲍ ⲛⲟⲃⲣⲓⲍⲱⲛ(*) ⲁⲕⲛⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲑⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲧⲏⲣⲥ
30ⲛⲛⲉⲕⲓⲟⲧⲉ ϩⲛ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ϩⲛ ⲃⲁⲣⲱⲧ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ϫⲓⲛ ⲡⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ϣⲁ ⲟⲩⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲱ-
(*) ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲡⲁϣ ⲁⲕⲧⲁϥ ⲛⲓⲱⲁ(ⲛⲛⲏⲥ) ⲙⲡⲕⲁⲗⲉⲁⲣⲓⲟⲥ ϩⲛ ⲛⲏ ⲁⲕϫⲓ ⲕⲉϯⲟⲩ ⲛⲧⲣⲓⲙ-
ⲏⲥⲓⲟⲛ(*) ϩⲁⲣⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲏⲟⲩ ⲯⲓⲥ ⲛϩⲱⲗⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) ⲡⲁⲣⲁ(*) ⲟⲩⲧⲣⲓⲙⲏⲥⲓⲟⲛ(*) ⲗⲉⲡⲟⲛ(*)
ⲁⲧⲉⲭⲣⲓⲁ(*) ϣⲱⲡⲉ ⲁⲕϯ ⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲱⲗⲟⲕ(ⲟⲧ)ⲧⲓⲛⲟⲥ(*) ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ϩⲁ ⲧⲉϥⲡⲣⲟ[ⲥ-]
ⲫⲱⲣⲁ(*) ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ(*) ⲉⲓⲱⲣⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲣ\†/ⲣⲱ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛⲃⲏⲙⲁ(*) ⲉⲧϩⲁ ϩⲁⲧⲉ
35ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ(*) ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ⲡⲉⲑ[ⲟ-]
ⲟⲩ ⲉⲙⲉⲧⲉ(*) ⲉⲡⲉⲓⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲱⲗⲟⲕ(ⲟⲧ)ⲧⲓⲛⲟⲥ(*) ⲛⲧⲁⲕϯⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉϥⲭⲣⲓⲁ(*) ⲛⲁ-
ⲛⲁⲛⲅⲉⲟⲛ(*) ⲙⲡⲉⲕϩⲱⲡ ⲗⲁⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁ ⲧⲁⲛⲁⲗⲱⲅⲓⲁ(*) ⲛⲟⲩⲧⲣⲓⲙⲏⲥⲓⲟⲛ(*)
ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲁⲛϫⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲙⲁⲩ
ϩⲱⲥ(*) ⲁⲥⲣ ϩⲗⲗⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓϫⲡⲟϥ ⲙⲛ ⲗⲟⲩⲗⲉ ⲡⲁϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲁⲓ
40ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲉⲓϯ ⲙⲡⲉϥϯⲙⲱⲥⲓⲟⲛ(*) ϩⲛ ⲛⲉⲓⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲙⲙⲱ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲑⲛⲱ
ⲟⲩⲃⲏⲥⲛⲏⲧ ϩⲁⲣⲁϥ ⲉⲡⲉⲕⲗⲟⲩⲥⲙⲉ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲉⲛϫⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁⲡⲁⲛⲉⲩⲉ(*) ⲛϩⲏ-
ⲧⲟⲩ ϣⲁⲧⲟⲩⲱϫⲛ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲩⲉ ⲙⲡⲱⲣϫ ϩⲛ ⲧⲉⲛⲙⲏⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲭⲱⲣⲓⲥ(*)
ⲛⲉⲧⲉϣⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϫⲱⲛ ϩⲁ ⲡⲉⲛϩⲱⲃ ⲛϭⲓϫ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ(*) ⲁⲙⲁϣⲧ ⲕⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ(*)
ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲛ(*) ⲡⲉ ϫⲉ ⲛϩⲱⲥⲟⲛ(*) ⲁⲛⲧⲁ   ̣  ̣ ⲟ̣ⲩ̣ϫ̣ ⲛⲛⲉⲕⲥⲕⲩⲉ(*) ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ
45ⲙⲏⲡⲱⲧⲏ(*) ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲉⲝⲁⲡⲓⲛⲁ(*) ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲩ-
ⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲁϩⲉ ⲛⲧⲁⲛⲟϫⲕ ⲙⲡⲁⲣϩⲱⲧⲱⲛ(*) ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ
ⲁⲣ ϩⲓⲥⲧⲏⲣ(*) ⲙⲙⲟⲕ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ(*) ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲥϩⲁⲓ(*) ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁϩⲁⲓ
ⲉⲧⲣⲉⲕⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉϫⲛ ⲡⲁⲏⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ ϩⲁ ⲛⲁⲙⲁ-
ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲛⲓⲱⲧ ⲉⲡⲉⲫⲁⲛⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓⲱϩ ⲃⲉⲣⲃⲱⲧ ϩⲙ ⲡϯⲙⲉ ϩⲛ ⲧⲕⲟⲓⲉ
50ϩⲙ ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲁ(*) ϩⲛ ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲓⲙ ϩⲛ ⲏⲓ ϩⲛ ⲁⲛϩ ϩⲛ
ⲉⲣⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ϩⲙ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ ϩⲛ ⲃ[ⲁⲣⲱⲧ] ϩⲛ ϩⲏⲗⲉ ⲛϣⲏ ϩⲛ ϩⲏⲗⲉ ⲛⲃⲗ[ϫⲉ]
ϫⲓⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲛⲟϭ ϫⲉ(*) ⲡⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ϣⲁ ⲡⲉⲕⲁϫⲃ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲟⲩⲙ̣  ̣  ̣ϫ̣ⲧ  ̣ⲧ̣ⲩ̣
ϣⲁ ⲟⲩϩⲁⲙⲉ ⲧⲱⲡ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲛⲅⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϫⲛ ϩⲛⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟϥ
ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣ ⲁⲛⲧⲓⲗⲏⲕⲏ(*) ⲛⲁⲕ ⲏ(*) ϩⲛ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ
55ⲛⲧⲁⲓϫⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲏ(*) ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ϩⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓϫⲡⲟϥ ⲙⲛ ⲗⲟⲩⲗⲉ ⲛⲛⲉϥ-
ⲉϣ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲁ ⲗⲁⲩⲉ ⲙⲡⲣⲱⲫⲁⲥⲓⲥ(*) ⲉⲡⲱⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲓϯ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ
ⲉⲡⲁⲓⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲟⲩⲱϣⲉ ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲛⲛⲟⲙⲉⲛⲱⲛ(*) ⲛⲁⲧϣⲁⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ
ⲉⲛⲉϩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ(*) ⲇⲉ(*) ⲛⲧⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲁⲣϫ ⲛⲁ\ⲧ/ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲱⲛ(*) ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
ϩⲓⲛⲓⲱⲕ(*) ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ϣⲁ ⲭⲣⲱⲛⲟⲥ(*) ⲛⲓⲙ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲙⲉ(*) ⲛⲅϣⲱⲡ[ⲉ]
60ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲏⲓ ⲙⲛ ⲡⲁⲏⲣⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲧⲁ-
ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲧⲁϣⲉⲓ(*) ⲉϫⲱⲓ ϩⲁ ⲛⲁⲓⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲡⲱⲛⲟⲙⲁⲍⲉ(*) ⲙ[ⲙⲟⲥ]
ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁ ⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ϫⲓⲛ ⲟⲩⲕⲟⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲛⲟϭ ϣⲁ ⲟⲩⲇⲓⲟⲥ(*) ⲛ-
ⲃⲗϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲛ(*) ϩⲁⲡⲗⲱⲥ(*) ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲕⲁⲛ(*) ⲉⲓⲭⲣⲓ-
ⲱⲥⲧⲉ(*) ⲕⲁⲛ(*) ⲉⲩⲭⲣⲓⲱⲥⲧⲉ(*) ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲁⲛϩ ⲏ(*) ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲁⲛⲕⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ
65ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲥⲱⲙⲁ(*) ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕⲛⲁⲃⲓ ⲡⲣⲁⲩϣ ⲙⲡϩⲱⲃⲥ ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ(*) ⲙⲛ ⲧⲁ-
ϩⲁⲅⲓⲁ(*) ⲙⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ(*) ⲛⲑⲉ ⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲏ(*) ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲓⲙⲉ(*) ⲙⲱⲛⲟⲛ(*) ⲇⲉ(*) ϫⲉ ⲛⲛⲉ-
ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲣ ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱⲕ ⲏ(*) ⲥⲉϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲁ ⲗⲁⲩⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲡⲱⲓ ⲡⲉ
ⲉⲧⲃⲉ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲇⲉ(*) ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϫⲡⲟϥ ⲙⲛ ⲗⲟⲩⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲓϩⲱⲙⲟⲓⲗⲱⲅⲉ(*) ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲧⲁⲡⲁⲛⲏ(*) ⲛⲛⲛⲟⲃ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲡⲱⲣϫ ϩⲛ ⲧⲉⲛⲙⲏⲧⲉ
70ⲁⲩⲱ ⲁⲓϯ ⲛϯⲙⲱⲥⲓⲟⲛ(*) ϩⲁⲣⲁϥ ⲙⲛ ⲡⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ(*) ⲛⲧⲁⲓⲑⲛⲟϥ ϩⲁⲣⲁϥ ⲙⲛ ⲡϣⲱϫ[ⲡ]
ⲛⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲧϣⲉⲗⲏⲧ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫ[ⲉ]
ϫⲉⲙⲡⲉϩⲱⲟⲩ(*) ⲛⲧⲁⲓⲡⲗⲱⲣⲟⲩⲫⲱⲣⲟⲩ(*) ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲡⲉϥⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲛⲓⲱⲧ ⲗⲟⲩⲗ[ⲉ]
ϣⲁ ⲧⲁⲛⲁⲗⲱⲅⲓⲁ(*) ⲛⲟⲩⲕⲩⲣⲁⲧⲓⲟⲛ(*) ⲛϩⲟⲙⲛⲧ ϫⲉⲙⲡⲉϩⲱⲟⲩ(*) ⲉⲧⲙⲙⲱ ⲡⲛ-
ⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲕⲉⲙⲏⲧ ⲛϩⲱⲗⲟⲕⲟⲧⲓⲛⲟⲥ(*) ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲣⲓⲙⲩⲥⲓⲟⲛ(*)
75ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲡⲁϩⲁⲓ ⲙⲛ ⲛⲁⲕⲟⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲧⲉ ϯⲭⲣⲓⲱⲥⲧⲉ(*) ϩⲁⲣⲁⲩ ⲁⲩⲱ
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲣ ⲡⲣⲱϣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲙⲙⲁϥ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲣ ϩⲏⲗⲏⲅⲓⲁ(*)
ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲛϥⲕⲁⲧ ⲉⲓⲭⲣⲓⲱⲥⲧⲉ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉϥϣ ⲧⲱⲗⲙⲁ(*) ⲕⲁⲛ(*) ϯⲛⲟⲩ ⲏ(*) ϣⲁ ⲛⲁⲩ
ⲛⲓⲙ ⲏ(*) ⲭⲣⲱⲛⲟⲥ(*) ⲛⲓⲙ ⲏ(*) ϩⲙ ⲡⲁⲙⲟⲩ ⲏ(*) ϩⲙ ⲡⲁⲱⲛϩ ⲛⲛⲉϥⲉⲓϣ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲁϩⲁⲓ ⲁⲃⲣ-
ⲁϩⲁⲙ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲗⲟⲥ(*) ⲉⲓⲧⲉ(*) ϣⲏⲣⲉ ⲏ(*) ⲥⲓⲙⲉ(*) ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲁϥ ⲏ(*) ⲡⲣⲱⲍⲱⲡⲟⲛ(*)
80ϩⲱⲥ ⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲡⲣⲱⲍⲱⲡⲟⲛ(*) ⲡⲣⲱⲧ[ⲟⲛ](*)
ⲙⲉⲛ(*) ⲛⲉϥⲱⲫⲩⲗⲉ(*) ⲛⲗⲁⲩⲉ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉϥⲛⲁϯ ⲡⲗⲱⲅⲟⲥ(*) ⲙⲡⲡⲣⲱⲥⲧⲓⲙⲱⲛ(*) ⲛⲛⲁⲣⲭ-
ⲱⲛ(*)ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲟⲛⲅⲓⲁ(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲟⲃⲣⲓⲍⲟⲛ(*) ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)(*) ⲕⲇ ϩⲛ ⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙ 83.-ⲟϥ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥϩⲱⲛ ⲉⲡⲁⲓⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲅⲉⲣⲧⲱⲛ(*)
ⲙⲡⲣⲱϣⲉ ⲛⲗⲁⲩⲉ ϩⲛ ⲑⲏⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲁϩⲁⲓ
85ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲓⲁⲁϥ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲓ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ϩⲁⲣ̣ⲟ̣ⲓ̣
ⲉϣϣⲁⲛⲣ ⲁⲛⲏϥ ⲇⲉ(*) ⲛϥⲛⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥϯ ⲕⲗⲏⲣⲱⲛⲟⲙⲓⲁ(*) ⲛⲁϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁϣⲏⲣⲉ
ⲙⲁⲣⲉⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲟⲩⲗⲱⲅⲓⲍⲉ(*) ⲛⲙⲙⲏⲧ ⲛϩⲱⲗⲟⲕ(ⲟⲧ)ⲧⲓⲛⲟⲥ(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲡⲁⲣⲁ(*)
ⲟⲩⲧⲣⲓⲙⲏⲥⲓⲟⲛ(*) ϫⲉ ⲁϥⲕⲩⲣⲧⲟⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲡⲁⲛⲏ(*) ⲛⲙⲙⲏⲛ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲧⲉⲡⲣⲱⲧⲩⲙⲓⲥⲓⲥ(*) ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲓⲧⲁⲥ ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲁϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲣϫⲱⲉⲓⲥ(*) ⲛⲧⲟϥ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲙ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉϫⲛ ϩⲛⲱ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲕⲁ̣ⲩ̣ ⲛⲁϥ
ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲏ(*) ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲏ ⲧⲱⲣⲓⲥⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲏ(*) ⲁⲗⲁⲥⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ
(*) ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲡⲉϣⲕⲁⲣ ⲏ(*) ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲥⲩⲛⲁⲗⲗⲁⲅⲏ(*) ϩⲓ ⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲅⲏ(*) ⲉⲕⲁⲧⲟⲩ ⲏ(*) ⲁϩⲟⲩ
ⲉⲃⲟⲗ ⲏ(*) ⲁⲁⲩ ⲛⲧⲣⲱⲡⲟⲥ(*) ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲩⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ϩⲛ ⲛⲁ-
ϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲏ(*) ⲛⲁϥ ⲏ(*) ⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲗⲟⲥ(*) ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲡⲣⲱⲍⲱⲡⲟⲛ(*)(*) ⲉⲛⲉⲅⲉ(*)
95ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ϩⲛ ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲕⲩⲣⲟⲥ(*) ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲗⲉⲥⲁⲃ-
ⲏⲕ ⲧϣⲉⲣⲉ ⲛⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲓⲟⲥ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲡⲉ(*) ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ(*) ⲛⲧⲡⲉ
ϯⲥⲧⲟⲓⲭⲩ(*) ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲣⲙⲛ ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲓⲥⲁⲧⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲧⲟⲓⲭⲩ(*) ⲉⲣⲟⲥ
ⲁ̣ⲓ̣ⲕⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲱⲥ(*) ⲡⲣⲱⲕ(ⲉⲓⲧⲁⲓ)(*)
(hand 2) ⳨ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲙⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ϩⲁⲧⲣⲉ ϯⲟ ⲛⲛⲙⲉ̣ⲧⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲉⲧⲉⲥⲓⲥ(*)
100ⲛⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲕ
(hand 3) ⳨ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)(*) ⲛⲁⲣⲭⲓⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ †
(hand 4) † ⲁⲛⲟⲕ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲉⲗⲁⲥⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)(*) ⲛⲡⲣ(ⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) ⲛⲧⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲃ ⲛϫⲏⲙⲏ ϯⲱ ⲙⲙⲧⲣⲉ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉⲥⲓⲥ(*) ⲛⲉⲗⲉⲥⲁⲃⲉⲕ
(hand 5) ⳨ ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)(*) ⲙⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ⲛϫⲏⲙⲉ
ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲁⲓⲧⲉⲥⲓⲥ(*) ⲛⲉⲗⲉⲥⲁⲃⲏⲕ †
105(hand 3) †ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲛⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡⲧⲓⲟ̣ⲩ̣ⲧⲁⲧⲟⲥ(*) ⲛⲗⲁϣ(ⲁⲛⲉ) ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)(*) ⲛⲁⲣⲭⲓⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲉϥⲛⲟⲓ(*) ⲛⲥϩⲁⲓ †
(hand 6) ⳨ ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲉⲱⲇⲟⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)(*) ⲇⲁ(ⲩⲉⲓ)ⲇ ϯⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲣⲟⲥ(*)
ⲧⲉⲧⲉⲥⲓⲥ(*) ⲛⲉⲗⲉ[ⲥⲁ]ⲃⲏⲕ [ⲱⲥ](*) ⲡⲣⲟⲕ(ⲉⲓⲧⲁⲓ)(*)
(hand 1) ⳨ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡϣ[ⲏⲣⲉ ⲙ]ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲇⲁ[ⲩⲉⲓ] ⲁⲗⲓⲉⲥⲁⲃⲏⲕ ⲏⲧⲉ(*) ⲙⲙⲟⲓ
110ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲛⲇⲓⲁⲑⲏⲕ(ⲏ)(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉ(*) ⲙⲙⲟⲓ
ⲁⲩⲱ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ †

Apparatus


^ 1. l. ζωοποιοῦ
^ 1. l. ὁμοουσίου
^ 2. l. υἱοῦ
^ 2. l. ἁγίου
^ 2. l. πνεύματος
^ 3. l. ἰνδικτίονος
^ 3. i.e. Greek μακάριος
^ 4. i.e. Greek κάστρον
^ 4. l. ⲉⲥϩⲁ (or ⲉⲓϩⲁ)(*)
^ 4. i.e. Greek νομός
^ 4-5. i.e. Greek πόλις
^ 5. i.e. Greek χαίρειν
^ 5. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ 5-6. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ 6. i.e. Greek ὑπογραφεῖν
^ 6. i.e. Greek παρακαλεῖν
^ 6. i.e. Greek μάρτυρος
^ 7. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ 7. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 7. i.e. Greek βούλευμα
^ 7. i.e. Greek διαθήκη
^ 8. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 8. i.e. Greek παρασαλεύειν
^ 9. l. ϩⲛ ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ (l. νόμος)
^ 9. l. ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ
^ 9. i.e. Greek δέ
^ 10. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 10. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ 10. i.e. Greek πρός
^ 10. i.e. Greek αἴτησις
^ 11. i.e. Greek προθεσμία
^ 11. l. ⲉⲓⲥϩⲁⲓ
^ 12. i.e. Greek πόλις
^ 12. l. ⲛⲥϩⲓⲙⲉ
^ 13. i.e. Greek χαίρειν
^ 13. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 13. i.e. Greek βούλευμα
^ 14. i.e. Greek διαθήκη
^ 14. i.e. Greek πείθειν
^ 14. i.e. Greek χωρίς
^ 15. i.e. Greek ἀπάτη
^ 15. i.e. Greek συναρπαγή
^ 15. i.e. Greek περιγραφή
^ 16. i.e. Greek ἀνάγκη
^ 16. i.e. Greek πράττεσθαι
^ 17. i.e. Greek συνήθεια
^ 18. i.e. Greek διαθήκη
^ 19. i.e. Greek δέ
^ 19. i.e. Greek ἄρχων
^ 19. i.e. Greek ἐπίσκοπος
^ 19. i.e. Greek δικαστής
^ 20. i.e. Greek θεόφοβος
^ 20. l. ⲉϥⲛⲁϫⲱⲛϥ
^ 20. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 20. i.e. Greek διαθήκη
^ 21. i.e. Greek διαθήκη
^ 21. i.e. Greek τριάς
^ 21. i.e. Greek ὁμοιούσιος
^ 22. i.e. Greek πνεῦμα
^ 22. i.e. Greek βῆμα
^ 23. i.e. Greek κρίνειν
^ 23. l. ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ
^ 23. i.e. Greek πρός
^ 23. i.e. Greek εἴτε
^ 23. i.e. Greek ἀγαθός
^ 23-24. i.e. Greek εἴτε
^ 24. i.e. Greek ἀπόφασις
^ 24. i.e. Greek λόγος
^ 24. i.e. Greek ὁρίζειν
^ 26. i.e. Greek διαθήκη
^ 26. i.e. Greek ἐπειδή
^ 27. l. ⲛⲧⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲉ (l. παράγειν)
^ 27. i.e. Greek πόλις
^ 28-29. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 29. i.e. Greek νόμισμα
^ 29. i.e. Greek ὄβρυζος
^ 29. l. ⲧϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ (l. ὑπόστασις)
^ 30. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 30-31. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 31-32. i.e. Greek τριμήσιον
^ 32. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 32. i.e. Greek παρά
^ 32. i.e. Greek τριμήσιον
^ 32. i.e. Greek λοιπόν
^ 33. i.e. Greek χρεία
^ 33. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 33-34. i.e. Greek προσφορά
^ 34. i.e. Greek δέ
^ 34. i.e. Greek βῆμα
^ 35. i.e. Greek κρίνειν
^ 35. i.e. Greek πρός
^ 35. i.e. Greek εἴτε
^ 35. i.e. Greek ἀγαθός
^ 36. i.e. Greek εἰ μή τι
^ 36. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 36. i.e. Greek χρεία
^ 36-37. i.e. Greek ἀναγκαῖος
^ 37. i.e. Greek ἀναλογία
^ 37. i.e. Greek τριμήσιον
^ 38. i.e. Greek ἀλλά
^ 39. i.e. Greek ὡς
^ 40. i.e. Greek δημόσιον
^ 41. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 41. i.e. Greek δαπανᾶν
^ 42. i.e. Greek χωρίς
^ 43. i.e. Greek δέ
^ 43. l. ⲁⲓⲙⲟⲩϣⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
^ 44. i.e. Greek δίκαιον
^ 44. i.e. Greek ὅσον
^ 44. i.e. Greek σκεῦος
^ 45. i.e. Greek μήποτε
^ 45. i.e. Greek ἐξάπινα
^ 46. i.e. Greek παρωθεῖν
^ 47. i.e. Greek ὐστερεῖν
^ 47. i.e. Greek δέ
^ 47. l. ⲉⲓⲥϩⲁⲓ
^ 48-49. i.e. Greek μακάριος
^ 50. i.e. Greek εἶτα
^ 50. i.e. Greek ὑπόστασις
^ 51. i.e. Greek ἐργαστήριον
^ 52. l. ϫⲓⲛ
^ 53. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 53. i.e. Greek πρός
^ 54. i.e. Greek ἀντιλέγειν
^ 54. i.e. Greek ἤ
^ 55. i.e. Greek ἤ
^ 56. i.e. Greek πρόφασις
^ 57. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 57. i.e. Greek διαθήκη
^ 57. i.e. Greek νόμιμος
^ 58. i.e. Greek μᾶλλον
^ 58. i.e. Greek δέ
^ 58. i.e. Greek παραβατόν
^ 59. l. ϩⲓ ⲛⲱⲕ
^ 59. i.e. Greek χρόνος
^ 59. l. ⲙⲉⲛ (l. μέν)
^ 60. i.e. Greek ἐργαστήριον
^ 61. i.e. Greek ὑπόστασις
^ 61. l. ⲛⲧⲁⲥⲉⲓ
^ 61. l. ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ (l. ὀνομάζειν)
^ 62. i.e. Greek ἐξουσία
^ 62. i.e. Greek εἶδος
^ 63. i.e. Greek ἄχρηστος
^ 63. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 63. i.e. Greek κἄν
^ 63-64. i.e. Greek χρεωστεῖν
^ 64. i.e. Greek κἄν
^ 64. i.e. Greek χρεωστεῖν
^ 64. i.e. Greek ἤ
^ 65. i.e. Greek σῶμα
^ 66. i.e. Greek ἅγιος
^ 66. i.e. Greek προσφορά
^ 66. i.e. Greek χριστιανός
^ 66. l. ⲛⲥϩⲓⲙⲉ
^ 66. i.e. Greek μόνον
^ 66. i.e. Greek δέ
^ 67. i.e. Greek ἤ
^ 68. i.e. Greek δέ
^ 68. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ 69. i.e. Greek δαπανᾶν
^ 70. i.e. Greek δημόσιον
^ 70. i.e. Greek ἐργάτης
^ 71. i.e. Greek χωρίς
^ 72. l. ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ
^ 72. i.e. Greek πληροφορεῖν
^ 72. i.e. Greek μακάριος
^ 73. i.e. Greek ἀναλογία
^ 73. i.e. Greek κεράτιον
^ 73. l. ϫⲓⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ
^ 74. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 74. i.e. Greek τριμήσιον
^ 75. i.e. Greek χρεωστεῖν
^ 76. i.e. Greek ἡλικία
^ 77. i.e. Greek χρεωστεῖν
^ 77. i.e. Greek τολμᾶν
^ 77. i.e. Greek κἄν
^ 77. i.e. Greek ἤ
^ 78. i.e. Greek ἤ
^ 78. i.e. Greek χρόνος
^ 79. i.e. Greek οὐδέ
^ 79. i.e. Greek ὅλως
^ 79. i.e. Greek εἴτε
^ 79. i.e. Greek ἤ
^ 79. l. ⲥϩⲓⲙⲉ
^ 79. i.e. Greek πρόσωπον
^ 80. i.e. Greek ἀλλά
^ 80. i.e. Greek πρόσωπον
^ 80. i.e. Greek πρῶτον
^ 81. i.e. Greek μέν
^ 81. i.e. Greek ὠφελεῖν
^ 81. i.e. Greek ἀλλά
^ 81. i.e. Greek λόγος
^ 81. i.e. Greek πρόστιμον
^ 81-82. i.e. Greek ἄρχων
^ 82. i.e. Greek ὀγγία
^ 82. i.e. Greek ὄβρυζος
^ 82. i.e. Greek νόμισμα
^ 82. i.e. Greek ὑπόστασις
^ 82. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 82. i.e. Greek διαθήκη
^ 82. i.e. Greek κερδαίνειν
^ 84. l. ⲧϩⲏⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ (l. ὑπόστασις)
^ 86. i.e. Greek δέ
^ 86. i.e. Greek κληρονομία
^ 87. i.e. Greek ἀπολογίζειν
^ 87. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 87. i.e. Greek παρά
^ 88. i.e. Greek τριμήσιον
^ 88. i.e. Greek κερδαίνειν
^ 88. i.e. Greek δαπανᾶν
^ 88. i.e. Greek πρός
^ 89. i.e. Greek ἀλλά
^ 89. i.e. Greek προτίμησις
^ 89-90. H. Förster, GM 179 (2000) 111 : ⲛϥⲣ ϫⲟ|ⲉⲓⲥ prev. ed.
^ 91. i.e. Greek ἤ
^ 91. i.e. Greek χαρίζειν
^ 91. i.e. Greek δωρίζειν, i.e. Greek ἤ, H. Förster, GM 179 (2000) 111 : ⲛⲧⲱⲣⲓⲥⲉ prev. ed.
^ 91. l. ἀλλάσσειν
^ 92. i.e. Greek ἤ
^ 92. i.e. Greek συναλλαγή
^ 92. i.e. Greek καταλλαγή
^ 93. i.e. Greek ἤ
^ 93. i.e. Greek τρόπος
^ 93. i.e. Greek πρός
^ 94. i.e. Greek ἀντιλέγειν
^ 94. i.e. Greek ἤ
^ 94. i.e. Greek ὅλως
^ 94. i.e. Greek πρόσωπον
^ 94. i.e. Greek ἐνάγειν
^ 95. i.e. Greek κατά
^ 95. i.e. Greek καιρός
^ 95. i.e. Greek οὐδέ
^ 96. i.e. Greek μακάριος
^ 96. l. ⲧⲉ
^ 96. l. ⲧⲉⲛⲧⲁϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ
^ 97. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 98. i.e. Greek ὡς
^ 98. i.e. Greek πρόκειται
^ 99. i.e. Greek μακάριος
^ 99. i.e. Greek κατά
^ 99. i.e. Greek αἴτησις
^ 101. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 101. i.e. Greek ἀρχιπρεσβύτερος
^ 102. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 102. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ 102. i.e. Greek ἐκκλησία
^ 102. i.e. Greek πρός
^ 102. i.e. Greek αἴτησις
^ 103. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 103. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ 103. i.e. Greek ἅγιος
^ 104. i.e. Greek πρός
^ 104. i.e. Greek αἴτησις
^ 105. i.e. Greek τιμιώτατος
^ 106. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ 106. i.e. Greek ἀρχιπρεσβύτερος
^ 106. i.e. Greek νοεῖν
^ 107. i.e. Greek μακάριος
^ 107. i.e. Greek πρός
^ 108. i.e. Greek αἴτησις
^ 108. i.e. Greek ὡς
^ 108. i.e. Greek πρόκειται
^ 109. i.e. Greek μακάριος
^ 109. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 110. i.e. Greek ἔγγραφον
^ 110. i.e. Greek διαθήκη
^ 110. i.e. Greek πρός
^ 110. i.e. Greek παρακαλεῖν

Notes

  • 28.

    H. Förster, GM 179 (2000) 111: ⲁⲕ am Zeilenanfang steht am Ende der vorherigen Zeile.

  • 106.

    H. Förster, GM 179 (2000) 111: ⲥϩⲁⲓ am Zeilenende ist tiefer gestellt.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.